[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพและผลการแข่งขันหมากรุกสากล 1st Super Series

รายละเอียดตารางประกบคู่

โดย : *TBG Member [ 21/03/2011, 12:34:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

รอบที่ 1 , วันที่ 21 มีนาคม 2011

โดย : *TBG Member   [ 21/03/2011, 14:18:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ประกอบคู่ีรอบที่ 4

โดย : *TBG Member   [ 22/03/2011, 13:18:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:15:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ถ้วยรางวัลสำหรับน้องๆ ดาวรุ่งที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุด

โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:16:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:17:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:17:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:18:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:19:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:20:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:21:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:22:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 12โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:22:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:23:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 14โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:24:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 15โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:24:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 16โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:25:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 17โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:26:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 18โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:27:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 19โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:28:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 20โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:29:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 21โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:30:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 22วโรฒน์เตรียมครัมนิค

โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:31:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 23โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:31:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 24อุ้ย ขออภัย.. ข้างบนรูปซ้ำ ><"

โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:32:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 25Chief Arbiter - IA Panupand

โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:34:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 26พี่บุ๊ง@Jipata ผู้ร่วมช่วย ออกแบบป้าย การแข่งขัน ในครั้งนี้

โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:36:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 27ส่วนรายนี้... พี่ต้นของเรานี่เอง ^^

โดย : นักสืบ7 Member   [ 22/03/2011, 23:37:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 28ผลการแข่บขันรอบที่5
วันนี้ ฝนในเขตกรุงเทพมหานครตกหนักมาก
ทำให้ ต้องแข่งขันช้ากว่า กำหนด 1 ชั่วโมง

ผลการแข่งขัน รอบนี้ น้องแบงค์ ได้ทำแต้มเสมอกับ อาจารย์นคร

โดย : *TBG Member   [ 23/03/2011, 14:44:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 29ผลการแข่งขันรอบที่ 6

โดย : *TBG Member   [ 23/03/2011, 18:02:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 30

รายชื่อ 8 สุดยอดเซียนประเทศไทย
A1. นายวิษุวัฒ (หนูเพชร)
A2.นายอวยชัย กองสี (นกกระจิบ)
A3.นายนคร ตรีสอาด (เซียนทนาย)
A4.นายสุรศักดิ์ เชื้อเชาวริต (สิงห์ร้ายแปดริ้ว)
A5.นายสุชาติ ชัยวิชิต (เซียนป่อง)
A6.นายบุญสืบ แซ๋เฮง (เซียนแหว่ง)
A7.นายกฤษดายุทธ เปล่งทรัพย์
A8.นายจิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร


รายชื่อ 8 สุดยอดดาวรุ่งประเทศไทย

B1 .เด็กชายวรเดช อรรถวรเดช อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเพทมหานคร
(น้องเดช)
B2. นายวโรจน์ คณานับ อายุ 17 ปี จาก นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ - (น้องบอล)
B3.นายชยานนท์ จำปาทอง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ -
(น้องชยานนท์)
B4.เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม 2 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัีย
จังหวัีดเชียงใหม่ (น้องทัพฟ้า)
B5.นายรัชพล ธนโรจรุ่ง นักเรียนชั้น ม 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (น้องเบส)
B6.เด็กชายทัตพล กาวิล นักเรียนชั้น ม 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (น้องอัฒ)
B7.นายธนดล กุลพฤทธานนท์ นักเรียนชั้น ม.6 จาก โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
น้องแบงค์2010
B8.เด็กชายสุวิชญ์ เตชะพลาเลิศ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 จาก
จากโรงเรียนชูร์เบอรี่อินเตอร์เนชัลแนลสคูล กรุงเทพมหานคร (น้องพีท)

โดย : *TBG Member   [ 24/03/2011, 10:31:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 31ผลการแข่งขันรอบที่ 8

โดย : *TBG Member   [ 24/03/2011, 14:19:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 32โดย : *TBG Member   [ 24/03/2011, 17:57:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 33ปิดการแข่งขัน โดย ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ ที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร
ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง ให้มามอบรางวัลและกล่าวปิดงาน

ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้้ ผู้ที่เป็นกรรมการตัดสิน
คือ คุณภาณุพันธ์ วิชชุประภา International Arbiter (IA) FIDE OF Chess
เป็นผู้ตัดสินตลอดทัวน์นาเม้นท์

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 08:16:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 34B3.นายชยานนท์ จำปาทอง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ -
(น้องชยานนท์)

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 08:29:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 35B4.เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม 2 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัีย
จังหวัีดเชียงใหม่ (น้องทัพฟ้า)
ได้รับมอบเกียรติบัตร
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 1st Super Series
จากท่านดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ น้องทัฟฟ้า เป็นผู้ที่หนูเพชร รู้สึกประหลาดใจ ว่า เล่นหมากรุกสากล ได้ ไม่นาน แต่มีความเข้าใจ โครงสร้างพอน ที่ดี เด็กคนนี้ อนาคต น่าจับตามอง

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 08:33:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 36ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ้ันด้ับที่ 2 ได้แก่
B8.เด็กชายสุวิชญ์ เตชะพลาเลิศ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 จาก
จากโรงเรียนชูร์เบอรี่อินเตอร์เนชัลแนลสคูล กรุงเทพมหานคร (น้องพีท) ได้คะแนน 4 แต้ม
โดยรอบ 2 เสมอกับ กฤษดายุทธ ได้ 1 แต้ม
รอบสุดท้ายรอบที่ 8 ชนะ หนูเพชร ได้ 3 แต้ม

รวมแล้ว ได้ ทั้งหมด 4 แต้ม

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 08:37:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 37ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ ในรุ่นเยาวชนดาวรุ่ง เดินทางไกลมาจากเชียงใหม่ ได้แก่ นายธนดล
กุลพฤทธานนท์ นักเรียนชั้น ม.6 จาก โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (แบงค์เชียงใหม่)

รอบ 1 ชนะ กฤษดายุทธ ได้ 3 แต้ม
รอบ 2 ชนะ เซียนแหว่ง ได้ 3 แต้ม
รอบ 5 เสมอ นคร ตรีสอาด ได้ 1 แต้ม
รอบ 8 ชนะ สุรศักดิ์ ได้ 3 แต้ม

รวมแล้ว ได้ 10 แต้ม

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 08:54:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 38โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 09:00:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 39โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 09:01:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 40โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 09:02:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 41นกกระจิบ ได้ครองอันดับ 2 ร่วมกับ อาจารย์นคร ตรีสอาด ได้เสมอ กับน้องวโฒน์ เพียงกระดานเดียว
นอกนั้น ชนะได้หมด เช่นกัน

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 09:07:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 42ถ่ายภาพร่วมกัน

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 09:10:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 43ครอบครัวเตชะเพลาเลิศ ของ น้องพีท ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 และ เกมสุดท้าย ของวันที่
24 มีนาคม 2554 เป็นเกม ที่น้องๆ เยาวชน แข่งขันกันเต็มที่ทุกคน
ทำให้ ผู้ใหญ่ เหนื่อยมาก

และ เกมสุดท้าย น้องพีท ชนะ หนูเพชร ซึ่ง หนูเพชร ไม่คิดว่า
น้องพีท จะมองเห็นแต้ม บางแต้มได้

ขอแสดงความยินดี กับ ครอบครัวเตชะเพลาเลิศ ด้วยครับ

โดย : *TBG Member   [ 25/03/2011, 09:18:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 44โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:07:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 45โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:08:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 46โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:09:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 47โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:09:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 48โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:11:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 49โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:12:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 50โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:13:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 51โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:14:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 52อีกมุมหนึ่ง..

โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:16:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 53อย่างหล่อเชียว รูปนี้..

โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:17:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 54พอน้องๆ แข่งเสร็จ ก็มาถอดหมากกันข้างนอกครับ แต่ เอ๊ะ.. ทำไมดูถอดกันไวจัง

โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:19:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 55ภาพเก็บตก - ท่าสวย..

โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:20:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 56ภาพเก็บตก - จุ๊ๆ อย่าบอกแต้มสิ !!

โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:22:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 57ภาพเก็บตกส่งท้าย - จะเก่งอย่างเซียน ต้องฝึกเขียนปากกาแบบนี้ให้ได้นะคร้าบ

โดย : นักสืบ7 Member   [ 30/03/2011, 23:24:06 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved