[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แก้ไขโหลดเกมไม่ได้ ให้ติดตั้ง Java ใหม่

รายละเอียดกรณีที่ติดตั้ง Java แล้วเล่นเกมไม่ได้
อาจเกิด Java เวอร์ชั่้นใหม่ มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 1 - ถอนโปแกรมเก่าออกก่อน

ขึ้นตอนที่ 2 ให้ดาวน์โหลด โปรแกรม เวอร์ชั่น ใหม่ ที่ Link

[url]
http://www.oldapps.com/java.php[/url]

ข้างล่าง แล้ว ดาวน์โหลด ตามภาพ และ ติดตั้งด้วย

โดย : *TBG Member [ 09/05/2012, 12:31:16 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved