[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่งขัน SIU CHESS SUPER TOP WEEKEND 2012

รายละเอียดRapid Chess :Result Round 1 :

โดย : *TBG Member [ 02/04/2012, 16:26:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 1Rapid Chess :Result Round 2 :

โดย : *TBG Member   [ 02/04/2012, 16:29:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 2Rapid Chess :Result Round 4 :

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:15:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 3Rapid Chess :Result Round 6:

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:18:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 4Rapid Chess :Result Round 8:

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:23:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ต่อไปเป็นการรายงานผลแบบ Bitz Chess

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:27:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 6Blitz Chess :Result Round 2:

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:35:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 7Blitz Chess :Result Round 4:

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:38:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 8Blitz Chess :Result Round 6:

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:42:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 9การแข่งขันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
การแข่งขันครั้งนี้ เป็นครั้งพิเศษ น้องๆ ที่ได้ถ้วยรางวัล จะได้รับการอนุเคราะห์ จากผู้ใหญ่ใจดี ถึง
ระดับผู้นำของประเทศไทย
ซึ่งน้องๆ เยาวชนจะได้รับถ้วยรางวัลจาก
1. ฯพณฯนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กิตติรัตน ณ ระนอง
3.ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 03:49:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

สรุปผลรวม Rapid และ Blitz

โดย : *TBG Member   [ 03/04/2012, 07:51:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 111.นายธนดล กุลพฤกธานนท์ อายุ 18 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.ดช.สุวิชญ์ เตชาพลาเลิศ อายุ 15 ปี Shewsbury International School
3.ดช.วรเดช อรรถวรเดช อายุ 14 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
4.ดญ.วรสุดา อรรถวรเดช อายุ 13 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
5.ดช.หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ อายุ 14 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6. Akshaj Balasubramanian อายุ 13 ปี Bangkok Patana School กรุงเทพมหานคร
7.ดช.เจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์ อายุ 12 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8.ดช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ อายุ 8 ปี โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
9.ดญ.สิเรียม สำเภาทอง อายุ 15 ปี โรงเรียนบ้านดงเสลา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
10.ดญ.ศิริวรรณ สำเภาทอง อายุ 12 ปี โรงเรียนบ้านดงเสลา อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย : *TBG Member   [ 07/04/2012, 06:55:07 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved