[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผล หมากรุกไทย นักเรียน พัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๒


รายละเอียดการแข่งขันหมากรุกไทย นักเรียน พัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔
เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้ปกครองชมรมหมากกระดานพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
เพื่อให้เด็กๆนักเรียนที่สนใจในกีฬาชนิดนี้ได้มีสนามประลองฝีมือกันอย่างต่อเนื่อง

โดย : ประกายดาว Member [ 11/10/2011, 19:04:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 1การแข่งขันได้เสร็จสิ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ ฮอลล์ชั้น ๓ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นที่พอใจมาก
การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๕ รุ่นอายุ คือ อายุไม่เกิน ๘ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๔ และ ๑๖ ปี
มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๑๐๒ คน จาก ๒๗ โรงเรียน

โดย : ประกายดาว Member   [ 11/10/2011, 19:11:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รางวัลการแข่งขัน ทุกรุ่นอายุ

ชนะเลิศ รับถ้วย + เกียรติบัตร + ๕๐๐.-
รองชนะเลิสอันดับ ๑ รับถ้วย + เกียรติบัตร + ๔๐๐.-
รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วย + เกียรติบัตร + ๓๐๐.-
รองชนะเลิศอันดับ ๓ รับถ้วย + เกียรติบัตร + ๒๐๐.-
อันดับ ๕ - ๑๐ รับเหรียญ + เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member   [ 11/10/2011, 19:23:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.ณัฐวัศ พุ่มพวง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 11/10/2011, 19:32:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๓ ด.ญ.ธัญญธร พรหมฟัง ร.ร.ทุ่งฟ้าบด

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:04:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี

อันดับ ๕ ด.ช.สันติ ตามตระกูล ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ ๖ ด.ช.นเรนฤทธิ์ หารชัยภูมิ ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ ๗ ด.ช.สหรัฐ แสงรัศมีดีสกุล ร.ร.วชิรวิทย์ ฝ่ายประถม

อันดับ ๘ ด.ช.มาร์เซลัส เอ็นจี ร.ร.วชิรวิทย์ ฝ่ายประถม

อันดับ ๙ ด.ช.ภูมิรพี ภูนาคเกี้ยว ร.ร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ

อันดับ ๑๐ ด.ช.รัชชานนท์ ชะวะศิริ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ติดตามชมรูปภาพต่างๆได้ที่www.facebook.com/chiangmaimindsport

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:14:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ขอแก้ไขคหที่๑๐ เป็นผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ชนะเลิศ ด.ช.อิงครัต พัฒนโฆษิต ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:23:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.ชัยเวช จักราชัย ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:27:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 8อันดับ ๑ - ๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:34:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ชนะเลิศ ด.ช.อภิชาติ เลิศวิราม ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมโดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:45:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.พิทักษ์ คันธรักษ์ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 14:54:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 11อันดับ ๑ -๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 15:00:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐพนธ์ รัตนสีนุรางกูร ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 15:12:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 13ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.พิพัฒน์พงศ์ พลสยาม ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 15:36:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 14อันดับ ๑ - ๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 15:42:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

ชนะเลิศ นายณธรรศ กระจ่างพันธ์ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 15:51:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 16ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายธนพร สันแปง ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 15:59:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 17อันดับ ๑ - ๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

โดย : ประกายดาว Member   [ 14/10/2011, 16:03:40 ]

  พลาสติกลูกฟูก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved