[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เลื่อนด่วน ! ประกาศเรื่องพิธีปิดของเทศกาลกีฬาไทย สนามหลวง ปี 2555 (เลื่อนล่าสุด ! 22 มิถุนายน 2555)


รายละเอียด

สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ จะมีพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลในวันที่ 22 มิถุนายน 2555

สถานที่ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ นาวาตรีดุสิต สายทวี ประธานฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
ได้ที่เบอร์: 089 693 7969
นักกีฬาที่ได้รับรางวัลให้นำหลักฐานมารับเงิและรีบส่งมาก่วนดังนี้
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีที่ เยาวชนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำสำเนาทะเบียน
ให้ส่งหลักฐานมาที่
ได้ที่เบอร์: 089 693 7969

โดย : *TBG Member [ 19/05/2012, 12:11:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เลื่อนรับรางวัล และงานพิธีปิดเป็นวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน ศกนี้ สดๆร้อนจาก นาวาตรีดุสิต
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยถ้วนหน้ากัน
และคนที่ได้รับรางวัลหมากกระดานประเภทและรุ่นต่างๆใดๆก็ตาม ขอให้ส่งหลักฐาน มีสำเนาบัตรบัตรประชาชน
และรูปถ่ายหน้าตรงสุภาพ ให้กับท่านนาวาตรีดุสิต ประธานฝ่ายหมากกระดานด้วยครับ
ด่วนเลยเพื่อความเรียบร้อยของการทำเรื่องเบิกจ่ายของนักกีฬาเราๆท่านๆทั้งหลาย

โดย : TBGNews Member   [ 23/05/2012, 16:42:04 ]

  LtaxOnline
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved