[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สพฐเกมส์ ๒๕๕๔ " หมากรุกไทย-หมากฮอส " ลำพูน

รายละเอียดสพฐเกมส์ ๒๕๕๔ " หมากรุกไทย-หมากฮอส " ลำพูน คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ ๘ -
๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.ป่าซาง ( มัธยม ) การคัดเลือกเป็นไปด้วยดี
สำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 081-5680206 [ 10/08/2011, 14:47:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 1นักกีฬาหมากรุกไทย ระดับจังหวัดลำพูน

๑๒ ปี ชาย ด.ช.พันชัย พิลาสชวนพิศ ร.ร.บ้านห้วยต้มฯ

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 15:26:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 2นักกีฬาหมากรุกไทย ระดับจังหวัดลำพูน

๑๘ ปี ชาย นายพรหมอารักษ์ บุญโยทก ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 15:33:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 3นักกีฬาหมากรุกไทย ระดับจังหวัดลำพูน

๑๕ ปี หญิง ด.ญ.เจนจิรา วิภาตะศิลปิน ร.ร.ป่าซาง

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 15:39:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ตัวแทนนักกีฬาหมากรุกไทย ระดับจังหวัดลำพูน
ซึ่งจะแข่งคัดตัวแทนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนป่าซาง มัธยม จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 15:47:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 16:00:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 6นักกีฬาหมากฮอส ระดับจังหวัดลำพูน

๑๒ ปี ชาย ด.ช.สุเมธ มาตุทาวงศ์ ร.ร.บ้านป่าเลา

นายอรรนพ ปัญญาโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง ( มัธยม ) เป็นผู้มอบรางวัล

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 16:23:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 7นักกีฬาหมากฮอส ระดับจังหวัดลำพูน

๑๘ ปี ชาย นายพีระศักด์ เตมีศักดิ์ ร.ร.จักรคำคณาทร

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 16:29:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 8นักกีฬาหมากฮอส ระดับจังหวัดลำพูน

๑๕ ปี หญิง ด.ญ.ภาณุมาศ สมจันทร์ ร.ร.วชิรป่าซาง

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 17:10:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ตัวแทนนักกีฬาหมากฮอส ระดับจังหวัดลำพูน
ซึ่งจะแข่งคัดตัวแทนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 18:06:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 18:20:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 11พบกันอีกครั้ง ในรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดลำพูน เป็น
เจ้าภาพ สถานที่แข่งขัน ... โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน

โดย : ประกายดาว Member   [ 10/08/2011, 18:29:36 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved