[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ประกาศมหกรรมหมากกระดาน กีฬาไทย ปีพ.ศ. 2554 ล่าสุด

รายละเอียด

สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศ
เรื่อง เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
คณะกรรมการหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันหมากกระดาน
มหกรรมกีฬาไทย เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุ 7 รอบ 84 พระชนมพรรษา

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
---- 1.1) สมัครเข้าแข่งขันเทศกาลกีฬาไทย ประจำปี 2554
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
---- * รูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว 1 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
---- * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (ไม่หมดอายุ นับจากวันที่สิ้นสุดการแข่งขัน)

---- 1.2.สมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2554
เอกสารที่ต้องใช้ในและค่าสมัครสมาชิก
---- * รูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว 1 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
---- * ค่าสมัครเป็นสมาชิก 100 บาท ต่อ ปี

2.ประเภทกีฬา
---- 2.1) หมากรุกไทย มีแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น
----------* ประชาชนทั่วไป
----------* เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
----------* เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
----------* เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี

---2.2) หมากฮอสมีแข่งขันทั้งหมด
----------* รุ่นประชาชนทั่วไป
-------------- มีแข่งขัน หมากฮอส 8 ตัว
-------------- มีแข่งขัน หมากฮอส 12 ตัว

----------* รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
-------------- มีแข่งขัน หมากฮอส 8 ตัว
-------------- มีแข่งขัน หมากฮอส 12 ตัว

----------* รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
-------------- มีแข่งขัน หมากฮอส 8 ตัว

----------* เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
------------- มีแข่งขัน หมากฮอส 8 ตัว

--- 2.3) หมากสกา
----------* รุ่นประชาชนทั่วไป

3.สถานที่แข่งขัน สวน นาคราภิรมย์ (ท่าเตียน)

4.วัน เวลา แข่งขัน
----- 4.1) รอบคัดเลือก ในเดือน สิงหาคม 2554
หมากรุกไทย รุ่นประชาชน แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่13,14 สิงหาคม พ.ศ. 2554
หมากรุกไทย รุ่นประชาชน แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27,28 สิงหาคม พ.ศ. 2554
หมากรุกไทย รุ่นเยาวชน แข่งขันรอบคัดเลือก วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27,28 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(หมากรุกไทย หากแข่งขันไม่เสร็จในทุกรุ่น จะยกยอดไปแข่งขันในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 3,4 กันยายน ศกนี้)
หมากฮอส ทุกรุ่น
หมากฮอส 3 แถว แข่งวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554
หมากฮอส 2 แถว แข่งวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3- 4 กันยายน พ.ศ. 2554
สนามแข่งขัน ... สวนนาคราภิรมย์ ( ท่าเตียน )
เวลาลงทะเบียน เวลา 8.30 - 9.30 น.
**** หมายเหตุ การแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวนวันและ รอบที่แข่งขันนั้น ขึ้นอยู่กับ กีฬาแต่ละประเภท
จะไป ผู้กำหนด ว่า แข่งขันวันไหน กี่วัน วันละกี่ รอบ แต่ให้อยู่ใน กรอบของวันที่ตามที่
ท่านประธานจัดการแข่งขัน ได้กำหนดไว้ ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน ในรอบคัดเลือก
หมากรุกไทย ผู้ดูแลเกี่ยวกับ การแข่งขัน คือ นอ.บุญแสง มาลามาศ
หมากฮอส ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับ การแข่งขัน คือ คุณรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์
ส่วน หมากสกา ได้กำหนดให้ แข่งขัน ทุกวัน ตามที่ระบุไว้ ตามวันที่ระบุไว้ ข้างบน (วันที่รอบคัดเลือก)
แต่วันและ กี่กระดานนั้น ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

---- 4.2) รอบชิงชนะเลิศ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3 และ 4 กันยายน พ.ศ. 2554
(หมากกระดานบางประเภทอาจแข่งขันเสร็จก่อน ขึ้นอยู่กับการจัดงานของหมากกระดานประเภทนั้นๆ)

5.การติดต่อรับสมัคร
หมากรุกไทย ติดต่อ ได้ที่
เบอร์ 086-3698650 , 02-8090753 (เบอร์ นอ.บุญแสง มาลามาศ
และเบอร์ fax) , 084-4624466 (เบอร์ คุณ วีระศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ ตุ๋ย ดินแดง)
หมากฮอสไทย ติดต่อ ได้ที่ เบอร์ 081-5680206,089-4292702(เบอร์ คุณ รุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ และคุณปราณี ใจต๊ะ ฝ่ายหมากกระดานสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) , 081-9610018 (เบอร์
คุณสถาพร กิจเจริญวิศาล)
หมากสกา ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-5212504, 02-8753598( เบอร์ เรือเอก สมหมาย
และfax) , 089-8974410 (เบอร์ เรือเอก โพธ์)

6.กรรมการตัดสิน ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

7.กติกาการแข่งขัน
รอบคัดเลือก ใช้ระบบ สวิส แพริ่ง 6 รอบ
รอบชิงชนะเลิศ 8 คน ใช้ระบบน๊อคเอาท์
กติกาการแข่งขัน ของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

8.รางวัลการแข่งขัน

8.1 หมากรุกไทย รุ่นประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ (เหรียญทอง ) ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ได้รับถ้วยจำลอง) 7,000 บาท
รองชนะเลิศ 1(เหรียญเงิน) 5,000 บาท
รองชนะเลิศ 2(เหรียญทองแดง) 3000 บาท

8.2 หมากรุกเยาวชนไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ถ้วยกรุงเทพมหานคร 4,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 (เหรียญเงิน) 2,500 บาท
รองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง) 1,500 บาท

8.3 หมากรุกเยาวชนไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ถ้วยกรุงเทพมหานคร 3,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 (เหรียญเงิน) 1,500 บาท
รองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง) 1,000 บาท

8.4 หมากรุกเยาวชนไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ถ้วยกรุงเทพมหานคร 2,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 (เหรียญเงิน) 1,500 บาท
รองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง) 800 บาท

8.5 หมากฮอส รุ่นประชาชนทั่วไป 8 ตัว 12 ตัว
ชนะเลิศ (เหรียญทอง ) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (ได้รับถ้วยจำลอง) 7,000 บาท
รองชนะเลิศ 1(เหรียญเงิน) 5,000 บาท
รองชนะเลิศ 2(เหรียญทองแดง) 3,000 บาท

8.6 หมากฮอสเยาวชนไม่เกิน 18 ปี 8ตัว 12 ตัว
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ถ้วยกรุงเทพมหานคร 4,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 (เหรียญเงิน) 2,500 บาท
รองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง) 1,500 บาท

8.7 หมากฮอสเยาวชนไม่เกิน 15 ปี 8 ตัว
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ถ้วยกรุงเทพมหานคร 3,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 (เหรียญเงิน) 2,000 บาท
รองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง) 1,000 บาท

8.8 หมากฮอสเยาวชนไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ถ้วยกรุงเทพมหานคร 2,000 บาท
รองชนะเลิศ 1 (เหรียญเงิน) 1,500 บาท
รองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง) 800 บาท
8.9 หมากสกา รุ่นประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ (เหรียญทอง ) ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ได้รับถ้วยจำลอง) 7,000บาท
รองชนะเลิศ 1(เหรียญเงิน) 5,000 บาท
รองชนะเลิศ 2(เหรียญทองแดง) 3,000 บาท


จึงขอเรียนเชิญ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมากกระดานมหกรรมกีฬาไทย พ.ศ.2554 โดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ลงชื่อ นาวาตรี ดุสิต สายทวี
ประธานกรรมการหมากกระดาน
สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



โดย : TBGNews Member [ 01/08/2011, 23:02:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เนื่องจากสนามหลวง ทางราชการ ไม่อนุญาต ให้ใช้จัดการแข่งขันหมากกระดานได้ เลยย้ายสนามแข่งขันมาที่สวน
นาคราภิรมย์ ท่าเตียน (อยู่ติดกับท่าเรือ ท่าเตียนเลยครับติด)
วันเวลา แข่งขัน ดูจากข้างบน และสอบถามผู้รับผิดชอบหมากกระดานประเภทนั้นๆ
สกา จะมีแข่งขัน ทุกเสาร์อาทิตย์ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ต้นเดือนกันยายน
ส่วนหมากรุกไทย ดูรอบ และรุ่นอายุให้ชัดเจนนะครับว่าแข่งขันวันไหน ซึ่งทางผู้จัดหมากรุกไทย
จะพยายามจัดแข่งขันให้เสร็จ ในปลายเดือนสิงหาคมนั้นเลย
(ดูจากปริมาณ นักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)

โดย : TBGNews Member   [ 01/08/2011, 23:13:47 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved