[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สมาคมหมากรุกจีน(เซี่ยงฉี)แห่งประเทศไทย


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ทางไทยบีจีได้รับเกียรติจากทางสมาคมหมากรุกจีน (เซี่ยงฉี)
แห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือการเป็นพันธมิตรเครือข่ายและช่วยทำข่าวประชาสัมพันธ์หมากรุกจีน (เซี่ยงฉี)
แก่เยาวชนและผู้สนใจ
ปลายปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันหมากรุกจีนชิงแชมป์ประเทศไทย (12-12-12 12 Dec 2012)
ที่อาคารจิวเวอรี่เทรดเซนเตอร์ สีลม รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่
สถานที่ตั้ง สมาคมหมากรุกจีน(เซี่ยงฉี)แห่งประเทศไทย
๗๓ ซอยสว่าง๗ ถ มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม โทร 02 6333 853

โดย : TBGNews Member [ 15/06/2012, 09:28:08 ]

  ตะกร้าช็อปปิ้งพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved