[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชิญ ร่วมแข่ง หมากฮอส นักเรียน เชียงใหม่ ครั้งที่๑


รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน ร่วมกับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า และ
ชมรมหมากกระดานพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาหมากฮอส นักเรียน ชิงแชมป์
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ พันธุ์ทิพย์ฮอลล์
ชั้น ๓ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member [ 15/01/2012, 12:31:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 1สมัครได้ที่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน ชั้น ๓ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ หรือ คุณรุ่งโรจน์
... ๐๘๑ - ๕๖๘๐๒๐๖

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

โดย : ประกายดาว Member   [ 15/01/2012, 13:57:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

การแข่งขัน ประเภท นักเรียน

๑. ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๒. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

๓. ระดับมัธยมศึกษา

โดย : ประกายดาว Member   [ 15/01/2012, 14:03:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : ประกายดาว Member   [ 15/01/2012, 14:19:57 ]

  ลังพลาสติกพับได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved