[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2554

รายละเอียดการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2554
Thailand Junior Chess Championship 2011

วันที่จัดการแข่งขัน : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 มิถุนายน 2554
สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงแรมใบหยกสกาย(ตึกใบหยก2)ชั้น17
ประธานการจัดการแข่งขัน : นาย จิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร
ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน : ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์
ประธานกรรมการตัดสิน : IA ประจวบ นิมิตยงสุกล
วัตถุประสงค์การจัดงาน :
1.เพื่อเป็นการจัดการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2554
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาได้มีโอกาสแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือ
3.เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าฝึกซ้อมในโครงการ Chess Campus

รูปแบบการแข่งขัน : มีทั้งหมด 7 รุ่นอายุ แบ่งเป็นประเภทเยาวชนทั่วไปและเยาวชนหญิง ดังนี้

ประเภทเยาวชนทั่วไป
1. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
2. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี
3. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
4. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี
5. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี
6. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
7. เยาวชนทั่วไปรุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี

ประเภทเยาวชนหญิง
1. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี
2. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี
3. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี
4. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี
5. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี
6. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
7. เยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 8 ปี

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554
08.00 -09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 -10.00 น พิธีเปิด
10.00 -11.00 น. รอบที่ 1
11.00 -12.00 น. รอบที่ 2
12.00 -13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น. รอบที่ 3
14.00 -15.00 น. รอบที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
09.00 -10.00 น. รอบที่ 5
10.00 -11.00 น. รอบที่ 6
11.00 -12.00 น. รอบที่ 7
12.00 -13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น. รอบที่ 8
14.00 -15.00 น. รอบที่ 9
15.30 -16.00 น. พิธีปิด

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss System จำนวน 9 รอบ เวลา 25 นาที เพิ่ม 10 วินาทีทุกตาเดิน
ไม่ต้องบันทึกหมาก
การแบ่งรุ่นอายุต่างๆให้ถือตามวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นเกณฑ์การแบ่งรุ่นอายุ
*** เฉพาะรุ่นเยาวชนหญิง ถ้ามี จำนวนคน แข่ง น้อยกว่า 10คน จะให้เข้าแข่งรวมกับ ผู้ชาย แล้วนับคะแนน
ว่าใครได้มากที่สุด ***
ใช้กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE)
การให้คะแนนในแต่ละเกม: ชนะ = 1, เสมอ = 0.5, แพ้ = 0
ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจาก9รอบจะเป็นผู้ชนะ
ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนหลักเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ตามลำดับดังนี้
Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน
Sonne-Borne Berger: คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นชนะ + ½
คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นเสมอด้วย
Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
กรณีที่ยังเสมอกันอยู่ การชี้ขาดของกรรมการถือเป็นข้อยุติ
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

ระเบียบกติกาพื้นฐานที่นักกีฬาต้องรู้
1.จับหมากตัวใดแล้วต้องเดินตัวหมากตัวนั้น ( Touch-move rule )
2.ใช้มือใหนจับตัวหมากเดินต้องใช้มือนั้นหยุดนาฬิกาจับเวลา
3.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดถ้ามีเสียงดังเกิดขึ้นระหว่างแข่งให้ถือว่าแพ้ในกระดานนั้นๆ
4.เมื่อมีปัญหาระหว่างการเล่นให้ยกมือเรียกกรรมการ ห้ามปรึกษากันเอง
5.แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย งดการสวมรองเท้าแตะ

***การลงโทษนักกีฬาที่ทำผิดกติกาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน***

รางวัล
1. ถ้วยรางวัลสำหรับอันดับ 1 โล่ห์รางวัลอันดับ 2,3 ของรุ่นเยาวชนทั่วไปและเยาวชนหญิง
พร้อมประกาศณียบัตร
2. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับ 1-3 ของทุกรุ่นได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในงาน Chess Campus โดยรายละเอียด
ของงานจะแจ้งเพิ่มเติมหลังจากจบการแข่งขัน
3. นักกีฬาทุกคนได้รับใบ Certificate เข้าร่วมงานแข่งขัน

ค่าสมัคร
1.ค่าสมัคร 200 บาท (รวมอาหารกลางวัน)

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านตัวแทนสมาคมโดยชำระค่าสมัครทันที และนำเอกสารประกอบการสมัครมารายงานตัว ในวัน
แข่งขันก่อนเวลา 9.00 น.
1.1 สมัครได้ที่ Jirapak Chess Academy ติดต่อคุณ จิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร 087-594-6951
begin_of_the_skype_highlighting 087-594-6951 end_of_the_skype_highlighting
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.- 2 มิ.ย อังคาร-ศุกร์ 13.00-19.00 เสาร์-อาทิตย์ 11.00 – 19.00
แผนที่ http://www.chess4thai.info/map123.JPG

1.2. สมัครได้ที่งานแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค.2554
ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาธร

ติดต่อคุณ พัชรวีร์ พรหมวงศ์ 086-515-2928

1.3. สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตวิภาวดีรังสิต ในวันอาทิตย์ที่ 16,23,30 พฤษภาคม
ติดต่อ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ 081-889-0084
แผนที่ http://www.siu.ac.th/files/images/aboutsiu/map-bbd.jpg

1.4 สมัครได้ที่ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดานส่วนหมากรุกสากล
ติดต่อคุณ จิรพงศ์ กุลพฤทธานนท์ 081-473-4110

2. สมัครหน้างานในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 8.00 – 9.30 น. พร้อมชำระค่าสมัครหน้างาน 600 บาท


***นักกีฬาที่ได้สมัครล่วงหน้าและชำระเงินเรียบร้อยพร้อมมารายงานตัวก่อนเวลา 9.00 น
จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยสมบูรณ์ ส่วนนักกีฬาที่มารอสมัครหน้างาน
ทางผู้จัดขอรับสมัครนักกีฬาเพิ่มตามจำนวนอุปกรณ์ที่มีรองรับการแข่งขันเท่านั้น***

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.thailandchess.or.th/download/Youth_2011_application.doc

เอกสารประกอบการสมัครใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงในวันงาน
1.บัตรประชาชน
2.บัตรนักเรียนนักศึกษา
3.สมุดพกที่มีรูปนักกีฬาชัดเจน


*** อ้างอิง มาจากเว็บไซด์ ของสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย http://www.thailandchess.or.th/news_group_detail.php?news_id=149&group_id=7

โดย : *TBG Member [ 13/05/2011, 22:21:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ ดินแดง ห้วยขวาง ย่านอนุเสาวรีย์ชัย หรือ อยู่ ถนนวิภาวดี รังสิต
วันธรรมดา ไม่สะดวก
เดินทาง สามารถไปติดต่อสมัคร ในวันอาทิตย์
ในวันอาทิตย์ที่ 16,23,30 พฤษภาคม 2554
ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ 081-889-0084
ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร ศูนย์การเรียน วิภาวดี

ที่นี่จะมีการเรียนการสอนหมากรุกไทย หมากรุกสากล หมากฮอส ทุกวันอาทิตย์ ครับ

แผนที่ ตามข้างบน

โดย : *TBG Member   [ 14/05/2011, 10:08:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 2แผนที่การแข่งขัีน แผนที่นี้ ทีมงานไทยบีจีดอทคอม ได้ค้นหามาจาก เว็บ http://readyholiday.tarad.com/product.detail_64038_th_365993 เพื่อประโยชน์และ สะดวก แ่ก่ผู้ที่สนใจ จะเข้าไปแข่งขัน

โดย : *TBG Member   [ 28/05/2011, 12:17:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

Players can check the results and pairings from the following url:
http://chess4thai.info/tour1/TCA/

โดย : นักสืบ7 Member   [ 05/06/2011, 00:49:03 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved