[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


๑๔ ปี โรงเรียนวชิรวิทย์ จัดให้มีการแข่งขันหมากรุกไทย

รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯจำนวน ๓ ท่าน
ไปช่วยดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ในงาน ๑๔ ปี โรงเรียนวชิรวิทย์ ภายใต้ชื่อ next step to the
future ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ใวนอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ คือ...
๑. นายรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขานุการฝ่ายฯ เป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน
๒. นายธีระพงษ์ นิ่มอนันต์ กรรมการฝ่ายฯ เป็นกรรมการตัดสิน
๓. นางสาวปราณี ใจต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายฯ เป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ

๑. ระดับประถมศึกษาตอนต้น
๒. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ ด.ช.ภิณัฐพงษ์ ภีร์พชรกานต์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับถ้วยเกียรติยศ
และ เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.ชัยเวช จักราชัย ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ
เกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ
เกียรติบัตร


ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ ด.ช.โอฬาริก ศรีจอมทอง ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ
เกียรติบัตร


รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.อินทนนท์ ศรีจอมทอง ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รับถ้วยเกียรติยศ
และ เกียรติบัตร


รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.ปพน ดวงชัยยา ร.ร.โกวิทธำรง ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member [ 25/01/2011, 17:13:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ครู ผู้ปกครอง และ นักกีฬา ช่วงรอพิธีเปิด

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 17:20:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2คณะผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 17:24:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 3อาจารย์กุลวดี เกียรติไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม กล่าวรายงาน

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 17:36:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 17:54:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 17:59:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ด.ญ.ฐิตา จันทร์แดง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ พบกับ ด.ช.ธีรินทร์ สลีสองสม ร.ร.วชิรวิทย์
ฝ่ายประถม

ผล ด.ช.ธีรินทร์ สลีสองสม ชนะ

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 18:07:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ช่วงที่มีการแข่งขันหมากรุก ก็มีการแข่งขันประเภทอื่นๆด้วย ดีเหมือนกัน ฝึกความอดทน และ
ให้มีสมาธิเยอะๆ

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 18:12:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 18:36:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 9นักกีฬาหมากรุกไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 18:42:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ด.ช.ภิณัฐพงษ์ ภีร์พชรกานต์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับถ้วยเกียรติยศ
และ เกียรติบัตร


ผู้มอบรางวัล ... ครูใหญ่โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม คุณเพ็ญศรี มานิตย์ศิริกุล

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 19:02:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 11ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒
ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับถ้วยเกียรติยศ
และ เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 19:07:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ด.ช.อินทนนท์ ศรีจอมทอง ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑
ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยเกียรติยศ และ เกียรติบัตร

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 19:16:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 13ภาพหมู่นักกีฬาคนเก่ง

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 19:28:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

หยก กับ ยีนต์
ตั้งแต่แข่งหมากรุกไทยที่พันทิพมา
ก็ไม่ได้ซ้อมเลย ยังสามารถคว้าแชมป์มาได้
สุดยอดจริงๆ

โดย : นายพล Member   [ 26/01/2011, 08:09:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

...ปีนี้ (2553 )งดครับ เนื่องจากมี รร. เข้าร่วมเเข่งขัน 4 รร. ( กฎ ของเรา
การเเข่งขันอย่างน้อย 5 รร. ครับ ) เราเลยเลื่อนออกไปเป็นปี 2554 เป้น 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 3 และ 4 )
ขอบคุณครับ...

โดย : ประกายดาว Member   [ 27/01/2011, 12:37:14 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved