[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เซียนแหว่ง คว้าแชมป์หมากรุกไทย วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2554

รายละเอียด

ตามที่ สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ชมรมหมากรุกไทย จังหวัดนครปฐม
จัดการแข่งขันหมากรุกไทย ในวัน งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2554
สถานที่แข่งขัน ภายใน บริเวณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
รุ่นประชนชนถ้วย ก แข่งขันวันที่ 2-3 มกราคม 2554
ผลการแข่งขันรุ่นประชาชนถ้วย ก
ชนะเลิศ บุญสืบ แซ่เฮง (เซียนแหว่ง)
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไพศาล ศัพท์หงษ์ (เซียนบัง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ดานุภพ สังสุวรรณ์ (หน่อย ปิ่นเกล้า)
รองชะนเลิศอันดับ 3 มนัส ไวนิจพิฐพงษ์ (ครูฮวด)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

โดย : *TBG Member [ 04/01/2011, 12:23:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

การแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย
รุ่น บุคคลทั่วไป ประจำปี 2554

1. นายบุญเลิศ เสริมสวัสดิ์
2. นายสิทธิชัย สุรีย์พรหมศิลป์
3. นายจตุพร ละการชัย
4. นายดานุภพ สังข์สุวรรณ์
5. นายสุรวิชญ์ สิทธินัยกร
6. นายไพศาล ศัพท์หงษ์
7. นายวโรฒม์ คณานับ
8. นายวินิจ อ่อนทรัพย์
9. นายอนุกูล วงษ์ประเสริฐ
10. นายวริทธิ์ จ้อยเพ็ง
11. นายเกริกไกร ศรีธรรมานุวัฒน์
12. นายอานนท์ โยยิ่ง
13. นายลำลึก ธีรพงษ์
14. นางสาววิชุดา ไอยรากาญจนกุล
15. นางสาวพัชรี มาตติวงศ์
16. นายมนัส วัยนิพิฐพงษ์
17. นายโอภาส เสมสวัสดิ์
18. นายสุพจน์ นาเอก
19. นายพรเทพ คงนุ่ม
20. นายสุรินทร์ รัตนวิจิตร
21. นายขาว นิลดำ
22. นายบุญสืบ แซ่เฮง
23. นายนที กลิ่นขจร
24. นายชายชาญ ตนนียสกุล
25. นายธงไชย อันสมศรี
26. นายศิรสิทธิ์ สุทธิธรรมวสี
27. นายสุภัทร เล็กแจ่ม
28. นายสำราญ เข็มหนู
29. นายปริญญา รอดโพธิ์ทอง

โดย : *TBG Member   [ 07/01/2011, 11:05:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ภาพการแข่งขัน

โดย : *TBG Member   [ 07/01/2011, 11:12:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

โดย : *TBG Member   [ 07/01/2011, 11:22:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 4คู่ชิงที่ 3
1. นายมนัส (ครูฮวด)
2. นายดานุภพ (หน่อย ปิ่นเกล้า)

โดย : *TBG Member   [ 07/01/2011, 11:31:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 5:arrowผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

โดย : *TBG Member   [ 11/01/2011, 18:36:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

โดย : *TBG Member   [ 13/01/2011, 12:41:12 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved