[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผล หมากรุกไทย ประชาชน ล้านนา ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๔

รายละเอียดฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ และ
ชมรมหมากกระดานพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขัน " พันธุ์ทิพย์ หมากรุกไทย ชิงแชมป์
ประชาชน ล้านนา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ " ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ
พันธุ์ทิพย์ ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๖๙ คน จาก ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มี เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา
แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน

โดย : ประกายดาว Member [ 19/10/2011, 14:21:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 1นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 14:25:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 14:39:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 3นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ประธานฝ่ายฯ ร่วมชมเกมการแข่งขัน

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 14:48:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 4นายกเทศนมตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ให้เกียรติเยี่ยมชมที่ทำการฝ่ายฯ
ก่อนเดินทางกลับ

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 15:01:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 15:04:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 15:10:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 15:17:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 8นายฐิติพงศ์ ศรีเที่ยงตรง จาก จังหวัดพะเยา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วย + เงินรางวัล ๕,๐๐๐.- + เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 15:41:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 9นายสุริยัน ตันประเสริฐ ( เซียนปุ๊ก ) จาก จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๒ รับถ้วย + เงินรางวัล ๒,๐๐๐.- + เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 16:07:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 10อันดับ ๕ - ๑๐ รับรางวัลอันดับละ ๕๐๐ บาท + เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 16:15:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 11อันดับ ๑๑ - ๒๐ รับรางวัลอันดับละ ๒๐๐ บาท + เหรียญทองแดง

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 16:22:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ภาพผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

โดย : ประกายดาว Member   [ 19/10/2011, 16:35:51 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved