[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


SIU Super TOP Weekend ชิงถ้วยพณฯนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม SIU Chess Super Top Weekendชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ พณฯ นายกรัฐมนตรี ยิงลักษณ์
ชินวัตร และ พณ ฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กิตติรัตน์ ณ ระนอง

ประเภทการแข่งขันที่จัดมีการแข่งขัน
- Rapid Chess ใช้เวลา 25 นาที
- Bitz Chess ใช้เวลา 3/2 นาที
( Bitz Chess จะแข่งขันหลังจากแข่งขัน Rapid Chess เสร็จแล้ว แข่งขัน ในวันที่ 1 เมษายน 2555)


ระบบการแข่งขัน - Swiss Pairing
เริ่มการแข่งขันคัดเลือก
- วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
- 8:00 - 9:00 น. เริ่มลงทะเบียน
- 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน
- วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2555
- 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน
สถานที่แข่งขัีน ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

เริ่มสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555
***** ขอให้สมัครตามวันที่ดังกล่าว เพื่อที่ทีมงาน จะได้เตรียม อุปกรณ์ กระดาน ตัวหมากรุก และ นาฬิกา
เบิกมาให้ครบตามจำนวน ต้องมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1 วัน ********
**** ค่าสมัครแข่งขันรายการ SIU Chess Top Weekend : ฟรี *****
(ผู้จัดการแข่งขันไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น)

สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์ 083-123 5058
และ ส่ง Email : support@thaibg.com

เนื่องจาก รายการนี้ ส่ง ผล ไปให้ FIDE เืพื่อรับรอง Ratings ดังนั้น
ผู้ที่สมัครรายการนี้ ต้องแข่งขัน รวมกัน หมด เพื่อ ให้ คนที่มี Ratings และ ไม่มี Ratings ได้พบกันตาม

กฎของ FIDE Ratings

รายการ SIU CHESS TOP WEEKEBD จะมีการส่ง FIDE Ratings ไปให้ สหพันธ์หมากรุกโลก (FIDE)
พิจารณา คะแนน (RATINGS FIDE) ทั้ง Rapid Chess Ratings และ ฺBitz Ratings
******* รางวัล ที่ได้รับ การแข่งขัน *******
1.รางวัลที่ได้จากการแข่งขัน
1.1) ถ้วยรางวัล
โดยแยกประเภทเยาวชนชายและ หญิง
เพื่อให้ได้ ถ้วย รางวัล แยกประเภท เยาวชนชาย - หญิง มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศเยาวชน ชาย- หญิง ได้รับถ้วยรางวัล ของ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ
เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชน ชาย- หญิง ได้รับถ้วยรางวัลของ พณฯ
รองนายกรัฐมนตรรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชน ชาย- หญิง ได้รับถ้วยรางวัล จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ดร
ปริญญาและ เกียรติบัตร
-1.2)ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Bangkok Chess Club (BCC) จำนวน 10 คน
เข้าร่วมการแข่งขัืน BCC โดยไม่เสียค่าสมัคร ซึ่งปกติสมัคร จะเสียค่าสมัคร 1,500 บาท
มีการแยกกลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ทำผลงานได้ดี ของ แต่ ละกลุ่ม
- กลุ่มรุ่นเยาวชนชายหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 คน
- กลุ่มรุ่นเยาวชนชายหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน
2.รางวัลจากคณะกรรมการแข่งขัน คัดเลือกให้ได้จำนวน 10 คน จากจำนวนผุ้เข้าร่วมแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ เป็นรางวัลที่เข้าร่วมแข่งขัน Simultaneous Chess With Hou Yifan at Government House.

เฉพาะรางวัลนี จะมีคณะกรรมการแข่งขัน เป็นผู้คัดเลือก และ ส่ง รายชื่อไปที่
คณะกรรมการที่ส่่งรายชื่อไปทำเนียบรัฐบาล เมื่อมีรายชื่อตอบรับมาแล้ว
จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าไปร่วมแข่งขันกับ Sumultaneous Chess กับ Hou Yifan ได้ จำนวน 10
คนโดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้
- กลุ่มรุ่นเยาวชนชายหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 คน
- กลุ่มรุ่นเยาวชนชายหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน
รางวัลเข้าร่วม แข่งขัน Sumultaneous Chess กับ Hou Yifan นี้
เข้าไปแข่งขันในสถานที่เป็นสถานที่พื้นที่จำกัด และ มีระบบรักษาความปลอดภัย
ทำให้ต้องจำกัด จำนวน ผุ้เข้าร่วมแช่ง และ ร่วมชม การแข่งขัน Simultaneous Chess
ดังนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้ใช้สิทธิ
เป็นผู้ขี้ขาดตัดสินรายชื่อส่งรายชื่อเข้าไป แข่งขัน Simultaneous Chess ให้ได้จำนวนที่คัดเลือกให้ได้
10 คน ที่เหมาะสมที่สุด
รวมถึง จำนวนผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมชม
****** ช่วงอายุ กับ จำนวน ผู้ที่สามารถได้แข่งขัน Simultaneous อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้อง กับ ระยะเวลาในการแข่งขัน กับ จำนวนบอร์ด ที่สามารถแข่งขันได้
คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือว่าเป็นอันที่สิ้นสุด
****** ข้อมูลข่าวสาร ชี้ แจ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ ดังนั้น ผู้ที่สมัครแข่งขันแล้ว

ขอให้ท่านติดตามข่าวสาร ชี้้แจ้ง จาก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

โดย : *TBG Member [ 29/03/2012, 12:56:55 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved