[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขัน หมากรุกไทยและหมากฮอส สพฐ.เกมส์ ภาคกลาง1


รายละเอียด

ผมขอนำรายละเอียดการแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง 1 ที่จะจัดแข่งขันในวันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 54
มาให้เพื่อน ใน thaibg ชมรายละเอียดการประกบคู่กันนะครับ

โดย : โคนหนุน Member [ 29/08/2011, 15:55:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

การแข่งขันกีฬาหมากรุกหมากฮอส สพฐเกมส์ ระดับภาคกลาง 1 ประกอบด้วย
1 จังหวัดกรุงเทพฯ
2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 จังหวัดสมุทรปราการ
4 จังหวัดราชบุรี
5 จังหวัดนครนายก
6 จังหวัดชลบุรี
7 จังหวัดสมุทรสงคราม
8 จังหวัดสมุทรสาคร
9 จังหวัดปทุมธานี
10 จังหวัดนครปฐม

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 15:56:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

‎1.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากฮฮสไทย 12 ปี หญิง สาย A
1. สมุทรสงคราม
2. สมุทรสาคร
3. ปทุมธานี
4. ฉะเชิงเทรา
5. ราชบุรี
9.00 น.
สมุทรสงคราม & สมุทรสาคร
ปทุมธานี & ฉะเชิงเทรา
10.00 น.
ราชบุรี & สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร & ปทุมธานี
11.00 น.
ฉะเชิงเทรา & ราชบุรี
ปทุมธานี & สมุทรสงคราม
13.00 น.
ราชบุรี & ปทุมธานี
สมุทรสาคร & ฉะเชิงเทรา
14.00 น.
ฉะเชิงเทรา & สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร & ราชบุรี

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:00:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

3.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากฮฮสไทย 12 ปี ชาย สาย A

1. สมุทรสงคราม
2. ชลบุรี
3. ฉะเชิงเทรา
4. ราชบุรี
5. นครปฐม

9.00 น.
สมุทรสงคราม & ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา & ราชบุรี

นครปฐม & สมุทรสงคราม
ชลบุรี & ฉะเชิงเทรา

11.00 น.
ราชบุรี & นครปฐม
ฉะเชิงเทรา & สมุทรสงคราม

13.00 น.
ชลบุรี & ราชบุรี
นครปฐม & ฉะเชิงเทรา

14.00 น.
นครปฐม & ชลบุรี
ราชบุรี & สมุทรสงคราม

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:03:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

5.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 12 ปี หญิง สาย A

1. สมุทรสงคราม
2. สมุทรสาคร
3. ปทุมธานี
4. ฉะเชิงเทรา
5. ราชบุรี

9.00 น.
สมุทรสงคราม & สมุทรสาคร
ปทุมธานี & ฉะเชิงเทรา

10.00 น.
ราชบุรี & สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร & ปทุมธานี

11.00 น.
ฉะเชิงเทรา & ราชบุรี
ปทุมธานี & สมุทรสงคราม

13.00 น.
ราชบุรี & ปทุมธานี
สมุทรสาคร & ฉะเชิงเทรา

14.00 น.
ฉะเชิงเทรา & สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร & ราชบุรี

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:04:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

7.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 12 ปี ชาย สาย A

1. สมุทรสงคราม
2. กรุงเทพมหานคร
3. ปทุมธานี
4. ฉะเชิงเทรา
5. ราชบุรี

9.00 น.
สมุทรสงคราม & กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี & ฉะเชิงเทรา

10.00 น.
ราชบุรี & สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร & ปทุมธานี

11.00 น.
ฉะเชิงเทรา & ราชบุรี
ปทุมธานี & สมุทรสงคราม

13.00 น.
ราชบุรี & ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร & ฉะเชิงเทรา

14.00 น.
ฉะเชิงเทรา & สมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร & ราชบุรี

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:05:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

‎31 ส.ค. 54 รอบรองและรอบชิงของแต่ละรุ่นนะครับ
9.00 น.
ผู้ชนะที่ 1 A & ผู้ชนะที่ 2 B
ผู้ชนะที่ 1 B & ชนะที่ 2 A
10.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 1 & ผู้ชนะคู่ที่ 2 ชิงชนะเลิศ
ผู้แพ้คู่ที่ 1& ผู้แพ้ที่ 2 B ชิงที่ 3

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:06:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

กีฬาหมากฮอส
พิธีเปิดการแข่งขันเวลา 09.00 น. นักกีฬาทุกทีมรายงานตัวเวลา 8.00 น.
1 กันยายน 2554
1 A 15 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดราชบุรี
2 A 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดนครปฐม
3 A 15 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดสมุทรสาคร
4 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดกรุงเทพฯ
5 A 18 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรปราการ
6 A 18 ปี หญิง จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดสมุทรปราการ
7 A 18 ปี หญิง จังหวัดนครนายก - จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 B 15 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดนครนายก
9 B 15 ปี หญิง จังหวัดชลบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 B 18 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครปฐม
11 B 18 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรสงคราม
12 B 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดนครปฐม
13 C 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดชลบุรี
14 C 15 ปี หญิง จังหวัดนครนายก - จังหวัดนครปฐม
15 C 18 ปี ชาย จังหวัดนครนายก - จังหวัดสมุทรสาคร
16 C 18 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรสาคร
17 A 15 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดนครปฐม
18 A 15 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม
19 A 15 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกรุงเทพฯ
20 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดสมุทรปราการ
21 A 18 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี
22 A 18 ปี หญิง จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 A 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดนครนายก
24 B 15 ปี ชาย จังหวัดนครนายก - จังหวัดสมุทรสาคร
25 B 15 ปี หญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรสงคราม
26 B 18 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม
27 B 18 ปี ชาย จังหวัดนครปฐม - จังหวัดกรุงเทพฯ
28 B 18 ปี หญิง จังหวัดนครปฐม - จังหวัดชลบุรี
29 C 15 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดปทุมธานี
30 C 15 ปี หญิง จังหวัดนครปฐม - จังหวัดปทุมธานี
31 C 18 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดชลบุรี
32 C 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดราชบุรี

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:11:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

กีฬาหมากรุก
พิธีเปิดการแข่งขันเวลา 09.00 น. นักกีฬาทุกทีมรายงานตัวเวลา 8.00 น.
1 กันยายน 2554
1 A 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดกรุงเทพฯ
3 A 15 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครนายก
4 A 18 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดสมุทรสาคร
5 A 18 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดราชบุรี
6 A 18 ปี หญิง จังหวัดนครนายก - จังหวัดสมุทรปราการ
7 B 15 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม
8 B 15 ปี ชาย จังหวัดนครนายก - จังหวัดราชบุรี
9 B 15 ปี หญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดชลบุรี
10 B 18 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดนครปฐม
11 B 18 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสมุทรสงคราม
12 B 18 ปี หญิง จังหวัดชลบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา
13 C 15 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรปราการ
14 C 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดสมุทรสงคราม
15 C 18 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดกรุงเทพฯ
16 C 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม
17 A 15 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดนครปฐม
18 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดนครนายก
19 A 15 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดราชบุรี
20 A 18 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดปทุมธานี
21 A 18 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรปราการ
22 A 18 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครนายก
23 B 15 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดราชบุรี
24 B 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดนครนายก
25 B 15 ปี หญิง จังหวัดชลบุรี - จังหวัดปทุมธานี
26 B 18 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรสงคราม
27 B 18 ปี ชาย จังหวัดนครปฐม - จังหวัดสมุทรปราการ
28 B 18 ปี หญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดปทุมธานี
29 C 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี
30 C 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดนครปฐม
31 C 18 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดนครนายก
32 C 18 ปี หญิง จังหวัดนครปฐม - จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:12:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ขอขอบคุณ ทีมงาน tbg ที่ให้โอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ครับ ผมห่างหายไปนาน
เนื่องจากภาระงานที่มากขึ้น จึงไม่ค่อยมีเวลานำการแข่งขันมาให้ชมกัน พรุ่งนี้ก็ต้องพาไปแข่งแล้ว
ติดตามผลได้วันต่อวันครับ จะพยายามลงผลให้ภาคอื่นๆวิเคราะห์ผลติดตามการแข่งได้กระชับ
ขอบคุณด้วยความจริงใจThaiBG อีกครั้งครับ

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 16:17:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 10แผนที่ร.ร.นนทรีวิทยา

โดย : โคนหนุน Member   [ 29/08/2011, 17:09:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 11ให้ท่านไปแถวคลองเตย ถามเข้าทางไปโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งทางมันจะไปทางถนนพระราม 3
ซึ่งถามวินมอเตอร์ไซด์ แถวตลาดคลองเตย จะรู้จักครับ พยายามไปเ้ช้าๆ มากๆ ครับ
เพราะ รถติดมาก ย่านคลองเตย

โดย : *TBG Member   [ 30/08/2011, 19:43:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

ผลรอบแรกรุ่น 12 ปี หมากฮอสชาย
สาย a
ฉะเชิงเทรา 3.5 แต้ม อันดับ 1
ราชบุรี 2.5 แต้ม อันดับ 2
ชลบุรี 2.0 แต้ม อันดับ 3
นครปฐม 1.5 แต้ม อันดับ 4
สมุทรสงคราม 0.0 แต้ม อันดับ 5
สาย b
กรุงเทพฯ 3.0 แต้ม อันดับ 1
สมุทรสาคร 2.5 แต้ม อันดับ 2
ปทุมธานี 2.5 แต้ม อันดับ 3
นครนายก 1.5 แต้ม อันดับ 4
สมุทรปราการ 0.5 แต้ม อันดับ 5
รอบรอง ฉะเชิงเทรา ชนะ สมุทรสาคร
ราชบุรี ชนะ กรุงเทพฯ
รอบชิง ราชบุรี ชนะ ฉะเชิงเทรา ได้เป็นตัวแทนไประดับประเทศ
รอบชิงที่ 3 ราชบุรี ชนะ กรุงเทพ

โดย : โคนหนุน Member   [ 01/09/2011, 17:27:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ผลรอบแรกรุ่น 12 ปี หมากรุกไทยชาย

สาย a
ปทุมธานี 3.5 แต้ม อันดับ 1
กรุงเทพฯ 2.5 แต้ม อันดับ 2
สมุทรสงคราม 2.5 แต้ม อันดับ 3
ราชบุรี 1.5 แต้ม อันดับ 4
ฉะเชิงเทรา 0.0 แต้ม อันดับ 5

สาย b
ชลบุรี 4.0 แต้ม อันดับ 1
นครปฐม 2.5 แต้ม อันดับ 2
สมุทรปราการ 1.5 แต้ม อันดับ 3
นครนายก 1.0 แต้ม อันดับ 4
สมุทรสาคร 1.0 แต้ม อันดับ 4

รอบรอง นครปฐม ชนะ ปทุมธานี
รอบรอง ชลบุรี ชนะ กรุงเทพ
รอบชิงไม่ทราบผล นครปฐมกับชลบุรีได้ไประดับประเทศ

โดย : โคนหนุน Member   [ 01/09/2011, 19:27:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

ผลที่ได้เนื่องจากการแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นแต่ทีมบวรรีบกลับมาก่อน...ถ้าทราบผลอย่างเป็นทางการ...รวมทั้
งชื่อนักกีฬาโรงเรียนอะไร จังหวัดใดแน่นอนจะลงให้ทราบกัน...เป็นข้อมูลของแต่ละภาคครับ

โดย : โคนหนุน Member   [ 01/09/2011, 19:30:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

พรุ่งนี้แต่ละสายจะคัดตัวแทนไประดับประเทศ 2 คน (ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1) ในแต่ละรุ่น และ ที่ 1
ทั้ง 3 สายในรอบรองจะรับเหรียญรางวัล ภาพรวมการแข่งขัน...สถานที่เอื่ออำนวยความสะดวก พิธีเปิดทำได้ดี
การดูแลผู้ฝึกสอน จากคณะครูและนักเรียนดีมากๆ ปัญหาที่พบ
1. โต๊ะแข่งขันไม่เพียงพอ...มีประมาณ 9 โต๊ะ จากที่การประมาณในแต่ละรอบ น่าจะมี อย่างน้อย 16 โต๊ะ
ทำให้นักกีฬาบางรุ่น ต้องรอสนามนาน 2-3 ช.ม.ต่อรอบ
2. การกำหนดสาย น่าจะแบ่ง เป็น 2 สาย เหมือนรุ่น 12 ปีจะทำให้รอบแรกแต่ละจังหวัดแข่งขันกันประมาณ 3-4
รอบ
3. การประชุมกรรมการผู้ควบคุมทีม...ควรพิมพ์กติกาที่กำหนดแจก
ผู้ควบคุมทีมแวค่อยสอบถามความเห็นและยุติยืนยัน
ภาพรวมที่ได้จากการสอบถามพูดคุยระหว่างนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
ภาพรวมวันนี้รูปแบบงานน่าจะอยู่ที่ความพึงพอใจประมาณ 75 เปอร์เซนต์ในรุ่น 15-18 ปี

โดย : โคนหนุน Member   [ 01/09/2011, 19:55:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

พรุ่งนี้ใครสนใจคู่นายไปซ์และนายบอล รุ่น 18 ปีชาย อย่าลืมแวะมาเข้าชมนะครับ
เสียดายเขาไม่ให้ผมบันทึกแต้มไม่งั้น จะเอาแต้มมาฝากกันครับ...หนุกหนาน วันนี้กรรมการเขาไม่พอ
เดินถูกเรียกไปเป็นกรรมการและแนะนำกติกาบางส่วนในการแข่งขันด้วย จุดสังเกต
กติกาการแข่งขันในระดับจังหวัดหรือระดับภาคยังมีความแตกต่างกัน...ผมชื่นชมภาคกลาง 1 รุ่น 12
ปีมากที่ยึดกติกาและกรรมการจากสมาคมกีฬาไทยซึ่งทำให้การแข่งขันภาพรวมผมให้คะแนนประเมิน 100 เต็มครับ
จากการพูดคุยกับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมแล้ว ขอเสนอแนะผู้รับผิดชอบสพฐเกมส์ควรได้รับความเห็น
กติการะบบการแข่งขันจากกรรมการสมาคมกีฬาไทยเป็นสำคัญครับ เพื่อยกระดับการแขง่ขันหมากรุกไทยและหมากฮอส
เพื่อกก้าวไปพร้อมกับกระแส asian community จุดเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับ

โดย : โคนหนุน Member   [ 01/09/2011, 20:07:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

เสร็จสิ้น การแข่งขันหมากรุกไทย...ภาคกลาง 1
ปีนี้...บวรได้เป็นตัวแทนในรุ่น 12 ปีครั้งแรกในกีฬาหมากรุก
และเป็นครั้งแรกที่ทีมบวรไม่ได้เป็นตัวแทนในรุ่น 15-18 ปี
สำหรับผมยอมรับว่าปีนี้เหนื่อย...และท้อมาก...ผลแพ้ชนะไม่มีความสำคัญ...การไม่ได้เป็นตัวแทนก็ไม่สำคัญ..
.สิ่งสำคัญคือความสนุกสนานและรอยยิ้มของทีมบวรได้หายไป...เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นความผิดของผมแต่เพียงผู
้เดียวครับที่ไม่สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬาได้....เศร้าใจครับ
เมื่อกลับมาถึง...ก็รีบลงผลทันทีครับ

โดย : โคนหนุน Member   [ 02/09/2011, 20:40:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

ช่วงนี้คงรอผลการแข่งขันของแต่ละภาคก่อนนะครับ ถ้า search ได้จะนำมาลงให้ทราบกำหนดการต่างๆต่อไปครับ

โดย : โคนหนุน Member   [ 06/09/2011, 06:58:20 ]

  กล่องใส่อะไหล่พลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved