[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ด่วน ! ประกาศย้ายสถานที่ แข่งขันหมากรุกไทย หมากฮอส และ หมากรุกสกา สนามหลวง พ.ศ.2554

รายละเอียดเนื่องจากมีภาวะ มรสุม ฝนตกหนัก ทุกวััน คณะกรรมการสมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึุงได้ประกาศ
ให้ย้ายสถานที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน ให้ไปแข่งขันที่โรงเรียนบางแค เนื่องสังวาลย์ ซึ่งมีกีฬาหมากกระดานดังนี้
หมากรุกไทย ,หมากฮอส และ หมากสกา
----------------------------------------------------------
กำหนดวันที่แข่งขัน
- หมากรุกไทย
ประชาชนทั่วไป - แข่งขัน วันที่ 27 สิงหาคม 2554
รุ่นเยาวชน - แข่งขัีน วันที่ 28 สิงหาคม 2554
-------------------------------------------------------
- หมากฮอส
หมากฮอส 3 แถว รุ่น ประชาชนทั่วไป และ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554

หมากออส 2 แถว ประชาชนทั่วไป และ เยาวชนทุกรุ่น ไป แข่งขันวันที่ 3-4 กันยายน 2554
----------------------------------------------------
รอบชิงชนะเลิืศ
ทุกหมากกระดาน มี หมากรุกไทย,หมากฮอส, สกา
แข่งขันในวันที่ 3-4 กันยายน 2554

โดย : TBGNews Member [ 27/07/2011, 12:54:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

หวังว่าจะจัดงานได้อย่างสมเกียรติถ้วยพระราชทาน

โดย : *วสันต์ Member   [ 02/08/2011, 13:18:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

หมากฮอส ให้ติดต่อสอบถาม การแข่งขัน ได้ที่
คุณรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ 081- 5680206 , คุณปราณี ใจต๊ะ 089-429 2702
อีเมล์ ... pinklotus09@yahoo.com
chiangmaimindsport@hotmail.com

โดย : *TBG Member   [ 22/08/2011, 17:15:01 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved