[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


CP หมากล้อม ! ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคอมเมนต์เกม ฟรี! .ในงาน Executive Triple Go


รายละเอียดขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคอมเมนต์เกม ฟรี! ชมรม Executive Go Club จัดกิจกรรม Executive Triple Go
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111B
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารที่มีใจรักหมากล้อม
เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อมในอีกรูปแบบหนึ่ง

ทางทีมงาน Executive Go Club จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจกีฬาหมากล้อมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
Executive Triple Go

ภายในงานนอกจากมีกิจกรรมคอมเมนต์เกม ยังมีบูธที่น่าสนใจให้ผู้เข้าร่วม อาทิ
หนังสือและอุปกรณ์หมากล้อมจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศจีน ผู้มีประสบการณ์ด้านกีฬาหมากล้อม Mr.Qi Fei 6 ดั้ง
จากประเทศจีนเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล กิติไพศาลนนท์ 4 ดั้ง
เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

โดยขอแจ้งกำหนดการดังต่อไปนี้

สถานที่จัดกิจกรรมคอมเมนต์เกม:
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1111B

กำหนดการกิจกรรมคอมเมนต์เกม: 16.30-18.00 น.

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สำรองที่นั่งได้ที่ คุณ ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย
โทร.0-2677-9067 โทรสาร 0-2677-9030 ด้านบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ประเทศจีน
สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ หรือทาง E-mail : Thanyaratrot@cpall.co.th
ข่าวสารเพิ่มเิติมได้ที่ : http://executivegoclub.com

โดย : *TBG Member [ 12/07/2011, 17:11:15 ]

  แพลเลทพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved