[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ด่วน ประกาศเลื่อนการแข่งขัน หมากฮอส ลำพูน ครั้งที๕


รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน ขอประกาศเลื่อน การแข่งขัน หมากฮอส ลำพูน ครั้งที่ ๕
จากวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มาเป็น วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ แทน
สถานที่แข่งขันยังคงเป็นสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จ.ลำพูน

ติดต่อที่ นายณธีทอง ศรีธุลี 080-6820663 หรือ
นายภูริชญ์ อุ่นบ้าน 081-5311614

โดย : ประกายดาว Member [ 27/10/2011, 18:15:03 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved