[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ไปเล่นหมากกระดาน มี มุมหนังสือสำหรับเด็กด้วย

รายละเอียดที่ห้องสมุดส่วนใหญ่ จะมีตำรา สำหรับ ผู้ใหญ่ เยอะ สำหรับ ผู้ใหญ่เยอะ เวลาไปอยากจะนำลูกหลาน ไปด้วย
ไปแล้วจะมีแต่หนังสือสำหรับ ผู้ใหญ่

ไม่ต้องกังวล เวลาอ่า่นหนังสือ แล้ว ณ ที่ มหาวิทยาลัยชินวัตร อาคารเรียนวิภาวดี-รังสิต มีมุม หนังสือ
สำหรับ เด็ก และ มีกระดานหมากรุก มินิ ให้ลูกหลาน ท่าน เล่นได้
ยังมีกระดานจริงให้ ด้วย ทุกวันอาทิตย์ จะมีอาจารย์มาช่วยแนะนำการเล่น ให้กับ บุตรหลานท่านได้

โดย : *TBG Member [ 20/01/2011, 14:31:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 1นอกจากได้เล่นหมากกระดาน หมากรุก หมากฮอส แล้ว ย้ัง มีหนังสือ ดีๆ สำหรับเด็กได้อ่านกัน

โดย : *TBG Member   [ 20/01/2011, 14:32:26 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved