[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อาเซี่ยนเชส (ASEAN CHESS) March 17, 2011

รายละเอียด

อาเซี่ยนเชส (ASEAN CHESS) March 17, 2011
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 กำหนดการแข่งขันฯ ระหว่าง วันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน
2554 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้กำหนด Event การแข่งขันของกีฬาที่มีในครั้งนี้มาแล้ว
คณะกรรมการกีฬาโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ แจ้ง สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยว่า CHESS จะมีการแข่งขัน 8
events ดังนี้
1. Individual Standard Chess (Women)
2. Individual Rapid Chess (Men)
3. Individual Rapid Chess (Women)
4. Individual Blitz Chess (Men)
5. Individual Blitz Chess (Women)
6. Standard Chess (Mix/Pair)
7. Blindfold Individual Rapid Chess (Men)
8. Man Asean Chess -- กรรมการพิมพ์ผิดว่าเป็น Asian Chess
9. Individual Standard Chess (Men)


ประเภทการแข่งขันหมายเลข 8 เป็นประเภทการแข่งขันที่ได้อนุมัติขี้นใหม่
จนแม้การสะกดชื่อก็ไม่เป็นที่เข้าใจร่วมกันทั้งหมด แม้ใน Technical Handbook of the 26th SEA GAMES 2011
ก็ยังสะกดชื่อผิดๆ เป็น Asian Chess กฏกติกาการแข่งขันก็ได้ตั้งกรรมการนานาชาติกำหนดร่างขึ้นมาใหม่
บัดนี้ได้ทราบว่าได้ร่างขึ้นมาใหม่แล้ว เนื้อหาไม่เป็นหมากรุกของประเทศใดๆทั้งสิ้น และกำหนดเรียกว่า
ASEAN CHESS (สมาคม ฯ ขอเรียกทับศัพท์ในตอนนี้ว่า อาเซี่ยนเชส และจะไม่ขอเรียกว่าเป็น หมากรุกของ
Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia หรืออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความสับสนหรือถกเถียงในภายหน้า)
ข้างต้นนี้เป็นมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ สมาคม ฯเพียงแต่ รับทราบมติ และนำมาปฏิบัติตามมติ ฯ
เท่านั้น) เพื่อให้นักหมากรุกชาวไทยได้ทราบสาระสำคัญในกฏกติกา ASEAN CHESS และเนื้อหาหลักๆ
ของกติกาชุดนี้ สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้นักหมากรุกชาวไทยได้ทราบ เพื่อจะได้เริ่มฝึกซ้อมตามกติกาใหม่นี้
จะได้ไม่เสียเปรียบ 4 ประเทศที่กล่าวถึงพร้อมทั้งประเทศอื่นๆที่อาจเข้าร่วมด้วย
กฏที่ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบเป็นมติที่คณะกรรมการ ฯ ตกลง (ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในกรรมการร่าง ฯ การทำงาน ฯ
ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร ตกลงกันได้ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ
จากกฏใหม่นี้ไม่มีประเทศไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบจนสุดโต่ง เรียกว่ายุติธรรมพอสมควร
เป็นที่พอใจทุกฝ่าย พูดง่ายๆไม่มีการประท้วงไม่เห็นด้วยแต่ประการใดๆทั้งสิ้น)
ข้าพเจ้านำมากลั่นเป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์ทางการเตรียมการฝึกซ้อมเตรียมตัวเท่านั้น Official Rules
จะเป็นภาษาอังกฤษ กำลังตามมาซึ่ง กกท. และ/หรือ โอลิมปิกไทย
คงจะบัญชาให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นมาตรฐาน ASEAN CHESS ต่อไป
สาระสำคัญมีดังนี้ครับ
1. รูปตั้งกระดาน เหมือนเดิม ตาขาวอยู่ทางขวา (h1) ตัวที่ใช้เป็นตัวหมากรุกสากล
2. การเรียกที่ตั้ง เหมือนเดิม มองจากฝ่ายขาว a, b, c, d, e, f, g, h แถวที่ 1 ถึง 8
3. การตั้งตัวเริ่มเล่น pawns ตั้งแถว 3 และแถว 6 (เดิมตั้งแถว 2 และแถว 7)
ตำแหน่งตัวใหญ่ตั้งตามหมากรุกสากลเดิม การเดิน การกินเหมือน เดิม นอกจากควีนซึ่งเดินและกินเหมือนเม็ด
การจด scoresheet เหมือน เดิม จะเห็นว่า ควีน หรือเม็ดนี้จะตั้งตรงกัน คือควีนขาวอยู๋ตาขาว
ควีนดำอยู่ตาดำ
4. ขาวเดินก่อนเสมอ
5. pawn promotion จะหงายเมื่อถึงแถวที่ 8 เป็น ควีน หงายที่ตัวก็ได้ (มิใช่หงาย เมื่อถึงแถวที่ 6) pawn
เดินได้ทีละช่องเท่านั้น
6. ไม่มีการเข้าป้อม (castling)
7. การเรียกตัวหมากเทียบกับหมากรุกสากล
K Q R N B P (Standard Chess)
K Q R N E P (ASEAN CHESS)
King, Queen, Rook, Knight, Elephant and Pawns
จะเห็นว่าแตกต่างเฉพาะ Bishop หรือ Elephant (E) ซึ่งเดินและกินเหมือน โคน ของเรานั่นเอง
(เราจะตื้อให้เรียกตามเราก็กระไรอยู่ เหมือนอินเดียกระมัง เราไม่สนใจมากนัก เดินและกินเหมือน
โคนก็พอใจแล้ว)
8. การเสมอ เหมือนเดิม , perpetual check ทำได้ เสมอเหมือนกัน แต่ไม่มี 3 identical positions claiming
draw คือเหมือนกัน 3 ครั้งก็บังคับเสมอไม่ได้
9. การนับ นับ 50 เมื่อไรก็ได้ เริ่มจาก 1 แต่เมื่อมีการกินเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มนับใหม่
เหมือนหมากรุกสากล
K vs. K and R --Pawnsไม่ต้องหงายหมด คือไม่มีการไล่ดิบ ฝ่ายหนีเริ่มนับเมื่อเหลือ lone king
แต่เริ่ม จากนับ 1 จนถึง 16 (ฝ่ายไล่ มีมากกว่านี้ เช่น 2 R ก็ไม่ลงรายละเอียด คือนับ 16 เหมือนเดิม
สรุปไม่ให้โอกาสรอดให้ฝ่ายหนีเท่าใดนัก เราขอลงรายละเอียด คือนับ 8 ของ 2 เรือ คณะกรรมการ ฯ
ไม่เอาด้วย) ถ้ามี N and Q นับ 64 , E and Q นับ 44, นอกนั้นไม่ชัดเจน อาจต้องมีบัญญัติเพิ่มเติม
เรื่องอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ถือตาม FIDE Laws of Chess หรือตาม Chief Arbiter or Arbiter
Time Control all events
a) Standard Chess - 90 minutes with 30 seconds increment
b) Rapid Chess - 25 minutes with 10 seconds increment
c) Blitz Chess - 3 minutes with 2 seconds increment

การแข่งจะมีขึ้นที่ Palembang -- Indonesia
ประจวบ นิมิตยงสกุล
นายกสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

โดย : TBGNews Member [ 05/04/2011, 02:53:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

มันคือหมากรุกไทยเม็ดไม่ตรงกัน ตัวหมาก (K, Q, N, E, R) เดินและกินเหมือนหมากรุกไทย?

โดย : HIP Member   [ 05/04/2011, 06:53:59 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved