[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เลื่อนวันแข่ง ของหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2555

รายละเอียด

เนื่องจากในวันที่ 21 เมษายน และวันที่ 22 เมษายน ตรงกับงานหมากรุกไทย กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1
ซึ่งนักกีฬานั้นเล่นทั้งสองชนิดกีฬาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
จึงขอเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ 28 เมษายน และวันที่ 29 เมษายน 2555 ที่สมาคมอัสสัมชัน

ประชาสัมพันธ์ สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

โดย : *TBG Member [ 30/03/2012, 09:50:14 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved