[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


มีตัวหมากฮอสสากล (10x10) แล้ว เตรียมตัวพร้อมที่จะเริ่มแข่งขัน

รายละเอียดตัวอย่างภาพ ชุดอุปกรณ์ หมากฮอสสากล สั่งตรงมาจากต่างประเทศ

โดย : TBGNews Member [ 10/10/2011, 13:00:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 1กระดาน และตัวหมาก กระดานจะแบ่งสี่ส่วนพับได้ครับ

โดย : TBGNews Member   [ 10/10/2011, 13:07:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : TBGNews Member   [ 15/10/2011, 14:02:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : TBGNews Member   [ 15/10/2011, 14:04:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : TBGNews Member   [ 15/10/2011, 14:09:10 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved