[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สถานที่การแข่งขันหมากรุกไทย

รายละเอียด

เรียน นักกีฬาหมากรุกไทย ทราบ ผมได้รับแจ้งจาก น.ต. ดุสิต สายทวี ร.น.
กรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า การแข่งขันหมากรุกไทยให้แข่งขันขันที่สวน นาคราภิรมย์
ตลอดโปรแกรมการแข่งขัน ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
น.อ.บุญแสง มาลามาศ

โดย : *บุญแสง Member - เบอร์ติดต่อ : 08-6369-8650 - [ 21/07/2011, 20:31:05 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved