[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กฟภ สุราษฎร์ธานี! จัดการแข่งขัน หมากฮอส กฟภ โอเพ่น ชิงแชมป์ภาคใต้ ปี 2554

รายละเอียด

การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ)
จัีดการแข่งข้น "หมากฮอส กฟภ.โอเพิ่น ภาคใต้ ครั้งที่ 1
เริ่มวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2539)
2.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2534)
3.ประเภทประชาชนทั่วไป

สนใจรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ติดต่อขอใบสมัครได้ที่
คุณเสนีย์ บัวจันทร์ เบอร์โทร 083-593 5999
คุณญาณิณ ศรียาภัย เบอร์โทร. 081-693 4198
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทร 077-216 378 โทรสาร.077-289 9038
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเำภอพุนพิน เบอร์โทร 077 -311 566 โทรสาร.077-312 977
email : vespor_por@hotmail.com

ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

โดย : *TBG Member [ 07/07/2011, 15:13:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เงินรางวัลการแข่งขัน
ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี

ชนะเลิศ ได้รัีบ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 2 ได้รัีบ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 3 ได้รัีบ เงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 4 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 5 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 6 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 7 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 8 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท

โดย : *TBG Member   [ 07/07/2011, 15:16:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เงินรางวัลการแข่งขัน
ประเภทประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ ได้รัีบ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ได้รัีบ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ได้รัีบ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ได้รัีบ เงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 5 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 5 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 6 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 7 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 8 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 9 ได้รัีบ เงินรางวัล 500 บาท

โดย : *TBG Member   [ 07/07/2011, 15:18:40 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved