[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาสาธิตสามัคคี พ.ศ.2554 ปูแป้งเกมส์ มหาสารคาม


รายละเอียด

การเก็บตัวฝึกซ้อม ของ ชมรมหมากกระดาน ร.ร. สาธิต ม.เกษตรศาสตร์
http://www.youtube.com/watch?v=BBLMuJgAm2M
ดูตัวอย่างวีดีโอ การฝึกซ้อมกีฬาที่สนุกสนาน ฮาๆ มาก

โดย : TBGNews Member [ 12/10/2011, 22:59:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

http://www.youtube.com/watch?v=-HWMeI7BwdI
เด็กๆ มีความสุขและสนุกกับการเรียนหมากรุกสากลกับครูซิกส์ สงสัยเคมี อ. อุ๊ กับ
เรียนภาษาอังกฤษกับครูเคท คงมีคู่แข่งซะแล้ว (ฮา)

โดย : TBGNews Member   [ 12/10/2011, 23:23:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

http://www.youtube.com/watch?v=cM7S5ILTkgI
เฮฮาภาษาอังกฤษ กับชมรมครอสเวิส์ด นักกีฬานะเนี่ย เตรียมตัวไปแข่ง
ร.ร. สาธิต ม.เกษตร
อ.ชัยชนะ ขุนสูงเนิน ที่ปรึกษาชมรม
ณิชากร ตัณฑเศรษฐี ป.5
น.ฟาดิล สุไลมาน ม.1
สลิล ศรีชัย ม.2

โดย : TBGNews Member   [ 12/10/2011, 23:32:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

http://www.youtube.com/watch?v=tCnG0pPDZGI

โดย : TBGNews Member   [ 12/10/2011, 23:50:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : TBGNews Member   [ 12/10/2011, 23:59:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 5น้องนิสากร (ลงแข่งหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ รพ.เซนหลุยส์ เมื่อกลางปีนี้ด้วย
ประเภทสุภาพสตรี) มาเจอที่นี่ เป็นนักกีฬาหมากรุกสากล รุ่น ม.ปลาย ฝีมือใช่ย่อย
ยังงี้ ร.ร. สาธิตฯอื่นๆ เหนื่อยแน่

โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:03:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ไม่ยักกะรู้ กีฬาสาธิตปีนี้ มีเกมออนไลน์มาแข่งด้วย(ฮา) ถามเด็กๆ
บอกว่าชมรมนี้พึ่งตั้งขึ้นมาและได้รับความนิยมสูงสุด เด็กๆที่อยู่ชมรมอื่นๆ
ก็ยังมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวชมรมผม

โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:06:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:07:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:08:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:10:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ช่วงเบรก พักหัวหมากรุกสากล ด้วยการมาเล่นหมากรุกไทยจ๊าบจริง!!

โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:14:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:16:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 12โดย : TBGNews Member   [ 13/10/2011, 00:16:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : TBGNews Member   [ 18/10/2011, 13:49:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 14โดย : TBGNews Member   [ 18/10/2011, 13:58:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 15โดย : TBGNews Member   [ 18/10/2011, 16:15:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

การแข่งขันหมากล้อม ประเภท บุคคล ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 กำแพงแสน เด็กหญิงปราณย์ณารีย์ เจริญผล ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 จุฬาฯ ประถม เด็กชายจิตริน โรจน์มหามงคล เงิน
3 ประสานมิตร เด็กชายชวิศ ฤทธิเดชรัตน์ ทองแดง


การแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีม ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 ประสานมิตร เด็กชายชวิศ ฤทธิเดชรัตน์ ทอง
เด็กชายพลวิชญ์ จึงสวัสดิ์
เด็กชายณัฐวัฒน์ วิทยาคุณสกุลชัย
เด็กหญิงวรินรำไพ ผาตินาวิน
2 กำแพงแสน เด็กหญิงปราณย์ณารีย์ เจริญผล เงิน
เด็กหญิงโสภิดา หมัดแม่น
เด็กหญิงปารุษยา เจริญผล
เด็กชายศิรชัช มีสง่า
3 จุฬาฯ ประถม เด็กชายจิตริน โรจน์มหามงคล ทองแดง

เด็กหญิงศริยา จิรโสตติกุล
เด็กชายภูธดา โพธิ์ตระการ
เด็กหญิงเมธาพร กนกวรานนท์
การแข่งขันหมากล้อม ประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 มศว.ประสานมิตร นายธีทัต วงษ์บุญหนัก ทอง
2 มศว.ปทุมวัน เด็กชายทัฬห์ ประสพรัตน์ เงิน นักกีฬาดีเด่น
3 กำแพงแสน เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ปวเรศขจรพงศ์ ทองแดง


การแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 มศว.ปทุมวัน เด็กชายทัฬห์ ประสพรัตน์ ทอง
เด็กชายสรวิชญ์ วิทยาภิภพสกุล
เด็กชายรุจชัย เสวี
เด็กชายก้องภพ ศิริอักษร
2 กำแพงแสน เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ปวเรศขจรพงศ์ เงิน
เด็กหญิงวรวรรณ สุขชื่น
เด็กหญิงอารยา สิริยะเสถียร
เด็กชายจิรวัฒน์ จีนเหนาะ
3 บูรพา เด็กชายชัยธร เพิ่มพรสกุล ทองแดง

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์ศรีปณต
เด็กชายอินวู ชอย

การแข่งขันหมากล้อม ประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 ขอนแก่น นายอธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 บรูพา นายกษิดิ์เดช มัชณิมา เงิน
3 มศว.ประสานมิตร นายวรุตม์ชาติ ปวโรดม ทองแดง


การแข่งขันหมากล้อม ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 รามคำแหง นายณัฐวุฒิ อัศวธนาลาภ ทอง
นายพันธุ์ชัยเพชร เพียรจัด
นายลภัส ปางวัชรากร
นายชยพฤกษ์ กองจันทร์
2 บูรพา นายกษิดิ์เดช มัชณิมา เงิน
นายธนวิช คำโสภา
นายวีรุจน์ เตียววณิชกุล

3 มศว.ปทุมวัน นายกาย บุญวิทย์ ทองแดง

นายชัยอนันต์ จันทร์ศิรินทร
นางสาวกลมลักษณ์ ตันติแสงหิรัญ
นางสาวจิดาภา โตสุวรรณ
การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท บุคคล ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 จุฬาฯ ประถม เด็กชายเจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์ ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 มศว. ประสานมิตร เด็กชายศรัณย์ เลิศสินทรัพย์ทวี เงิน
3 ขอนแก่น เด็กชายทิวัตถ์ รุจิรกาล ทองแดง


การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท ทีม ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 จุฬาฯ ประถม เด็กชายเจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์ ทอง
เด็กชายกัมปนาท สุดประเสริฐ
เด็กชายกฤษฎ์ บุญศิริเศรษฐ
เด็กชายสรศักย์ เจริญกุลวณิชย์
2 ขอนแก่น เด็กชายทิวัตถ์ รุจิรกาล เงิน
เด็กชายพันวัสสา จินาพรธรรม
เด็กชายศุภโชค วงษ์อินทร์จันทร์
เด็กชายรุจินันท์ อึ้งอารุณยะวี
3 มศว. ประสานมิตร เด็กชายศรัณย์ เลิศสินทรัพย์ทวี ทองแดง

เด็กชายทรงพล ลาภทรงสุข
เด็กชายภูมิธนิน จันทราประภาวัฒน์
เด็กชายเมษ เอี่ยมวิเชียรเจริญ
การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ เด็กชายทัตพล กาวิล ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 มศว.ปทุมวัน เด็กชายณภกร โพธิเวชกุล เงิน
3 มศว.ประสานมิตร เด็กชายสหสัญญ์ ลีวรวัฒน์ ทองแดง


การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 เชียงใหม่ เด็กชายทัตพล กาวิล ทอง
เด็กชายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
เด็กหญิงไอศวรรย์ ศรีจอมทอง
เด็กชายภูริต บริบูรณ์
2 มศว.ประสานมิตร เด็กชายสหสัญญ์ ลีวรวัฒน์ เงิน
เด็กชายวัชเญศ นิยมในธรรม
เด็กชายธนวัฒน์ ชคัถธาดา
เด็กชายวีรภัทร ตันติศิริรักษ์
3 มศว.ปทุมวัน เด็กชายณภกร โพธิเวชกุล ทองแดง

เด็กชายพงษ์พิเชษฏ์ มงคลกิจงาม
เด็กชายศุภวิชญ์ อินทรธนู
เด็กชายภรพัฒกมล หาญฟ้าเขียว
การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 รามคำแหง นายจิระวิน สุวรรณ์ ทอง นักกีฬาดีเด่น
1 มศว. ประสานมิตร นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ ทอง
2 มหาสารคาม นายณัฐภัทร ชื่นวัฒนา เงิน
3 มศว.ปทุมวัน นายกฤติกร กิจสหวงศ์ ทองแดง
3 ขอนแก่น นายธรณ ธนะสมบูรณ์ ทองแดง


การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 รามคำแหง นายจิระวิน สุวรรณ์ ทอง
นายพัชรพล บัวสุขสุคนธิ
นายธนพล มินสาคร
นายชยธร พาณชย์กุล
2 มศว.ประสานมิตร นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ เงิน
นายชวิน พิชญาสาธิต
นายกันย์ โสภัณณา
นายธนพล ล้อมทอง
3 ขอนแก่น นายธรณ ธนะสมบูรณ์ ทองแดง

นายศรายุ แสนอุดม
นายพงศ์พล เทียมมณีเนตร
นายอนุวัฒน์ มัณฑะลาการแข่งขันหมากรุกสากล ประเภท บุคคล ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 จุฬาฯ(ประถม) เด็กชายสรศักย์ เจริญกุลวณิชย์ ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 มศว.ประสานมิตร เด็กชายภูมิธนิน จันทราประภาวัฒน์ เงิน
3 ขอนแก่น เด็กชายพันวัสสา จินาพรธรรม ทองแดง


การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภท ทีม ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 จุฬาฯ(ประถม) เด็กชายสรศักย์ เจริญกุลวณิชย์ ทอง
เด็กชายเจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์
เด็กชายศิษฎ์ เทพมงคล
เด็กชายจิตริน โรจน์มหามงคล
2 มศว.ประสานมิตร เด็กชายภูมิธนิน จันทราประภาวัฒน์ เงิน
เด็กชายธนัญญ์กร ภู่กำชัย
เด็กชายสาริน โชติพุทธิคุณ
เด็กชายภูมิรพี เอื้อศักดิ์
3 ขอนแก่น เด็กชายพันวัสสา จินาพรธรรม ทองแดง

เด็กชายทิวัตถ์ รุจิกาล
เด็กหญิงรุจินันท์ อึ้งอารุณยะวี
เด็กชายศุภโชค วงษ์อินทร์จันทร์
การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 รามคำแหง เด็กชายเรืองยศ เธียรโอภาส ทอง
1 เชียงใหม่ เด็กชายทัตพล กาวิล ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 บูรพา เด็กชายอินวู ซอย เงิน
3 ประสานมิตร เด็กชายวิชเญศ นิยมในธรรม ทองแดง


การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 เชียงใหม่ เด็กชายทัตพล กาวิล ทอง
เด็กชายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
เด็กหญิงไอศวรรย์ ศรีจอมทอง
เด็กชายภูริต บริบูรณ์
2 ประสานมิตร เด็กชายวิชเญศ นิยมในธรรม เงิน
เด็กชายวีรภัทร ตันติศิริรักษ์
เด็กชายธีทัต วงษ์บุญหนัก
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรัพย์องค์เจริญ
3 รามคำแหง เด็กชายเรืองยศ เธียรโอภาส ทองแดง

เด็กชายวชณสรร เพ็ชรนารถ
เด็กชายวัชระ ชำนาญเดชากุล
เด็กชายศักดิ์เดช ด้วงกูล
การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 รามคำแหง นายธนพล มินสาคร ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 มศว.ประสานมิตร นายคณกร อยู่คง เงิน
3 ขอนแก่น นายศรายุ แสนอุดม ทองแดง


การแข่งขันหมากรุกสากล ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 มศว.ปทุมวัน นายวรพล จามจรีกุล ทอง
นายพชรพล อรุณวัฒนางค์กูล
นายกฤติกร กิจสหวงศ์
นายชวิญญ์ เชิดเกียรติศักดิ์
2 รามคำแหง นายธนพล มินสาคร เงิน
นายพัชรพล บัวสุขสุคนธ์
นายชยธร พาณิชย์กุล
นายจิระวิน สุวรรณ์
3 ขอนแก่น นายศรายุ แสนอุดม ทองแดง

นายรัชพงศ์ อัครหิรัญสกลุ
นายอนุวัฒน์ มัณทะลา
นายพงศ์พล เทียมมณีเนตร
การแข่งขันหมากฮอส ประเภท บุคคล ระดับประถม
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 มศว.ประสานมิตร เด็กชายเมษ เอี่ยมวิเชียรเจริญ ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 จุฬาฯ ประถม เด็กชายอภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ เงิน
3 มหาสารคามประถม เด็กชายกิติพงศ์ ค้าเจริญ ทองแดง


การแข่งขันหมากฮอส ประเภท ทีม ระดับประถม
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 มศว.ประสานมิตร
เด็กชายเมษ เอี่ยมวิเชียรเจริญ ทอง
เด็กชายศรัณย์ เลิศสินทรัพย์ทวี
เด็กชายหรรษกล พนัสไพรพงศ์
เด็กชายสาธิน โชติพุทธิคุณ
2 จุฬาฯ ประถม
เด็กชายอภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ เงิน
เด็กชายณัฐภัทร กองเงินงาม
เด็กชายพฤทธ์ กิจศิริกุล
เด็กชายกัมปนาถ สุดประเสริฐ
3 มหาสารคามประถม เด็กชายกิติพงศ์ ค้าเจริญ ทองแดง

เด็กชายธนภัทร ดรชัย
เด็กชายนพวงศ์ พงศ์สุวรรณ
เด็กชายรติพล ลิมานนท์
การแข่งขันหมากฮอส ประเภท บุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 “พิบูลบำเพ็ญ” บูรพา เด็กชายคมน์ชิษณุ พุทธิประเสริฐ ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 ขอนแก่น เด็กชายเดโช ตาบุดดา เงิน
3 มหาสารคาม เด็กชายรัญชน์ บรรักษมณี ทองแดง


การแข่งขันหมากฮอส ประเภท ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 ขอนแก่น เด็กชายเดโช ตาบุดดา ทอง
เด็กชายเด่นภูมิ อภิเมธีธำรง
เด็กชายคณาเทพ กูกขุนทด
เด็กหญิงปุณยาพร ชาตาธิคุณ
2 บูรพา เด็กชายคมน์ชิษณุ พุทธประเสริฐ เงิน
เด็กชายณัชพล จินตเศรณี
เด็กชายรัญชน์ รัตนอัมพรโสภณ
เด็กชายกานต์ คงปรีชา
3 มหาสารคาม เด็กชายรัญชน์ บรรักษมณี ทองแดง

เด็กชายพิสิษฐ์ ศิริปรีชากูล
เด็กหญิงครรธรส ฆารไสว
เด็กชายณฐชนน์ ชินสถิต
การแข่งขันหมากฮอส ประเภท บุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 รามคำแหง นายวิมุตติ เกษมชุมพล ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 ปทุมวัน นายทศพล ตันติวีรบุตร เงิน
3 ขอนแก่น นายยศเดช กนกเมธากุล ทองแดง


การแข่งขันหมากฮอส ประเภท ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 รามคำแหง นายวิมุตติ เกษชุมพล ทอง
นายณพล วงษ์วัฒนะ
นายกรกฎ รัตกิจนากร
นางสาวปัณฑารีย์ หมู่เจริญ
2 ปทุมวัน นายทศพล ตันติวีรบุตร เงิน
นายณพิทย์ ณ ถลาง
นางสาวยศวดี เรี่ยมรัตนากร
นายฉันทะ เจริญอักษร
3 มหาสารคาม นายชวิศว์ พฤกษ์งามพันธ์ ทองแดง

นายชัยธวัช บุญใหญ่
นายกันตดิษฐ์ ริมพืชพันธ์

การแข่งขันเอแม็ทประเภท บุคคล ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 บูรพา เด็กชายพงศ์กรณ์ ภัทรประดิษฐ์กุล ทอง
2 มศว ประสานมิตร เด็กหญิงปิยาภา ปิ่นเจริญ เงิน นักกีฬาดีเด่น
3 มหาสารคาม เด็กชายเจษฎากร คงเอี่ยม ทองแดง


การแข่งขันเอแม็ทประเภท ทีม ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 มศว ประสานมิตร เด็กหญิงปิยาภา ปิ่นเจริญ ทอง
เด็กชายพีรพงศ์ แดงรุ่งโรจน์
เด็กชายสุทธินนท์ จงสถิตย์ไพบูลย์
เด็กชายมังกร ฐาปนโสภณ
2 ขอนแก่น เด็หหญิงนันท์นภัส อุไรวรรณ เงิน
เด็กชายคณวัฒน์ กำขันตี
เด็กหญิงธนากรณ์ ชูคันหอม
เด็กหญิงจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์
3 มหาสารคาม เด็กชายเจษฎากร คงเอี่ยม ทองแดง

เด็กชายเขตนิพัทธ์ แข็งแรง
เด็กหญิงธนัชพร ศิริงาม
เด็กหญิงณภัทร ศรีจันทร์
การแข่งขันเอแม็ทประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 ขอนแก่น เด็กหญิงณัฐณิชา ลอองแก้ว ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 ปทุมวัน เด็กชายธนกร ตันติพิริยะพงศ์ เงิน
3 พิบูลบำเพ็ญ เด็กชายณัฐพล อโสโก ทองแดง


การแข่งขันเอแม็ทประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 เชียงใหม่ เด็กหญิงชนากานต์ อูปคำ ทอง
เด็กหญิงเกศสิริ ต๊ะต้องใจ
เด็กหญิงอัมพกา แจ้งกระจ่าง

2 ปทุมวัน เด็กชายธนกร ตันติวิริยะพงศ์ เงิน
เด็กชายกฤติน รุจิแสงวิทยา
เด็กหญิงนัยน์ปพร บุบผา
เด็กหญิงโชติกา สโรจวิสุทธิ์
3 ขอนแก่น เด็กหญิงณัฐณิชา ลอองแก้ว ทองแดง

เด็กหญิงทักษพร จอกลอย
เด็กชายสิทธิกร ถิรธนบูรณ์
เด็กชายณัฐศิษฎ์ อังกิติตระกูล
การแข่งขันเอแม็ทประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 ปทุมวัน นาย จิรายุส วัฒนอุตมเสถียร ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 ประสานมิตร นายชยพันธ์ คงทรัพย์ เงิน
3 รามคำแหง นางสาวปริยฉัตร ยศจนา ทองแดง


การแข่งขันเอแม็ทประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 ปทุมวัน นาย จิรายุส วัฒนอุตมเสถียร ทอง
นายวรท ตันสุวรรณนนท์
นายชานน พุทธารี
นายวันวิทู วิไลพันธ์
2 รามคำแหง
นางสาวปริยฉัตร ยศจนา เงิน
นายขรรค์พล จันทร์ยวง
นายพิพัฒน์ อุทธา
นายมัฆวัส ปรียะพานิช
3 ม.บูรพา นางสาวนัชชา พลหมอ ทองแดง

นายพัทธพล บรรเริงศรี
นายสิทธิกร ผาตินาวิน
นางสาวศศิกานต์ ครุฑคำ
การแข่งขันครอสเวิร์ด ประเภท บุคคล ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 มหาสารคาม เด็กชายวีราทร เอกรักษา ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 ประสานมิตร เด็กหญิงวงศ์ตะวัน วงศ์แสงอนันต์ เงิน
3 ขอนแก่น เด็กชายภูมิชนก คำพิทักษ์ ทองแดง


การแข่งขันครอสเวิร์ดประเภท ทีม ประถมศึกษา
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 มหาสารคาม เด็กชายวีราทร เอกรักษา ทอง
เด็กหญิงภัทรานี ทองศรีพงศ์
เด็กหญิงพิชยา วิชญชีวินทร์
เด็กหญิงโชติชนิตา เพื่อนรัมย์
2 ประสานมิตร เด็กหญิงวงศ์ตะวัน วงศ์แสงอนันต์ เงิน
เด็กหญิงณัชชา ศุภศิริ
เด็กหญิงณชนก ลีวุฒินันท์
เด็กหญิงศศธมล วงศ์พานิช
3 ขอนแก่น เด็กชายภูมิชนก คำพิทักษ์ ทองแดง

เด็กชายธัชพล เรืองจุ้ย
เด็กชายภูชิต วรกา
เด็กหญิงนวิยา กิจควรดี
การแข่งขันครอสเวิร์ดประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 มศว. ประสานมิตร เด็กชายญัฐพงศ์ พลทิพย์ ทอง
2 ขอนแก่น เด็กชายวิทวัส มณีพันธุ์ เงิน นักกีฬาดีเด่น
3 มหาสารคาม เด็กชายปานเทพ สุนทรปกาศิต ทองแดง


การแข่งขันครอสเวิร์ดประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 ขอนแก่น เด็กชายวิทวัส มณีพันธุ์ ทอง
เด็กหญิงปภานัน สุวรรณศรี
เด็กชายวรพงษ์ แก้วพรรณนา
เด็กชายพิชญานน หาญพาณิชย์
2 มหาสารคาม เด็กชายปานเทพ สุนทรปกาศิต เงิน
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมอารักษ์
เด็กชายผไทเทพ เจ็กมา
เด็กหญิงพิมประภา อ้วนโฮม
3 มศว. ประสานมิตร เด็กชายญัฐพงศ์ พลทิพย์ ทองแดง

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์สำราญ
เด็กชายพิวัฒน์ จิรบวรวิสุทธิ์
เด็กชายรัชนล ลลิตเลิศวงศ์
การแข่งขันครอสเวิร์ดประเภท บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ หมายเหตุ
1 มหาสารคาม นายชนกนนท์ บุญเพิ่ม ทอง นักกีฬาดีเด่น
2 ขอนแก่น นายภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ เงิน
3 ปทุมวัน นายณพล วิชยศักษ์ ทองแดง


การแข่งขันครอสเวิร์ด ประเภท ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ โรงเรียนสาธิต ชื่อ-สกุล เหรียญ
1 มหาสารคาม นายชนกนนท์ บุญเพิ่ม ทอง
นายณัฐพล ภวภูตานนท์
นางสาวอัครนาฏ พิริยะวิไล
นางสาวศศิธร ผ่องวิไล
2 ขอนแก่น นายภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ เงิน
นายธนายุ อุริยพงศ์สรรค์
นางสาวโศภิษฐ์ มูลเทพ

3 ปทุมวัน นายณพล วิชยศักษ์ ทองแดง

นายปุณยวีร์ สุมทรครุฑ
นายนิธิศ พรอภิรักษ์
นายพิชญะ นำชัยศิริ
โดย : TBGNews Member   [ 22/10/2011, 16:18:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

http://www.youtube.com/watch?v=BZjArOeeDI8
หมากฮอส นักเรียนสาธิต
ท่านนาวาตรีดุสิต สายทวี อนุกรรมการหมากกระดานจากสมาคมกีฬาไทย
ชึ้แจงเรื่องการรับรองผลการแข่งขันให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น สามารถนำไปต่อยอด สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในรอบโควตานักกีฬาได้
เป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง สมาคมกีฬาไทย โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยของรัฐ

โดย : TBGNews Member   [ 22/10/2011, 16:27:22 ]

  ลังพลาสติกพับได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved