[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


SIU ! กระดานสอนหมากรุกพม่า และ หมากฮอสสากล 10x10

รายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อม กับการแข่งขันซีเกมส์ ที่พม่า ซึ่งจะมีการแข่งขันหมากรุกพม่า การที่รู้เขารู้เรา
จะทำให้เรามีชัย ไปกว่าครึ่ง จึงศึกษา ศาสตร์หมากรุกของเพื่อนบ้าน อาเซียน และ
เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางด้าน หมากรุกไทย ด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาลัยชินวัตร
จึงเล่งเห็นความสำคัญ อันดีนี้ จึงได้ว่าจ้างให้มีการผลิต กระสอนหมากรุกพม่า
ขึ้นมาใช้สอนให้กับผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษา


นอกจากหมากรุกพม่าแล้ว ยังมีหมากฮอสสากล 10x10 ซึ่งเกมหมากฮอส นี้ เป็นระดับนานาชาติ
ที่จะมีการพัฒนาเยาวชนหมากฮอสของไทย ก้าวไปสู่ กีฬาระดับนานาชาติได้ ในอนาคต อันใกล้ และ
ในการแข่งขัีนหมากฮอสสากล ครั้งต่อไป จะได้มีอุปกรณ์ มาสอนและแนะนำ การเล่น หมากฮอสสากล ได้อย่างสะดวก

โดย : *TBG Member [ 19/03/2012, 22:36:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 1กระดานสอนหมากฮอสสากล (International Draughts 10x10) ซึ่งจะเริ่มใช้สอนจริง ในการแข่งขันครั้งที่ 2

โดย : *TBG Member   [ 19/03/2012, 22:38:00 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved