[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สำหรับผู้ใช้เครื่อง MAC ให้ดาวน์โหลด Java ได้ที่นี

รายละเอียดสำหรับ ผู้ที่ใช้เครื่อง Mav
http://www.apple.com/safari/download/

http://support.apple.com/kb/TS1537

โดย : *TBG Member [ 08/09/2011, 21:53:03 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved