[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาหมากกระดานในงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน โดยมี คุณสุทธิพงษ์ ใหม่วัน เจ้าของสวนไม้ไทย
พ่อเลี้ยงหมื่น เป็นประธานฝ่ายฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ ๘
มกราคม ๒๕๕๔ ณ ลานเอนกประสงค์ ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานมากมาย หนึ่งในนั้นคือการจัดแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยและหมากฮอส
ขึ้นให้เด็กที่สนใจลงทะเบียนเข้าแข่งขัน โดยใช้ระบบสวิสแพริ่ง ๕ รอบ เด็กๆให้ความสนใจมากพอควร
รางวัลมีให้แก่เด็กที่ร่วมกิจกรรมทุกๆคน มากน้อยลดหลั่นไปตามความสามารถ แต่ รางวัลเด่นๆมีให้เฉพาะ ที่
๑ , ที่ ๒ , ที่ ๓ ดังนี้ ...

หมากรุกไทย

ชนะเลิศ รถจักรยาน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เตาปิ้ง
รองชนะเลิศอันดับ ๒ พัดลม

หมากฮอส

ชนะเลิศ รถจักรยาน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ หม้อหุงข้าว
รองชนะเลิศอันดับ ๒ พัดลม

ผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย

ชนะเลิศ ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.ชัยเวช จักราชัย
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ

ผลการแข่งขันกีฬาหมากฮอส

ชนะเลิศ ด.ช.กันต์กวี มณีศร
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช.พีรพัฒน์ เขื่อนธนัญชัย
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช.ธนพล ดิเราพิช

โดย : ประกายดาว Member [ 24/01/2011, 18:52:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 1เด็กและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 18:55:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 2เด็กเตรียมพร้อมกับการแสดง ... ฟ้อนเล็บ

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:00:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ประกวดแข่งฮูลาฮูบ

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:04:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:11:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 5จักรยานไว้จับฉลากแจกเด็กๆที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแจกเฉพาะผู้ที่อยู่ในงานเท่านั้น

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:17:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ผู้โชคดีได้รับจักรยาน

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:21:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:26:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ภาพบรรยากาศ

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:30:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:34:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:37:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:41:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ของรางวัลให้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:45:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 13ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
ได้จักรยานเป็นรางวัล โดยมีคุณอดุลย์ ตัวแทนจากเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นผู้มอบรางวัล

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:52:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 14ด.ช.เกียรติกดิ์ มั่งคำ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
ได้รับพัดลม เป็นรางวัล

โดย : ประกายดาว Member   [ 24/01/2011, 19:57:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ด.ช.พีรพัฒน์ เขื่อนธนัญชัย ร.ร.จิตรา รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับหม้อหุงข้าว เป็นรางวัล
คุณรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้มอบรางวัล

โดย : ประกายดาว Member   [ 25/01/2011, 16:47:13 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved