[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพและผลการแข่งขัน TOP Weekend Chess in ChiangMai : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554


รายละเอียดรายชื่อและผลการแข่งขันหมากรุกสากล

โดย : *TBG Member [ 19/03/2011, 12:09:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 1รอบที่ 1

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 08:28:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ผลการแข่งขันรอบที่ 3

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 08:40:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ผลการแข่งขันรอบที่ 5

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 09:01:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ผู้ที่ไ้ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้อง Keartisa Mungkum (เกียรติศักด์ มั่งคำ) ผู้มอบรางวัล เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ FIDE Arbiter of Chess (FA.)

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 09:37:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ผู้ที่ไ้ด้รับรางวัลชนะเลิศ น้องPat Charoenkwan ผู้มอบรางวัล เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ FIDE
Arbiter of Chess (FA.)

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 09:48:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ผลการแข่งขัน แยกเป็นรุ่น U12

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 09:57:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ผู้ที่ไ้ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น้อง Kankawee Maneesorn ผู้มอบรางวัล อาจารย์นคร
ตรีสอาด - เซียนทนาย (FM หมากรุกสากลคนแรกของประเทศไทย) อดีตแชมป์ประเทศไทย

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 10:04:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

ผู้ที่ได้รับ รางวัล The Best 4 Tournament คือ น้อง Chananchida Vongvattana

โดย : *TBG Member   [ 20/03/2011, 10:06:45 ]

  ลังพลาสติกขนาดใหญ่
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved