[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ไทยจัดหมากล้อมนานาชาติ


รายละเอียด

ไทยจัดหมากล้อมนานาชาติ

สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน
กีฬาหมากล้อมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 7 หรือ โกะ กู๊ดวิล ทัวร์นาเมนท์ ประจำปี 2012 ระหว่างวันที่ 30-31
ม.ค. 2555 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนจาก 11
ประเทศ ทั่วทวีปเอเชียร่วมประชันฝีมือกว่า 250 คน มุ่งส่งเสริมให้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์
พร้อมพัฒนาฝีมือนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนไทย เทียบชั้นนานาชาติ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธาน สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก และนายกสมาคมกีฬา หมากล้อมแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า การแข่งขัน ครั้งนี้ มีนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปี กว่า 250 คนจาก 11
ประเทศทั่วเอเชีย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมจากประเทศต่างๆ อาจารย์สอน หมากล้อม
และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานรวมกว่า 320 คน โดยการแข่งขันครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่น
ซึ่งมีนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนจากนานาชาติรวมเขตปกครองพิเศษกว่า 11 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ จีน,
ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ลาว, เวียดนาม, ไชนีสไทเป, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง,
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไทย สำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ
ได้ส่งนักกีฬาหมากล้อมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย เชียงใหม่ กาญจนบุรี นครราชสีมา
และกรุงเทพมหานคร ลงแข่งขัน

สำหรับรูปแบบการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนนานาชาติปี 2012 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ HIGH DAN
DIVISION (ระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป), LOW DAN DIVISION (ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง), HIGH KYU DIVISION
(ระดับฝีมือ 1-4 คิว) และ LOW KYU DIVISION (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS SYSTEM 6
รอบ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
จากแนวหน้า ฉบับ 30 มกราคม 2555
http://www.naewna.com/news.asp?ID=298837

โดย : ขุนสันต์ Member [ 31/01/2012, 01:17:30 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบทึบ
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved