[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


5-6 และ 12 มีนาคม TOP chess ทีกรุงเทพ

รายละเอียด

เชิญเข้าร่วมแข่งขัน TOP Chess ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร วิภาวดี แข่งขัน 5-6 มีนาคมและ 12 มีนาคม
ส่วนวันที่ 13 มีนาคม 2554 งดการแข่งขัน

โดย : TBGNews Member [ 02/03/2011, 11:12:15 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved