[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผล การแข่งขันหมากฮอส ลำพูน ครั้งที่ ๒

รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน โดย นายณธีทอง ศรีธุลี ประธานฝ่าย
ได้จัดการแข่งขันหมากฮอส ลำพูน ครั้งที่ ๒ ขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ
สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน เป็นเจ้าของ และ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งในครั้งนี้

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ
๑. ประชาชนทั่วไป มีรางวัลให้ถึง ๓๒ อันดับ มีผู้เข้าแข่งขันในรุ่นนี้ทั้งหมด ๓๘ คน

๒. นักเรียนระดับประถมศึกษา มีรางวัลให้ทุกๆคน มีผู้เข้าแข่งขันในรุ่นนี้ทั้งหมด ๓๐ คน จาก ๘
โรงเรียน ( ลำพูน ๔ โรงเรียน , เชียงใหม่ ๔ โรงเรียน )

ลำพูนมี โรงเรียน บ้านดงสาร , บ้านหนองดู่ , บ้านป่าซาง และ วัดเจดีย์สามยอด

เชียงใหม่มี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , วชิรวิทย์ , เทศบาลวัดศรีสุพรรณ , และ อนุบาลเชียงใหม่


โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 081-5680206 [ 02/08/2011, 13:26:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ผลการแข่งขัน รุ่นประชาชน

ชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ อุภิริ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นายณัฐวุฒิ อารีชาติ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายธัชธรรม์ สามารถ
รองชนะเลิศอันดับ ๓ นายบัณฑิต ยานัง
อันดับ ๕ นายไกรยศ มาลัง
อันดับ ๖ นายนพดล บุญอนันต์
อันดับ ๗ ด.ต.ถวิล ถาวงค์
อันดับ ๘ นายเสรี เสนาวารี
อันดับ ๙ นายดวงจันทร์ แสงส่อง
อันดับ ๑๐ นายจีรเดช ธรรมตาล

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 13:56:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

อันดับ ๒๑ นายบุญฤทธิ์ อุทยาน
อันดับ ๒๒ นายชัชวาลย์ วชิระธนิต
อันดับ ๒๓ นายสมบูรณ์ ท้าวเป็ง
อันดับ ๒๔ นายพิณ ยวงคำ
อันดับ ๒๕ นายประดิษฐ์ กำแพง
อันดับ ๒๖ นายวิษณุ เปลี่ยนศรี
อันดับ ๒๗ นายปฏิพัฒน์ ศิริวัฒน์
อันดับ ๒๘ นายธณู สร้อยแก้ว
อันดับ ๒๙ นายพิทักษ์ อินต๊ะนนท์
อันดับ ๓๐ นายสราวุฒิ จิตใหญ่
อันดับ ๓๑ นายฉลาด ปัญญาสัน
อันดับ ๓๒ นายประเทือง พัฒนโฆษิต

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 14:31:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ถ่ายภาพร่วมกัน ระหว่าง นักกีฬาทั้งหมดและ ผู้จัดการแข่งขัน

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 14:42:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 4รองชนะเลิศอันดับ ๑ นายณัฐวุฒิ อารีชาติ
ได้รับถ้วย และ เงินรางวัล 1,000.-

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 14:52:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 5รองชนะเลิศอันดับ ๓ นายบัณฑิต ยานัง
ได้รับเหรียญ และ เงินรางวัล 500.-

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 14:59:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 15:05:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 7นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน เจ้าของสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ชอบฝึกฝนฝีมือกับนักกีฬา อยู่ตลอดเวลา

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 15:13:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

ผล การแข่งขัน รุ่นนักเรียนประถมศึกษา

ชนะเลิศ ด.ช.อภิชาติ เลิศวิราม จาก มงฟอร์ตวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.ศิลป์ชัย กุ่ยคำ จาก เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.ดาวเงิน ทองคำ จาก บ้านป่าซาง
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ด.ช.พงษ์ศักดิ์ สร้อยก่ำ จาก บ้านป่าซาง
อันดับ ๕ ด.ช.ณัฐวัศ พุ่มพวง จาก อนุบาลเชียงใหม่อันดับ ๖ ด.ช.อิงครัต พัฒนโฆษิต จาก
มงฟอร์ตวิทยาลัย
อันดับ ๗ ด.ช.รัฐธรรมนูญ ตามตระกูล จาก อนุบาลเชียงใหม่
อันดับ ๘ ด.ช.ธีรินทร์ สลีสองสม จาก วชิรวิทย์ ประถม
อันดับ ๙ ด.ช.สุวิจักขณ์ มาชมภู จาก บ้านป่าซาง
อันดับ ๑๐ ด.ช.ธนภูมิ บุตรนุชิต จาก บ้านป่าซาง

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 15:26:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

อันดับ ๒๑ ด.ญ.เมธาวี มะโนเพียว จาก บ้านป่าซาง
อันดับ ๒๒ ด.ญ.นิภาพรรณ ต๊ะบุญธง จาก บ้านป่าซาง
อันดับ ๒๓ ด.ญ.ฐิตา จันทร์แดง จาก อนุบาลเชียงใหม่
อันดับ ๒๔ ด.ญ.นลินี ตาปาง จาก บ้านป่าซาง
อันดับ ๒๕ ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ พรรณา จาก บ้านหนองดู่
อันดับ ๒๖ ด.ช.สันติ ตามตระกูล จาก อนุบาลเชียงใหม่
อันดับ ๒๗ ด.ญ.ธนวัน อุ่นใจ จาก บ้านหนองดู่
อันดับ ๒๘ ด.ช.วรวุฒิ เอ็วจักร จาก บ้านป่าซาง
อันดับ ๒๙ ด.ญ.อนุธิดา กองไชย จาก บ้านหนองดู่
อันดับ ๓๐ ด.ช.นุติ ท้ายนาวา จาก บ้านหนองดู่

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 15:51:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 10นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน และ ครูผู้คุมทีม ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:02:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ขอโทษนะครับ ชนะเลิศ เงินรางวัล ๘๐๐ .- ( คห ๒๐ ลงผิด ครับ )

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:08:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 12รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.ดาวเงิน ทองคำ จาก บ้านป่าซาง ได้รับถ้วย พร้อม เงินรางวัล ๓๐๐.-

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:17:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 13อันดับ ๕ ด.ช.ณัฐวัศ พุ่มพวง จาก อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับเหรียญ พร้อม เงินรางวัล ๒๐๐.-

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:23:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 14อันดับ ๗ ด.ช.รัฐธรรมนูญ ตามตระกูล จาก อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับเหรียญ พร้อม เงินรางวัล ๒๐๐.-

โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:37:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 15โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:41:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 16โดย : ประกายดาว Member   [ 02/08/2011, 16:48:20 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved