[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Thailand Chess Championship 2012

รายละเอียด

การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
Thailand Chess Championship 2012


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2555 อย่างเป็นทางการ
2. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้สาธารณชนรู้จักอย่างต่อเนื่อง

วันเวลาจัดการแข่งขัน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 และ 19-20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 เวลา 8:00 – 17:30


สถานที่จัดการแข่งขัน ห้องประชุมชั้น 1 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์

ผู้อำนวยการแข่งขัน (Tournament Director) ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์

ประธานกรรมการตัดสิน (Chief Arbiter) IA ประจวบ นิมิตยงสกุล

กติกาการแข่งขัน
 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย หรือพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องระหว่างปี
2550 ถึง 2554
 การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทชายและประเภทหญิง โดยไม่แข่งขันรวมกัน
 แข่งขันทั้งหมด 7 รอบ ระหว่างวันที่ 12-13 และ 19-20 พฤษภาคม ทั้ง 2 ประเภทแข่งขันวันละ 2
รอบ ช่วงเช้าเริ่ม 9.00 น. ช่วงบ่ายเริ่ม 14.00 น. ยกเว้นวันที่ 20 พฤษภาคมที่แข่งขันเฉพาะรอบเช้า
(เริ่ม 9.00 น. เช่นเดียวกัน)
 การแข่งขันในแต่ละรอบจะจัดประกบคู่โดยใช้ Swiss System
 แต่ละรอบแข่งขัน 1 กระดาน ในแต่ละกระดานผู้เล่นจะมีเวลาฝ่ายละ 90 นาที บวกเพิ่ม 30
วินาทีต่อตาเดิน
 การแข่งขันใช้ระบบ Zero Start ผู้เล่นต้องมารายงานตัวที่โต๊ะแข่งขันภายใน 5
นาทีก่อนเริ่มแข่งขันในแต่ละรอบ
หากผู้เล่นคนใดไม่อยู่ที่โต๊ะแข่งขันเมื่อเริ่มการแข่งขันจะถือว่าแพ้แบบไม่ปรากฏตัว (Loss by
default)ในรอบนั้น หากกระดานใดผู้เล่นทั้ง 2 คนไม่อยู่ประจำโต๊ะแข่งขันเมื่อเริ่มการแข่งขัน
จะถือว่าทั้งคู่แพ้แบบไม่ปรากฏตัวและได้ศูนย์คะแนน
 ผู้ที่แพ้แบบไม่ปรากฏตัวในรอบใดรอบหนึ่งจะต้องมารายงานตัวก่อนรอบต่อไปอย่างน้อย 15 นาที
มิฉะนั้น จะถือว่าได้ถอนตัวจากการแข่งขัน
 กรรมการการแข่งขันตัดสินโดยใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันของ World Chess Federation
(FIDE)
 การจัดลำดับของผู้เข้าแข่งขันเพื่อรายงานผลการแข่งขันและการมอบรางวัลเท่านั้น
o เรียงตามลำดับคะแนนรวม ในแต่ละกลุ่ม
 คะแนนในแต่ละเกม: ชนะ = 1, เสมอ = 0.5, แพ้ = 0
o ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ตามลำดับดังนี้
 Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
 Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน
 Sonne-Borne Berger: คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นชนะ + ½
คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นเสมอด้วย
 Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
 กรณีที่ยังเสมอกันอยู่ การชี้ขาดของกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
1. ประเภทชาย
 ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 17,000 บาท
 รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 13,000 บาท
 รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 10,000 บาท
 อันดับ 4 เงินรางวัล 7,000 บาท
 อันดับ 5 เงินรางวัล 5,000 บาท
 อันดับ 6 เงินรางวัล 3,000 บาท
 อันดับ 7 เงินรางวัล 2,000 บาท
 อันดับ 8 เงินรางวัล 1,000 บาท
2. ประเภทหญิง
 ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
 รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 6,000 บาท
 รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 3,000 บาท
หมายเหตุ หากผู้เล่นต่างชาติอยู่ในอันดับที่จะได้รับรางวัล
จะได้รับเงินรางวัลเพียงครึ่งเดียวของที่ประกาศไว้เท่านั้น

การสมัครเข้าแข่งขัน
 กรุณาสมัครที่ www.thailandchess.or.th โดยใส่ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
(ที่ตรงตามพาสปอร์ต) ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
 กรุณานำหลักฐานมาแสดงรวมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการแข่งขัน ประเภทชาย 500 บาท ประเภทหญิง 400
บาท ที่สนามแข่งขัน ระหว่างเวลา 8.00 ถึง 8.30 น. ของวันแรกของการแข่งขันแต่ละประเภท


ประกาศเพิ่มเติม
(คัดเลือก http://www.thailandchess.or.th/news_group_detail.php?news_id=165&group_id=7 )

การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555 - Thailand Chess Championship 2012 นี้
ซึ่งจัดแข่งขัน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12-13 และ 19-20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 เวลา 8:00 – 17:30 น
สถานที่จัดการแข่งขัน ห้องประชุมชั้น 1 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
ผลของการแข่งขันรายการนี้ ไม่มีผลต่อการคัดเลือก ส่งนักกีฬาไปแข่งขัน รายการในต่างประเทศ ร่วมถึง
รายการโอลิมเปียดด้วย และ รายการแข่งขันหมากรุกโอลิมเปียดนั้น
ยังไม่มีมติจากทางกรรมการของสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ในเรื่องการส่งแข่งนักกีฬาของไทย เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมเปียด

จึงเรียนมาให้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันได้ทราบทั่วกัน


โดย : FatCat Member [ 25/04/2012, 23:52:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สมัครแข่งที่นี้ก่อนล่ะกัน เว็บ www.thailandchess.or.th เข้าไม่ได้
Mr. Pornpong Petchrongrusamee

โดย : checkmate Member   [ 26/04/2012, 09:05:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

สมัครแข่งที่นี้ก่อนล่ะกัน เว็บ www.thailandchess.or.th เข้าไม่ได้

1. Harit Sakboon --> ชาย
2. Chanita Sakboon --> หญิง

โดย : Harit Member   [ 26/04/2012, 11:01:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

FM Jirapak Pitirotjirathon 2252

โดย : Quu Member   [ 26/04/2012, 12:02:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

รายการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
Thailand Chess Championship 2012
นี้เป็นการแข่งขัน Standard Fide Rating ตามปกติเหมือนทุกปีที่ได้จัดการแข่งขัน

และขออภัยเรื่อง website สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเข้าไม่ได้ ทางคณะทำงานกำลังแก้ไขอยู่
ประชาสัมพันธ์
สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

โดย : *TBG Member   [ 26/04/2012, 17:13:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

Tepparit Yothinnorratham
FIDE Rating 1915

โดย : *Tepparit Member   [ 28/04/2012, 10:52:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

สมัครด้วยคนครับ
Akharin Akharaboollasez fide 1906

โดย : พินสังหาร Member   [ 29/04/2012, 00:04:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

Saphong Hansing
FIDE Rating 1880

โดย : CHAIYAI Member   [ 30/04/2012, 12:33:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

Chananchida Vongwattana

โดย : *TBG Member   [ 01/05/2012, 03:11:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

Thoetsak Wongsawan
FIDE Rating 1683

โดย : CHAIYAI Member  -  [ 04/05/2012, 19:29:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

Warot Kananub
FiDE Rating 2146
สมัครด้วยครับ

โดย : B52 Member   [ 08/05/2012, 11:33:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

kridsadayut plengsap

สมัครในเวปสมาคมไม่เป็นครับ ขอสมัครที่นี้แล้วกันครับ

โดย : หัวหน้าแดน Member - เบอร์ติดต่อ : 0899692184  [ 08/05/2012, 17:33:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

สมัครเพิ่มสองคนจ้า..

‎Thanita Phaireekayard
Thanadon Kanongdetchart

โดย : นักสืบ7 Member   [ 09/05/2012, 01:48:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

สมัครด้วยครับ

Ratchaphon Thanarotrung (Male)

Natkritta Thanarotrung (Female)

โดย : *Ratchaphon Member   [ 10/05/2012, 08:35:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

Janpen Jamjaloernsurp

โดย : *TBG Member   [ 10/05/2012, 09:56:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

Piyawut Tepma (male) ขอสมัครด้วยครับ

โดย : lazysleeper Member   [ 11/05/2012, 07:40:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 162 Ms. Pojawan Rangkaew
นางสาว พจวรรณ หรั่งแก้ว (มหาวิทยาลัยชินวัตร SIU)

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2012, 16:00:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 174 Ms. Jurairat Bhupisetsak
นางสาว จุไรรัตน์ ภูพิเศษศักดิ์

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2012, 16:05:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 186 Ms.Chananchida Vongvattana
ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา (น้องโมบาย ฉายา เปียน้อยมหาโหด) ชั้น ปุ.6 ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2012, 16:11:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 198 Ms. Ruja Phitchayarom
นางสาว รุจา พิตรชญารมย์ จุฬาฯ
(น้องรุจา แชมป์เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย สงขลาเกมส์ ล่าสุดมาหมาดๆ)

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2012, 16:16:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 2010 Ms. Isawan Shijomtong
ด.ญ.ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง (น้องนกยูง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(นักกีฬาทีมชาติไทยซีเกมส์ 2011 และ นักกีฬาสาธิตสามัคคี)

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2012, 16:28:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 2112 Ms. Thanita Phaireekayard
นางสาว ฐานิตา ไพรีขยาด จุฬาฯ
(นักกีฬาหมากรุกสากลเหรียญทองประเภททีม และเหรียญทองแดง หมากรุกสากลบุคคลหญิง สงขลาเกมส์)

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2012, 16:37:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 22ผลรอบ 1 หมากรุกสากลหญิงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 12/05/2012, 17:28:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 23ผลประกบคู่รอบ 3 หมากรุกสากลหญิง

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 12/05/2012, 20:04:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 24ผลการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2555 รอบ 4

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 14/05/2012, 10:53:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 25ผลการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2555 รอบ 4

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 19/05/2012, 22:49:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 26ผลประกบคู่รอบที่ 7 หมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2555
แข่งขัน เวลา 09:00น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2555

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 19/05/2012, 22:54:11 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved