[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาหมากกระดาน รัฐวิสาหกิจ ที่ องค์การโทรศัพท์ แจ้งวัฒนะ ประจำปี 2555 เริ่มขึ้นแล้ว

รายละเอียด

เริ่มแล้วปีนี กีฬาหมากกระดาน รัฐวิสาหกิจ ที่ องค์การโทรศัพท์ (TOT) แจ้งวัฒนะ มีหมากกระดาน 3 ประเภท
- หมากรุกไทย
- หมากออส
- หมากสกา

เริ่มการแข่งขัน ตั้งแ่ต่วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แจ้งวัฒนะ

สนใจ ไปดูการแข่งขันได้

โดย : *TBG Member [ 10/02/2012, 12:06:33 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved