[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สนามหลวง 55 ! กำหนดการแข่งขันหมากฮอส กีฬาไทย


รายละเอียดกำหนดการแข่งขันหมากฮอส สนามหลวง

โดย : *TBG Member [ 25/04/2012, 15:48:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สมัครการแข่งขันได้ที่
นาวาตรี ดุสิต สายทวี
อนุกรรมการหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-693 7967

โดย : *TBG Member   [ 25/04/2012, 16:23:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ผลหมากฮอส 8 ตัว รุ่นประชาชน

โดย : TBGNews Member   [ 29/04/2012, 16:50:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 3หมากฮอส 12 ตัว รุ่นประชาชน

โดย : TBGNews Member   [ 29/04/2012, 16:56:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ผลหมากฮอสเยาวชนไม่เกิน 15 ปี

โดย : TBGNews Member   [ 29/04/2012, 17:15:14 ]

  LtaxOnline
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved