[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Up-date ตารางการแข่ง TOP Chess ที่เชียงใหม่

รายละเอียด

รายการ TOP Chess ที่เชียงใหม่
ขอเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันเพื่อความเหมาะสมกับตารางสอบของนักเรียนดังนี้
1.รายการวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ย้ายไปเป็นวันที่ 19-20 มีนาคม 2554
2. รายการวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ แข่งขันตามปกติ

โดย : TBGNews Member [ 07/02/2011, 17:05:08 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved