[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันกีฬาหมากรุกหมากฮอส สพฐเกมส์ ระดับภาคกลาง


รายละเอียด

การแข่งขันกีฬาหมากรุกหมากฮอส สพฐเกมส์ ระดับภาคกลาง 1 ประกอบด้วย
1 จังหวัดกรุงเทพฯ
2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 จังหวัดสมุทรปราการ
4 จังหวัดราชบุรี
5 จังหวัดนครนายก
6 จังหวัดชลบุรี
7 จังหวัดสมุทรสงคราม
8 จังหวัดสมุทรสาคร
9 จังหวัดปทุมธานี
10 จังหวัดนครปฐม

โดย : *TBG Member [ 28/08/2011, 20:12:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

การแข่งขันหมากรุกหมากฮอส
- รุ่นอายุ 12 ปี แข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดช่างเหล็ก(ส.ช.ก.)

- รุ่นอายุ 15,18 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554
ณ หอประชุมมุนินทน์มนา โรงเรียนนนทรีวิทยา

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:14:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

1.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากฮฮสไทย 12 ปี หญิง สาย A
1. สมุทรสงคราม
2. สมุทรสาคร
3. ปทุมธานี
4. ฉะเชิงเทรา
5. ราชบุรี
9.00 น.
สมุทรสงคราม & สมุทรสาคร
ปทุมธานี & ฉะเชิงเทรา
10.00 น.
ราชบุรี & สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร & ปทุมธานี
11.00 น.
ฉะเชิงเทรา & ราชบุรี
ปทุมธานี & สมุทรสงคราม
13.00 น.
ราชบุรี & ปทุมธานี
สมุทรสาคร & ฉะเชิงเทรา
14.00 น.
ฉะเชิงเทรา & สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร & ราชบุรี

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:15:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

‎2.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากฮฮสไทย 12 ปี หญิง สาย B

1. กรุงเทพมหานคร
2. สมุทรปราการ
3. นครนายก
4. ชลบุรี
5. นครปฐม

9.00 น.
กรุงเทพมหานคร & สมุทรปราการ
นครนายก & ชลบุรี

10.00 น.
นครปฐม & กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ & นครนายก

11.00 น.
ชลบุรี & นครปฐม
นครนายก & กรุงเทพมหานคร

13.00 น.
นครปฐม & นครนายก
สมุทรปราการ & ชลบุรี

14.00 น.
นครปฐม & สมุทรปราการ
ชลบุรี & กรุงเทพมหานคร

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:18:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

4.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากฮฮสไทย 12 ปี ชาย สาย B

1. กรุงเทพมหานคร
2. สมุทรสาคร
3. สมุทรปราการ
4. นครนายก
5. ปทุมธานี

9.00 น.
กรุงเทพมหานคร & สมุทรสาคร
สมุทรปราการ & นครนายก

10.00 น.
ปทุมธานี & กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร & สมุทรปราการ

11.00 น.
นครนายก & ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร & สมุทรปราการ

13.00 น.
นครนายก & สมุทรสาคร
ปทุมธานี & สมุทรปราการ

14.00 น.
ปทุมธานี & สมุทรสาคร
นครนายก & กรุงเทพมหานคร

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:20:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

‎6.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากรุก 12 ปี หญิง สาย B

1. กรุงเทพมหานคร
2. สมุทรปราการ
3. นครนายก
4. ชลบุรี
5. นครปฐม

9.00 น.
กรุงเทพมหานคร & สมุทรปราการ
นครนายก & ชลบุรี

10.00 น.
นครปฐม & กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ & นครนายก

11.00 น.
ชลบุรี & นครปฐม
นครนายก & กรุงเทพมหานคร

13.00 น.
นครปฐม & นครนายก
สมุทรปราการ & ชลบุรี

14.00 น.
นครปฐม & สมุทรปราการ
ชลบุรี & กรุงเทพมหานคร

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:21:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

8.กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 12 ปี ชาย สาย B

1. สมุทรสาคร
2. สมุทรปราการ
3. นครนายก
4. ชลบุรี
5. นครปฐม

9.00 น.
สมุทรสาคร & สมุทรปราการ
นครนายก & ชลบุรี

10.00 น.
นครปฐม & สมุทรสาคร
สมุทรปราการ & นครนายก
11.00 น.
ชลบุรี & นครปฐม
นครนายก & สมุทรสาคร

13.00 น.
นครปฐม & นครนายก
สมุทรปราการ& ชลบุรี

14.00 น.
สมุทรปราการ & นครปฐม
สมุทรสาคร & ชลบุรี

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:24:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

กำหนดการต่างๆ ของ หมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:25:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

2 กันยายน 2554
33 A 15 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรสงคราม
34 A 15 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครปฐม
35 A 15 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ
36 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดกรุงเทพฯ
37 A 18 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดปทุมธานี
38 A 18 ปี หญิง จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดนครนายก
39 A 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดฉะเชิงเทรา
40 B 15 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรสาคร
41 B 15 ปี หญิง จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม
42 B 18 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกรุงเทพฯ
43 B 18 ปี ชาย จังหวัดนครปฐม - จังหวัดสมุทรสงคราม
44 B 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดชลบุรี
45 C 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี
46 C 15 ปี หญิง จังหวัดนครนายก - จังหวัดปทุมธานี
47 C 18 ปี ชาย จังหวัดนครนายก - จังหวัดชลบุรี
48 C 18 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดราชบุรี
49 - 15 ปี ชาย ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย B
50 - 15 ปี หญิง ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย B
51 - 18 ปี ชาย ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย B
52 - 18 ปี หญิง ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย B
53 - 15 ปี ชาย ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C
54 - 15 ปี หญิง ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C
55 - 18 ปี ชาย ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C
56 - 18 ปี หญิง ที่ 1 สาย B ที่ 1 สาย C
57 - 15 ปี ชาย ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย C
58 - 15 ปี หญิง ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย C
59 - 18 ปี ชาย ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย C
60 - 18 ปี หญิง ที่ 1 สาย A ที่ 1 สาย C

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:26:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

กีฬาหมากรุก
พิธีเปิดการแข่งขันเวลา 09.00 น. นักกีฬาทุกทีมรายงานตัวเวลา 8.00 น.
1 กันยายน 2554
1 A 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดกรุงเทพฯ
3 A 15 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครนายก
4 A 18 ปี ชาย จังหวัดราชบุรี - จังหวัดสมุทรสาคร
5 A 18 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดราชบุรี
6 A 18 ปี หญิง จังหวัดนครนายก - จังหวัดสมุทรปราการ
7 B 15 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม
8 B 15 ปี ชาย จังหวัดนครนายก - จังหวัดราชบุรี
9 B 15 ปี หญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดชลบุรี
10 B 18 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดนครปฐม
11 B 18 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสมุทรสงคราม
12 B 18 ปี หญิง จังหวัดชลบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา
13 C 15 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรปราการ
14 C 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดสมุทรสงคราม
15 C 18 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดกรุงเทพฯ
16 C 18 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม
17 A 15 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดนครปฐม
18 A 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดนครนายก
19 A 15 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดราชบุรี
20 A 18 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดปทุมธานี
21 A 18 ปี หญิง จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรปราการ
22 A 18 ปี หญิง จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครนายก
23 B 15 ปี ชาย จังหวัดชลบุรี - จังหวัดราชบุรี
24 B 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดนครนายก
25 B 15 ปี หญิง จังหวัดชลบุรี - จังหวัดปทุมธานี
26 B 18 ปี ชาย จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรสงคราม
27 B 18 ปี ชาย จังหวัดนครปฐม - จังหวัดสมุทรปราการ
28 B 18 ปี หญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดปทุมธานี
29 C 15 ปี ชาย จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี
30 C 15 ปี หญิง จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดนครปฐม
31 C 18 ปี ชาย จังหวัดกรุงเทพฯ - จังหวัดนครนายก
32 C 18 ปี หญิง จังหวัดนครปฐม - จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:27:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ขอขอบคุณ ท่าน อาจารย์ โคนหนุน จาก แปดริ้ว เป็นผู้ให้ข้อมูล การแข่งขัน ในครั้งนี้ ทั้งหมด
ผ่านมาทาง
Facebook ของ thaiboardgames Thaibg

โดย : *TBG Member   [ 28/08/2011, 20:28:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

กำหนดการในรุ่น 15-18 ปี มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก...มีการสลับสายของฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อความเหมาะสม
ซึ่งหมากฮอสในรุ่น 15-18 ปีได้จัดแข่งขันเสร็จสิ้นในรอบแรก
วันนี้จึงเป็นการแข่งขันของรอบรองและรอบชิงเลย ส่วนหมากรุกไทย
วันนี้ยังมี2-3รุ่นที่ยังแข่งขันตามตารางในรอบแรก ก่อนจะเข้ารอบรองและชิง
และในการชิงชนะเลิศเป็นแบบพบกันหมดเพื่อคัดตัวแทนภาครุ่นละ 2 คนไปการแข่งขันระดับประเทศที่จ.สุพรรณบุรี
เดือน พ.ย.
ขอบตุณทาง thaibg ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสพฐเกมส์
ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ

โดย : โคนหนุน Member   [ 02/09/2011, 06:14:29 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบทึบ
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved