[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลหมากฮอส ๒ แถว ( ๘ ตัว ) ประชาชน กีฬาไทย ๒๕๕๔

รายละเอียดสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายหมากกระดาน นำทีมโดย น.ต.ดุสิต สายทวี ประธานฯ คนใหม่
จัดให้มีการแข่งขันหมากฮอส ๒ แถว ( ๘ ตัว ) ขึ้นในวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
โรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์

การแข่งขันในรอบคัดเลือก ใช้ระบบสวิสแพริ่ง มาประมวลผลการแข่งขัน จำนวน ๖ รอบ รอบละ ๔ กระดาน
แล้วเอาอันดับ ๑ - ๘ มาชิงชนะเลิศ โดย ใช้ ระบบ แพ้ คัดออก แข่งขัน ๖ กระดาน หากว่าผล ยังเสมอกันอยู่
ให้แข่งต่ออีก ๒ กระดาน คนขึ้นก่อนต่อเสมอเป็นแพ้ หากยังเสมอกันอีกให้ใช้เบี้ยหัวใจโดย : ประกายดาว Member [ 08/09/2011, 17:11:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

รอบ ๘ คน มี
๑. นายประเสริฐ ศรีปัญญาวุฒิคุณ
๒. นายสุทัศน์ พรรณา
๓. นายเจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย
๔. นายธวัชชัย ปั้นวงศ์รอด
๕. นายดำรงค์ เยื่อบางไทร
๖. นายมารุต บานชื่น
๗. นายวิโรจน์ นิ่มประพฤติ
๘. นายปิยะ เสียมทอง

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 17:19:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รอบ ๔ คน จับคู่เจอกันดังนี้

๑ พบ ๔ ... นายประเสริฐ พบ นายดำรงค์ ผล .. ประเสริฐ ชนะ

๒ พบ ๓ ... นายมารุต พบ นายวิโรจน์ ผล .. วิโรจน์ ชนะ

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 17:32:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

คู่ชิงที่ ๓

นายดำรงค์ พบ นายมารุต ผล .. มารุต ชนะ

ผล... นายมารุต บานชื่น ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒

เนื่องจากปีนี้ สมาคมกีฬาไทยฯจัดให้เพียง ๑ - ๒ - ๓ เท่านั้น นายดำรงค์ เยื่อบางไทร
คงต้องรอคราวหน้า ว่ากันใหม่นะครับ

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 17:50:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 17:57:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 5นายประเสริฐ ศรีปัญญาวุฒิคุณ ( เซียนโย่ง )

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 18:20:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 6อันดับ ๑ - ๒ - ๓ บุคคลสุดยอดแห่งปี๒๕๕๔ หมากฮอส ๒ แถว เทศกาลกีฬาไทย สนามหลวง

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 18:29:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 7นายสุทัศน์ พรรณา ( หมวกแดง ) ครองอันดับ ๕

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 18:42:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 8อันดับ ๗ ... นายธวัชชัย ปั้นวงศ์รอด ( หนุ่มเทพ )

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 18:47:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

อันดับ ๙ - ๑๖ ผลตามที่โปรแกรมได้ประมวลให้ในรอบคัดเลือก

โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 18:58:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 19:27:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 19:29:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 12โดย : ประกายดาว Member   [ 08/09/2011, 19:34:01 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved