[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผล พันธุ์ทิพย์หมากรุกไทยนักเรียนเชียงใหม่ โอเพ่น๕๔


รายละเอียดพันธุ์ทิพย์ หมากรุกไทย นักเรียน เชียงใหม่ โอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ -
อาทิตย์ที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จากการร่วมมือร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่าย ที่มองเห็นประโยชน์ของกีใหมากรุกไทย
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน โดย นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ประธานฝ่ายฯ
ผู้บริหารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชมรมหมากกระดานพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
และผู้สนับสนุนรายอื่นๆที่ผ่านมาทางคุณดิษฐ์พงศ์ คำหน่อแก้ว นอกจากนี้ยังมีคุณชูศักดิ์ ชินะโรจน์
หัวหน้าควบคุมผังเมือง 8 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนอีกท่านหนึ่ง

โดย : ประกายดาว Member [ 19/11/2011, 13:38:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้สนับสนุน คือ บริษัท เนสเล่ย์ จำกัด และ ฝ่ายขายในภาคเหนือ
ได้มอบป้ายตั้งโต๊ะพลาสติกให้จำนวน ๑๐๐ อัน และ ผลิตภัณฑ์จากเนสเล่ย์อีกหลายรายการ

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 16:23:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 2คุณสุทธิพงษ์ ใหม่วัน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พันธุ์ทิพย์ หมากรุกไทย นักเรียน เชียงใหม่
โอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๔ นอกจากนี้ท่านยังมาเป็นประธานในพิธีปิด และ มอบรางวัลด้วย

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 17:15:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ตีฆ้อง เปิดงาน อย่างเป็นทางการ

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 17:21:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ยอดเยี่ยม จริง ๆ สำหรับความสามารถพิเศษ ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 17:33:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 5คุณสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ประธานฝ่ายฯ มอบแจกันดอกไม้สด แด่ ท่านวรการ ยกยิ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 17:42:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ท่านวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเยี่ยมชมที่ทำการฝ่ายฯ
พร้อมทั้งรับฟังเลขาฯฝ่ายสรุปผลงานที่ผ่านๆมา

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 17:54:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ด.ช.ณัฐวัศ พุ่มพวง จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน ๘
ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 18:01:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ด.ช.ธีรินทร์ สลีสองสม จาก ร.ร.วชิรวิทย์ ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 18:35:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 18:44:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ด.ญ.ฐิตา จันทร์แดง จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

คุณวนนรรค์ ทองแสนดี ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการตลาด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เป็นผู้มอบรางวัล
ในรุ่นนี้

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 18:53:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 11ด.ญ.ฐิตา จันทร์แดง จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับถ้วยชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง
อีกหนึ่งรางวัล

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/11/2011, 19:10:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ด.ช.อภิชาติ เลิศวิราม จาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

คุณวนนรรค์ ทองแสนดี ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการตลาด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เป็นผู้มอบรางวัล


โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 14:07:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 13ด.ช.รัฐธรรมนูญ ตามตระกูล จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 14:16:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 14โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 14:27:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ด.ช.ณัฐพนธ์ รัตนสีนุรางกูร จาก ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 14:36:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 16ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ จาก ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ได้รับถ้วยชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔
ปี
และ ได้รับเหรียญ อันดับ ๕ ในการแข่งรวม

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 15:55:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 17นายชัยภัทร ชาญณรงค์ จาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 16:02:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 18นายณธรรศ กระจ่างพันธ์ จาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 16:09:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 19โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 16:13:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 20โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 16:33:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 21โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 17:13:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 22ติดตามชมรูปภาพอีกมากมายได้ที่ www.facebook.com/chiangmaimindsport

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2011, 17:35:29 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบโปร่ง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved