[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สนามหลวง 55 ! กำหนดการแข่งขันหมากสกา กีฬาไทย


รายละเอียดกำหนดการแข่งขันหมากสกา กีฬาไทย

โดย : *TBG Member [ 25/04/2012, 15:50:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สมัครการแข่งขันได้ที่
นาวาตรี ดุสิต สายทวี
อนุกรรมการหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-693 7967

โดย : *TBG Member   [ 25/04/2012, 16:24:10 ]

  ลังคว่ำแก้วพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved