[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กระทรวงการคลัง( เปิดคลังประลองขุน )ครั้งที่1 - ชิงเงินรางวัลรวม ล้านกว่าบาท

รายละเอียด******* กำหนดการแข่งขัน โดย สังเชป ******
กระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ชมรมหมากรุกไทยดินแดง และบริษัทไทยบีจีดอทคอม
ได้จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กระทรวงการคลัง( เปิดคลังประลองขุน )ครั้งที่1 พ.ศ.2555
อาคาร จันทนยิ่งยง(สนามกีฬาในร่ม )ของสนามศุถชลาศรัย กรุงเทพมหานคร
ในระหว่าง21-22เมษายน พ.ศ.2555
เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ เท่าทีได้เคยจัดกีฬาหมากรุกไทยชิงเงินรางวัล ล้านกว่าบาท
ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดในรอบ 30 ปี
ประเภทของการแข่งขัน

• เยาวชน ชายและหญิง ในระหว่าง21-22เมษายน พ.ศ.2555 สถานที่แข่งขันอาคารจันทนยิ่งยง ( อาคารกีฬาในร่ม )สนามศุภชลาศรัย

• มหาวิทยาลัย ชายและหญิง ในระหว่าง21-22เมษายน พ.ศ.2555 สถานที่แข่งขันอาคารจันทนยิ่งยง ( อาคารกีฬาในร่ม )สนามศุภชลาศรัย

• บุคคลทั่วไป เริ่มแข่งขัน วันที่ 17 เมษายน 2555 กับ วันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ สมาคมอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

• ทีมทั่วไป ในระหว่าง21-22เมษายน พ.ศ.2555สถานที่แข่งขันอาคารจันทนยิ่งยง ( อาคารกีฬาในร่ม )สนามศุภชลาศรัย

• สุดยอดเซียน รอบ 16 คน วันที 20 เมษายน ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยชินวัตร วิภาวดี สุดยอดเซียนรอบ 8 คน ถึงรอบชิงชนะเลิศ ในระหว่าง21-22เมษายน พ.ศ.2555 สถานที่แข่งขันอาคารจันทนยิ่งยง ( อาคารกีฬาในร่ม )สนามศุภชลาศรัย

ระดับเยาวชน
แบ่งออกเป็น 12 ประเภทได้แก่
1. รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 8 ปี
2. รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 10 ปี
3. รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี
4. รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี
5. รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 16 ปี
6. รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี
7. รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 8 ปี
8. รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 10 ปี
9. รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 12
10. รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 14 ปี
11. รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 16 ปี
12. รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภททีม 6 รุ่นอายุ ตามโรงเรียนที่สังกัด มีถ้วยรางวัลให้ 3 ถ้วยคือ 1). ถ้วยชนะเลิศ 2.)รองชนะเลิศ
อันดับ 1 3.) รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันมหกรรมกีฬาหมากรุกไทย
กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
ความเป็นมา
ด้วยกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งเยาวชนติดเกมส์ออนไลน์ และยาเสพติดเป็นจำนวนมากประกอบกับประชาชนทั่วไปมิให้ความสนใจในกีฬาหมากรุกไทยซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงการคลังเล็งเห็นว่า ควรยกระดับกีฬาหมากรุกไทยเป็นเกมพัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมว่าจตุรงค์ลักษณะการเล่นเกมส์ใกล้เคียงกับหมากรุกฝรั่ง นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชามีเกมหมากรุกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหมากรุกไทย ซึ่งนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในกาที่จะให้หมากรุกอยู่คู่สังคมไทย และให้ประชาชนของประเทศหันมาอนุรักษ์มรดกไทยและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนนำเกมส์กีฬาหมากรุกไทยเข้าสู่ระดับสากล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กระทรวงการคลังจึงเห็นควรให้มีการจัดการแข่งขันหมากรุกไทย
ชื่อการแข่งขัน
-เปิดคลังประลองขุน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นหมากรุกไทยแพร่หลายและยกระดับสู่สากล
๒.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์มรดกไทย
๓.เพื่อให้เป็นประโยชน์และไกลจากยาเสพติด
๔.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมไทย
๕.เพื่อส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทย
๒.ช่วยให้รู้จักการวางแผนในการทำงาน ฝึกความอดทน
๓.ช่วยฝึกให้รู้จักสังเกต การจดจำ
๔.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมยาเสพติดและเกมออนไลน์
๕.ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

โดย : *TBG Member [ 28/03/2012, 22:26:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 1iรุ่นสุดยอดเซียน
1 ชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2 รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4 รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5 รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6 รองชนะเลิศอันดับ 5 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
7 รองชนะเลิศอันดับ 6 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
8 รองชนะเลิศอันดับ 7 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รวมเงินรางวัลสุดยอดเซียน 525,000 บาท
โดยระดับสุดยอดเซียนมีตัวยืนได้แก่
• สุชาติ ชัยวิชิต
• บุญสืบ แซ่เฮง
• นคร ตรีสะอาด
• วิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ
• อวยชัย กองสี
• สาธิต เกษตรชล

------------------------------------------------------
รอบประชาชนทั้วไป วันที่ 17 เมษายน 2555 กับ วันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ สมาคมอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร br /> เป็นระบบ Swiss 9-11 รอบ โดยมีเงินรางวัลดังนี้


1 ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2 รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4 รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5 รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6 รองชนะเลิศอันดับ 5 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
7 รองชนะเลิศอันดับ 6 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
8 รองชนะเลิศอันดับ 7 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
9 รองชนะเลิศอันดับ 8 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
10 รองชนะเลิศอันดับ 9 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
11 รองชนะเลิศอันดับ10 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
12 รองชนะเลิศอันดับ 11 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
13 รองชนะเลิศอันดับ 12 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
14 รองชนะเลิศอันดับ 13 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
15 รองชนะเลิศอันดับ 14 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

16
รองชนะเลิศอันดับ 15 เงินรางวัล 1,000บาท
ประกาศนียบัตร
17 รองชนะเลิศอันดับ 16 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
18 รองชนะเลิศอันดับ 17 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
19 รองชนะเลิศอันดับ 18 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
20 รองชนะเลิศอันดับ 19 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
21 รองชนะเลิศอันดับ 20 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
22 รองชนะเลิศอันดับ 21 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
23 รองชนะเลิศอันดับ 22 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
24 รองชนะเลิศอันดับ 23 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
25 รองชนะเลิศอันดับ 24 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
26 รองชนะเลิศอันดับ 25 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
27 รองชนะเลิศอันดับ 26 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
28 รองชนะเลิศอันดับ 27 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
29 รองชนะเลิศอันดับ 28 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
30 รองชนะเลิศอันดับ 29 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
31 รองชนะเลิศอันดับ 30 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
32 รองชนะเลิศอันดับ 31 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
33 รองชนะเลิศอันดับ 32 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
34 รองชนะเลิศอันดับ 33 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
35 รองชนะเลิศอันดับ 34 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
36 รองชนะเลิศอันดับ 35 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเงินรางวัลรุ่นประชาชนทั่วไป 88,000 บาท

โดย : *TBG Member   [ 28/03/2012, 22:39:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

มีรายละเอียดการสมัครไหม ****** ดาวน์โหลดใบสมัีคร ได้ที่ หน้าแรก ของ www.ThaiBG.com ***** กรอกแล้ว ส่ง Email มาที่ support@thaibg.com หรือ ส่ง Fax มาที่ 02-876 0344 ครับ ใช้อย่างใด อย่างหนึ่ง เอกสารใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้ที่ไม่เคยรุ้จัก และ ไม่เคยเล่นเลย สามารถสมัครเฉพาะรุ่นกระดานป้ายแดง ได้
มีรางวัลพิเศษ ถือว่า เป็นการร่วมกััน มารู้จักหมากรุกไทย และ คอยบุตร หลานๆๆ ที่มาแข่งขัน


******************** เพื่อความรวดเร็ว ในการรับสมัคร และ ให้ทีมงานได้จัดโต๊ะสำหรับ ผุ้เข้าแข่งขัน *****************
ในรุ่นเยาวชน กรุณาแจ้่งชื่อภายในวัีนที่ 20 เมษายน 2555 กอนเวลา 20:00 น
โดยส่งFax มาที่เบอร์ 02-876 0344

โดย : tonchan Member   [ 01/04/2012, 21:37:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ขณะนี้ สามารถติดต่อรับสมัครและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

เวลาสมัครเวลา ติดต่อ 9:00 - 17:00 น
วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ คุณลวิตรา จุลกวัฒน์
เบอร์โทร:02-876 0343
เบอร์โทร: 083 123 5058
เบอร์โทร.083-230 4640

และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ตั้งแต่ เวลา 17:00 น
เจ้าหน้าที่ของไทยบีจีดอทคอม : 083-123 5058

ส่งเอกสารแฟก์ ได้ที่ เบอร์ 02-876 0344

เบอร์โทร 083 123 5058

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 12:14:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๘ ปี
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 16:54:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 16:56:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 16:58:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 16:59:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 17:01:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 17:01:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ระดับมหาวิทยาลัยทีมทั่วไป
๑ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๒ รองชนะเลิศอันดับ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
๖ รองชนะเลิศอันดับ ๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๗ รองชนะเลิศอันดับ ๖ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๘ รองชนะเลิศอันดับ ๗ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๙ รองชนะเลิศอันดับ ๘ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๐ รองชนะเลิศอันดับ ๙ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๑ รองชนะเลิศอันดับ๑๐ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑๑ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑๔ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
๑๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑๕ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 17:03:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ระเบียบการแข่งขันประเภทระดับมหาวิทยาลัย มหกรรมหมากรุกไทยกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕

ระเบียบการแข่งขัน ประเภทมหาวิทยาลัยทั้งไปและหญิง
ทั่วไป
• นักกีฬาต้องแต่งชุดนักศึกษาตามต้นสังกัด
• ในกรณีที่มีนาฬิกาจับเวลาให้เวลาข้างละ ๓๐ นาที
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่สามารถหานาฬิกามาได้ครบ จะให้ใช้นาฬิกากลาง โดยถ้าเหลือเวลา ๒๐
นาที จะจบแต่ละรอบกรรมการจะใช้นาฬิกาจับคู่ที่ยังไม่จบโดยให้เวลาข้างละ ๑๐ นาที
และเวลากดนาฬิกาต้องใช้มือข้างที่จับตัวหมากกดนาฬิกา
• ในการประท้วงใดๆในระหว่างการแข่งขัน
ผู้เล่นต้องแจ้งกรรมการโดยการยกมือและถ้ากรณีที่ใช้นาฬิกาจับเวลาให้หยุดนาฬิกาของตัวเองแล้วยกมือขึ้นเรี
ยกกรรมการ ถ้าประท้วงไม่เป็นผล กรรมการจะตัดเวลา ๑ นาทีหรือตักเตือน ถ้าเวลาเหลือน้อยกว่า ๕ นาที
กรรมการจะตักเตือนเพียงอย่างเดียว
• ผู้เล่นที่ทำผิดกติกาในกรณีเดียวกัน ครั่งแรกและครั้งที่ ๒ จะโดนตักเตือนหรือโดนหักเวลา ๑
นาที ซึ่งเวลาต้องเหลืออย่างน้อย ๕ นาที ถึงจะลดเวลาได้ถ้าในครั้งที่ ๓
ทำผิดในกรณีเดิมกรรมการจะปรับเป็นแพ้
• ห้ามนำอุปกรณ์ สื่อสารทุกชนิดเข้าสนามแข่งขัน
• การประท้วงใดๆเกี่ยวกับผลการแข่งขัน ต้องประท้วงก่อนที่จะมีการประกบผลการแข่งขัน
ซึ่งถ้ามีการประกบคู่แข่งขันไปแล้ว ทางกรรมการจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นมีเหตุอันควร
• การประท้วงผลการแข่งขัน ของเยาวชน ต้องทำการประท้วงโดยผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
หรือผู้ฝึกสอนที่ทางมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ดูแล โดยให้ทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเงินประกัน ๑๐๐๐
บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ถ้าผลการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกัน
แต่ถ้าผลการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ระเบียบการแข่งขัน

• การประกบคู่ในระบบ Swiss Pairing ใช้การสุ่มประกบคู่ในรอบแรก
และรอบต่อไปใช้ตามเงือนไขของโปรแกรมการประกบคู่
• ในการประท้วงใดๆในระหว่างการแข่งขัน
ผู้เล่นต้องแจ้งกรรมการโดยการยกมือและถ้ากรณีที่ใช้นาฬิกาจับเวลาให้หยุดนาฬิกาของตัวเองแล้วยกมือขึ้นเรี
ยกกรรมการ ถ้าประท้วงไม่เป็นผล กรรมการจะตัดเวลา ๑ นาทีหรือตักเตือน ถ้าเวลาเหลือน้อยกว่า ๕ นาที
กรรมการจะตักเตือนเพียงอย่างเดียว
• ผู้เล่นที่ทำผิดกติกาในกรณีเดียวกัน ครั่งแรกและครั้งที่ ๒ จะโดนตักเตือนหรือโดนหักเวลา ๑
นาที ซึ่งเวลาต้องเหลืออย่างน้อย ๕ นาที ถึงจะลดเวลาได้ถ้าในครั้งที่ ๓
ทำผิดในกรณีเดิมกรรมการจะปรับเป็นแพ้

• หลังจากจบผลการแข่งขันทุกคู่ในรุ่นใดๆทางคณะกรรมการจะประกาศผลการแข่งขันและให้ผู้เข้าแข่งขั
นตรวจสอบความถูกต้อง
• ในการประท้วงใดๆในระหว่างการแข่งขัน
ผู้เล่นต้องแจ้งกรรมการและถ้ากรณีที่ใช้นาฬิกาจับเวลาให้หยุดนาฬิกาของตัวเองแล้วยกมือขึ้นเรียกกรรมการ
• การประท้วงใดๆเกี่ยวกับผลการแข่งขัน ต้องประท้วงก่อนที่จะมีการประกบผลการแข่งขัน
ซึ่งถ้ามีการประกบคู่แข่งขันไปแล้ว ทางกรรมการจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นมีเหตุอันควร
ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
•
การให้คะแนน
• ใช้กฎ-กติกาในการ “จับตัวหมากแล้วต้องเดิน
• ข้อยกเว้น: ผู้เล่นไม่ต้องจดบันทึกเกมการแข่งขัน
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
-การจัดลำดับของทีมที่เข้าแข่งขันเพื่อรายงานผลการแข่งขันและการมอบรางวัล
เรียงตามลำดับคะแนนรวม ในแต่ละบุคคลในแต่ละทีม
-คะแนนในแต่ละเกม: ชนะ = ๑, เสมอ = ๐.๕, แพ้ = ๐
ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนรอง (Tie Break)
ด้วยระบบต่างๆตามลำดับดังนี้

-Head-to-Head: ผลของทีมที่เกี่ยวข้อง
-Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน
-Sonne-Borne Berger: คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นชนะ + ½
คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นเสมอด้วย
-Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
-กรณีที่ยังเสมอกันอยู่
ผู้เล่นเสี่ยงทาย ถ้าผู้เสียงทายถูกสามารถเลือกได้ดังนี้ A)เดินก่อนมีเวลา ๕ นาที ต่อเสมอเป็นแพ้ หรือ
B)เดินหลังมีเวลา ๔ นาที ถ้าเสมอเป็นฝ่ายชนะ
เมื่อจบกระบวนการเลือกแล้วดำเนินการแข่งขันโดยมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คนและผู้ช่วยอีก๒ คน
รวมเป็นสักขีพยาน โดยมีกติกาเพิ่มเติมดังนี้


๑. เดินมือไหน ต้องกดมือนั้น ห้ามนำตัวหมากเคาะนาฬิกา
๒. เมื่อตัวหมากรุกขุนคู่ต่อสู้ไม่จำเป็นต้องร้องว่ารุก
๓. การประท้วง ต้องหยุดนาฬิกาแล้วยกมือ ประท้วง
ถ้าไม่หยุดนาฬิกาแล้วเวลาฝ่ายตัวเองหมดถือว่าเป็นฝ่ายแพ้
๔. ถ้าเดินผิดตาแล้วกดนาฬิกาไปแล้ว มีการประท้วงด้วยฝ่ายตรงข้าม
เมื่อกรรมการและผู้ช่วยกรรมการลงติตัดสินว่าเดินผิดจริง ฝ่ายเดินผิดแพ้ทันที
โดยไม่ต้องดูสถานการณ์ในกระดาน
๕. ถ้าฝ่ายประท้วงว่าคู่ต่อสู้เดินผิด แล้วผลประท้วงไม่เป็นผล โดนปรับลด เวลา๑ นาที แล้วเตือน ๑
ครั้งถ้าเหลือต่ำกว่า ๑ นาที โดยเตือนอย่างเดียว ถ้าครบ ๓ ครั้ง ปรับแพ้
๖. ถ้ากินขุนคู่ต่อสู้ถือว่าผิดกติกา กรรมการจะจับแพ้
๗. ไม่สามารถประท้วงว่าฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ยอมประท้วงฝ่ายตัวเองทำผิดกติกาได้
๘. กรรมการจะเข้าไปยุติการแข่งขันเมื่อพบว่ามีการรุกจน หรืออับ (ฝ่ายต่อเสมอเป็นแพ้ถือว่าแพ้ในกรณีนี้)
และมีการเดินผิดกติกา
๙. ถ้าขุนถูกฝ่ายตรงข้ามรุกจน แล้วเป็นตาตัวเองเดิน ถึงแม้ว่าคุ่ต่อสู้จะเวลาหมดก็เป็นฝ่ายแพ้

•
กติกามารยาททั่วไป
• ไม่ส่งเสียรบกวน ทำลายสมาธิคู่ต่อสู้ ทั้งด้วยวาจาและการกระทำใดๆ
• ถ้าจะออกจากสนามแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการ และมีกรรมการผู้ช่วยตามไปดู
• ห้ามพกพาอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
• ไม่พูดคุยกับผู้ฝึกสอนในระหว่างการแข่งขัน


ประเภททีม
• ตามมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
• ทีมประกอบไปด้วยสมาชิก ๒ คนที่อยู่ในสถาบันเดียวกัน โดยส่งรายชื่อก่อนเข้าแข่งขัน
และไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ในระหว่างแข่งขัน
การให้คะแนน เรียงตามลำดับคะแนนรวมโดยคิดคะแนนในแต่ละเกม
-คะแนนในแต่ละเกม: ชนะ = ๑, เสมอ = ๐.๕, แพ้ =ไม่ได้คะแนน
o ในกรณีที่ทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ด้วยระบบต่างๆตามลำดับดังนี้
-Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
-Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน
-Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
-กรณีที่ยังเสมอกันอยู่ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน
- ส่งผู้เล่นมา ๑ คน แล้วเสี่ยงทาย ถ้าเสี่ยงทายถูกสามารถเลือกได้ดังนี้ (A)เดินก่อนมีเวลา ๕ นาที
ต่อเสมอเป็นแพ้ หรือ( B)เดินหลังมีเวลา ๔ นาที ถ้าเสมอเป็นฝ่ายชนะ
เมื่อจบกระบวนการเลือกแล้วดำเนินการแข่งขันโดยมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คนและผู้ช่วยอีก๒ คน
รวมเป็นสักขีพยาน โดยมีกติกาเพิ่มเติมดังนี้

๑. เดินมือไหน ต้องกดมือนั้น ห้ามนำตัวหมากเคาะนาฬิกา
๒. เมื่อตัวหมากรุกขุนคู่ต่อสู้ไม่จำเป็นต้องร้องว่ารุก
๓. การประท้วง ต้องหยุดนาฬิกาแล้วยกมือ ประท้วง
ถ้าไม่หยุดนาฬิกาแล้วเวลาฝ่ายตัวเองหมดถือว่าเป็นฝ่ายแพ้
๔. ถ้าเดินผิดตาแล้วกดนาฬิกาไปแล้ว มีการประท้วงด้วยฝ่ายตรงข้าม
เมื่อกรรมการและผู้ช่วยกรรมการตัดสินว่าเดินผิดจริง ฝ่ายเดินผิดแพ้ทันที โดยไม่ต้องดูสถานการณ์ในกระดาน
๕. ถ้าฝ่ายประท้วงว่าคู่ต่อสู้เดินผิด แล้วผลประท้วงไม่เป็นผล โดนปรับลด เวลา๑ นาที แล้วเตือน ๑
ครั้งถ้าเหลือต่ำกว่า ๑ นาที ไม่ปรับลดเวลา โดยเตือนอย่างเดียว ถ้าครบ ๓ ครั้ง ปรับแพ้
๖. ถ้ากินขุนคู่ต่อสู้ถือว่าผิดกติกา กรรมการจะจับแพ้
๗. ไม่สามารถประท้วงว่าฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ยอมประท้วงฝ่ายตัวเองทำผิดกติกาได้
๘. กรรมการจะเข้าไปยุติการแข่งขันเมื่อพบว่ามีการรุกจน
,อับ(ฝ่ายที่ต่อเสมอเป็นแพ้จะเป็นฝ่ายแพ้ในกรณีนี้) และเดินผิดกติกา
๙.
๑๐. ในแต่ละคู่ชนะได้ ๑ คะแนน แพ้ได้ไม่ได้คะแนน

• มีถ้วยรางวัลให้ ๓ ถ้วยคือ ๑. ชนะเลิศ ๒.รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒
• มหาวิทยาลัยใดสามารถส่งนักกีฬาได้ไม่จำกัดจำนวน
แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดในแต่ละรุ่นเพียงรางวัลเดียว

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 17:05:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Open มหกรรมหมากรุกไทยกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕

ระเบียบ ทั่วไป
• นักกีฬาต้องแต่งชุดสุภาพ ร้องเท้าหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ
• ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสนามแข่งขัน
• ห้ามรบกวนสมาธิคู่ต่อสู้ ทั้งด้วยวาจาหรือการกระทำใดๆ
• ไม่ให้มีการสมยอมกันหรือมีการตกลงผลก่อนการแข่งขัน
ซึ่งถ้ามีการร้องเรียนหรือกรรมการพบแล้วคณะกรรมการตัดสินมีมติว่าคู่ใดมีการสมยอมกัน
ถ้ายังแข่งขันอยู่จะให้แพ้ทั้งคู่ในกระดานนั้น และจะไม่ให้เล่นต่อไป
ประกอบกับตัดสิทธิในการแข่งขันในประเภทอื่นในปีนี้
ถ้าการแข่งขันสิ้นสุดไปแล้วแต่ยังไม่รับรางวัลและคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง
จะไม่ประกาศชื่อรับรางวัล งดการให้รางวัลทุกประเภท ตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภทของรายการนี้ตลอดไป
และเลื่อนลำดับรองลงมาขึ้นรับรางวัล และและถ้ากรรมการพบว่ามีผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีก
จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้ง
ไม่ให้อนุญาตให้เข้ามาในสถานที่แข่งขันทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน
และแจ้งต้นสังกัดให้ทราบถึงการกระทำดังกล่าว
• การประกบคู่ในระบบ Swiss Pairing ใช้การสุ่มประกบคู่ในรอบแรก
และรอบต่อไปใช้ตามเงื่อนไขของโปรแกรมการประกบคู่
• ในกรณีที่มีนาฬิกาจับเวลาให้เวลาข้างละ ๔๕ นาที
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่สามารถหานาฬิกามาได้ครบ จะให้ใช้นาฬิกากลาง โดยถ้าเหลือเวลา ๒๐
นาที จะจบแต่ละรอบกรรมการจะใช้นาฬิกาจับคู่ที่ยังไม่จบโดยให้เวลาข้างละ ๑๐ นาที
และเวลากดนาฬิกาต้องใช้มือข้างที่จับตัวหมากกดนาฬิกา
• งดเว้นการจดบันทึก
• ห้ามนำอุปกรณ์ สื่อสารทุกชนิดเข้าสนามแข่งขัน
• การประท้วงใดๆเกี่ยวกับผลการแข่งขัน ต้องประท้วงก่อนที่จะมีการประกบผลการแข่งขัน
ซึ่งถ้ามีการประกบคู่แข่งขันไปแล้ว ทางกรรมการจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นมีเหตุอันควร
• การประท้วงผลการแข่งขัน โดยให้ทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท(
หนึ่งพันบาทถ้วน)ถ้าผลการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกัน แต่ถ้าผลการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
• หลังจากจบผลการแข่งขันทุกคู่ในรุ่นใดๆทางคณะกรรมการจะประกาศผลการแข่งขันและให้ผุ้เข้าแข่งขั
นตรวจสอบความถูกต้อง
• การประท้วงใดๆเกี่ยวกับผลการแข่งขัน ต้องประท้วงก่อนที่จะมีการประกบผลการแข่งขัน
ซึ่งถ้ามีการประกบคู่แข่งขันไปแล้ว ทางกรรมการจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นมีเหตุอันควร
• กรรมการจะเข้าไปยุติการแข่งขันเมื่อพบว่ามีการรุกจน อับ
• ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
การให้คะแนน
• ใช้กฎ-กติกาในการ “จับตัวหมากแล้วต้องเดิน
• เรียงตามลำดับคะแนนรวม ในแต่ละบุคคล
-คะแนนในแต่ละเกม: ชนะ = ๑, เสมอ = ๐.๕, แพ้ = ๐
o ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ด้วยระบบต่างๆตามลำดับดังนี้
- (ในกรณีของ Round Robin) Game Points: ผลคะแนนรวมทุกกระดาน
-Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
-Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน
-Sonne-Borne Berger: คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นชนะ + ½
คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นเสมอด้วย
-Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
-กรณีที่ยังเสมอกันอยู่
ผู้เล่นเสี่ยงทาย ถ้าผู้เสียงทายถูกสามารถเลือกได้ดังนี้ A)เดินก่อนมีเวลา ๕ นาที ต่อเสมอเป็นแพ้ หรือ
B)เดินหลังมีเวลา ๔ นาที ถ้าเสมอเป็นฝ่ายชนะ
เมื่อจบกระบวนการเลือกแล้วดำเนินการแข่งขันโดยมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คนและผู้ช่วยอีก๒ คน
รวมเป็นสักขีพยาน โดยมีกติกาเพิ่มเติมดังนี้


๑. เดินมือไหน ต้องกดมือนั้น ห้ามนำตัวหมากเคาะนาฬิกา
๒. เมื่อตัวหมากรุกขุนคู่ต่อสู้ไม่จำเป็นต้องร้องว่ารุก
๓. การประท้วง ต้องหยุดนาฬิกาแล้วยกมือ ประท้วง
ถ้าไม่หยุดนาฬิกาแล้วเวลาฝ่ายตัวเองหมดถือว่าเป็นฝ่ายแพ้
๔. ถ้าเดินผิดตาแล้วกดนาฬิกาไปแล้ว มีการประท้วงด้วยฝ่ายตรงข้าม
เมื่อกรรมการและผู้ช่วยกรรมการตัดสินว่าเดินผิดจริง ฝ่ายเดินผิดแพ้ทันที โดยไม่ต้องดูสถานการณ์ในกระดาน
๕. ถ้าฝ่ายประท้วงว่าคู่ต่อสู้เดินผิด แล้วผลประท้วงไม่เป็นผล โดนปรับลด เวลา๑ นาที แล้วเตือน ๑
ครั้งถ้าเหลือต่ำกว่า ๑ นาที โดยเตือนอย่างเดียว ถ้าครบ ๓ ครั้ง ปรับแพ้
๖. ถ้ากินขุนคู่ต่อสู้ถือว่าผิดกติกา กรรมการจะจับแพ้
๗. ไม่สามารถประท้วงว่าฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ยอมประท้วงฝ่ายตัวเองทำผิดกติกาได้
๘. ถ้าขุนถูกฝ่ายตรงข้ามรุกจน แล้วเป็นตาตัวเองเดิน ถึงแม้ว่าคุ่ต่อสู้จะเวลาหมดก็เป็นฝ่ายแพ้ (Mate On
Board )
๙. กรรมการจะเข้าไปยุติการแข่งขันเมื่อพบว่ามีการรุกจน
,อับ(ฝ่ายที่ต่อเสมอเป็นแพ้จะเป็นฝ่ายแพ้ในกรณีนี้) และเดินผิดกติกา
๑๐. ในแต่ละคู่ชนะได้ ๑ คะแนน แพ้ไม่ได้
•
กติกามารยาททั่วไป
• ไม่ส่งเสียรบกวน ทำลายสมาธิคู่ต่อสู้ ทั้งด้วยวาจาและการกระทำใดๆ
• ถ้าจะออกจากสนามแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการ
• ห้ามพกพาอุปกรณ์ สื่อสารทุกชนิด
• ไม่พูดคุยกับผู้ฝึกสอนในระหว่างการแข่งขัน
นำผู้ที่เข้ารอบ ๑๐ คนไปพบกับมือวาง อีก ๖ ท่าน

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 17:07:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ระเบียบการแข่งขันระดับสุดยอดเซียนมหกรรมหมากรุกไทย กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
โดยระดับสุดยอดเซียนมีตัวยืนได้แก่
• สุชาติ ชัยวิชิต
• บุญสืบ แซ่เฮง
• นคร ตรีสะอาด
• วิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ
• อวยชัย กองสี
• สาธิต เกษตรชล
การจับฉลากเข้าประกบคู่

• .ให้ผู้ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศรุ่น Open มารวมกับมือวาง ๖
คนเข้าสายตามระบบแพ้คัดออก
• ให้จับฉลากผู้เข้ารอบที่เหลือจากรุ่น Open เลือกเข้าประกบคู่มือวางทั้ง ๘ คน
• ใช้ระบบแข่ง ๓ กระดาน ผู้ได้ ๒ คะแนนก่อนหรือมีคะแนนรวมมากกว่าเป็นผุ้ชนะ
• ไม่ให้มีการสมยอมกันหรือมีการตกลงผลก่อนการแข่งขัน
ซึ่งถ้ามีการร้องเรียนหรือกรรมการพบแล้วคณะกรรมการตัดสินมีมติว่าคู่ใดมีการสมยอมกัน
ถ้ายังแข่งขันอยู่จะให้แพ้ทั้งคู่ และจะไม่ให้เล่นต่อไป
ประกอบกับตัดสิทธิในการแข่งขันในประเภทอื่นในปีนี้
ถ้าการแข่งขันสิ้นสุดไปแล้วแต่ยังไม่รับรางวัลและคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง
จะไม่ประกาศชื่อรับรางวัล งดการให้รางวัลทุกประเภท ตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภทของรายการนี้ตลอดไป
และเลื่อนลำดับรองลงมาขึ้นรับรางวัล และและถ้ากรรมการพบว่ามีผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีก
จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดไป ไม่ให้เข้ามาในสถานที่แข่งขัน
และแจ้งต้นสังกัดให้ทราบถึงการกระทำดังกล่าว

• กรณีที่ยังเสมอกันอยู่
ผู้เล่นเสี่ยงทาย ถ้าผู้เสียงทายถูกสามารถเลือกได้ดังนี้ A)เดินก่อนมีเวลา ๕ นาที ต่อเสมอเป็นแพ้ หรือ
B)เดินหลังมีเวลา ๔ นาที ถ้าเสมอเป็นฝ่ายชนะ
เมื่อจบกระบวนการเลือกแล้วดำเนินการแข่งขันโดยมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คนและผู้ช่วยอีก๒ คน
รวมเป็นสักขีพยาน โดยมีกติกาเพิ่มเติมดังนี้


๑. เดินมือไหน ต้องกดมือนั้น ห้ามนำตัวหมากเคาะนาฬิกา
๒. เมื่อตัวหมากรุกขุนคู่ต่อสู้ไม่จำเป็นต้องร้องว่ารุก
๓. การประท้วง ต้องหยุดนาฬิกาแล้วยกมือ ประท้วง
ถ้าไม่หยุดนาฬิกาแล้วเวลาฝ่ายตัวเองหมดถือว่าเป็นฝ่ายแพ้
๔. ถ้าเดินผิดตาแล้วกดนาฬิกาไปแล้ว มีการประท้วงด้วยฝ่ายตรงข้าม
เมื่อกรรมการและผู้ช่วยกรรมการตัดสินว่าเดินผิดจริง ฝ่ายเดินผิดแพ้ทันที โดยไม่ต้องดูสถานการณ์ในกระดาน
๕. ถ้าฝ่ายประท้วงว่าคู่ต่อสู้เดินผิด แล้วผลประท้วงไม่เป็นผล โดนปรับลด เวลา๑ นาที แล้วเตือน ๑
ครั้งถ้าเหลือต่ำกว่า ๑ นาที โดยเตือนอย่างเดียว ถ้าครบ ๓ ครั้ง ปรับแพ้
๖. ถ้ากินขุนคู่ต่อสู้ถือว่าผิดกติกา กรรมการจะจับแพ้
๗. ไม่สามารถประท้วงว่าฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ยอมประท้วงฝ่ายตัวเองทำผิดกติกาได้
๘. ถ้าขุนถูกฝ่ายตรงข้ามรุกจน แล้วเป็นตาตัวเองเดิน ถึงแม้ว่าคุ่ต่อสู้จะเวลาหมดก็เป็นฝ่ายแพ้(Mate On
Board )
๙. กรรมการจะเข้าไปยุติการแข่งขันเมื่อพบว่ามีการรุกจน
,อับ(ฝ่ายที่ต่อเสมอเป็นแพ้จะเป็นฝ่ายแพ้ในกรณีนี้) และเดินผิดกติกา

โดย : *TBG Member   [ 04/04/2012, 17:08:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

มีถ่ายทอดสดทางไทยบีจีไหมครับ

โดย : มังฉงาย Member   [ 08/04/2012, 13:40:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

โดย : phanuwat15 Member   [ 08/04/2012, 21:53:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 16จากคอลัมน์ สโมสรนักสู้ น.ส.พ.ไทยรัฐ 13 เมษายน 2555

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 13/04/2012, 12:01:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 17รุ่นประชาชนโอเพนส์ แข่ง 17และ19 (18 พัก)ที่ สมาคมอัสสัมชัญ

โดย : TBGNews Member   [ 16/04/2012, 10:57:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

วันเปิดคลังประลองขุน (วันงานจริง) ที่ อาคารจันทนยิ่งยง สนามศุภชลาศัย (BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
มาบุญครอง ปทุมวัน) 21-22 เมษายน ศกนี้

โดย : TBGNews Member   [ 16/04/2012, 11:15:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 19โดย : TBGNews Member   [ 16/04/2012, 22:23:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 20ฝั่งตรงข้ามสมาคมอัสสัมชัญ คนละฝั่งถนน

โดย : TBGNews Member   [ 16/04/2012, 22:27:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 21สังเกตดีๆนะครับ ป้ายสีซีด สมาคมอายุกว่า ร้อยปีแล้ว

โดย : TBGNews Member   [ 16/04/2012, 22:28:38 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved