[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การเข้าร่วมอบรมเครือข่ายแนะแนวอาชีพ fri 15nov 2010

รายละเอียด

15 พย 53 ไทยบีจีน่าน ได้เข้าร่วม โครงการ เครือข่ายแนะแนวอาชีพ ที่โรงแรมซิตี้ปาร์ค จ น่าน

โดย : hoygear26 Member [ 10/12/2010, 16:08:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ในความร่วมมือของ สำนักจัดหางานจน่าน และ สถาบัน rac จ น่าน วิทยากรรับเชิญ ดร วิริยะ
ฤาชัยพานิชย์ จาก www eduzone.com น้องๆ สามารถ เข้าไปค้นคว้าข้อมูลต่อได้ ครับ

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 16:12:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

สรุป มหาวิทยาลัย 146 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐ 78 แห่งเอกชน 68แห่ง วิทยาลัยชุมชน 18แห่ง มีสาขาวิชา
ทั้งหมด 1700 สาขา
นิสิตในปัจจุบัน ป ตรี 1800000ล้านกะแปดแสน
บัณทิตศึกษา 300000 สามแสนคน ป ตรีว่างงาน300000คน และผู้ ได้งานทำจำนวนมากทำงานต่ำกว่าวุฒิ

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 16:25:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

trend and future occupation กระแส และอาชีพในอนาคต
1 กระแส inter , วัฒนธรรมนานาชาติ สินค้านานาชาติ บริษัทนานาชาติ
สาขาแห่งอนาคต ก ภาษาเพื่อการสื่อสาร ล่าม งานแปล
ข ภาษาในภูมิภาคเอเชีย
ค บริหารบัญชี เศรษศาสตร์ อินเตอร์ ให้เตรียมพร้อมเรื่องภาษาที่สอง
2 กระแส e commerce การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เนต
การเติบโตของระบบขนส่ง
สาขาแห่งอนาคต ก เทคโนฯสารสนเทศ
ข วิทย์คอม
ค วิศวะคอมฯ วิศวะซอฟแวร์
ง การขนส่งและโลจิสติกส์
จ พานิชย์นาวี การเดินเรือ
ฉ นักบินนักบริหารการขนส่ง
ช นิติศาสตร์ อินเตอร์
ให้ติดตามความรู้ ด้านเทคโนโลยี

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 16:39:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

5 กระแส ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรและของประเทศต่างๆ การลงทุนด้านงานวิจัย
สาขาแห่งอนาคต
ก ออกแบบผลิตภัณฑ์
ข นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์
ค การจัดการความรู้
ง ศึกษาศาสตร์สาขาการพัฒนาหลักสูตรการสอน
ให้ ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์
6 กระแสสังคม ทิศทางของสังคม
การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต การค้นคว้าทางชีววิทยาระดับ
dna
สาขาแห่งอนาคต ด้านสุขภาพ
ก แพทย์ ทันตะ พยาบาล
ข เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด
ค วิทยาศาสตร์การกีฬา
ง ชีวะวิศวกรรม
จ ชีววิทยาทางอวกาศ
ฉ วิศวกรรมการแพทย์
ช เทคโนโลยีชีวภาพ
ให้ติดตามข่าวสาร
7 กระแส innovation นวัตกรรม เรื่องของสิทธิทางปัญญาการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์
สาขาแห่งอนาคต ด้านความคิดสร้างสรรค์
ก สถาปัตยกรรมศาสตร์
ข งานออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์
ทุกสาขาฝึกฝนด้านความคิดสร้างสรรค์
ข้อมูลอ้างอิง
www eduzones.com

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 17:07:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เล่าสู่กันฟังส่วนใหญ่เป็นครูแนะแนวที่เข้าอบรม
ผม ซุ่มเข้าไปสังเกตการณ์ด้วยอะแฮ่ม ครูเล่าว่าที่เวียดนาม ไปเที่ยวมา เห็นเด็กเล่นฮอส
หมากรุกสากลแล้วก็ไพ่ ถามว่า คิดว่าไง ไม่เป็นการพนันเหรอ
เวียดนามบอกว่า ฝึกฝนสติปัญญา การคิด ทักษะเชิงคณิตศาสตร์ อันนี้เขาเล่นกันข้างถนนนะครับ
เพื่อนๆคิดว่าไง กะวิสัยทัศน์ของคนที่โน้น
เทียบกับเมืองไทย ภาพลักษณ์ หมากกระดาน และไพ่ มองเป็นการละเล่น การพนัน
ผมคิดในใจกูล่ะเหี่ยใจจริงๆ กะเมืองไทย ของอย่างเดียวกัน
เพื่อนบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาทำไปถึงไหนต่อถึงไหนแล้ว ผูปกครองแถวจังหวัดผม ยังพูดฝากลูกมาเข้าหูผม
หมากรุก มันการพนัน

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 17:32:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

นร นักศึกษา ต้องไปขายตัว หารายได้พิเศษ
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์คือ นิยมต่างชาติ ใครสนใจความเป็นไทยสงสัยไม่ใช่คนไทย วัฒนธรรมไทยของวัยรุ่น
คือเกาหลี อ่อนด้อยเรื่องตัวเอง ไม่รู้ เรียนประวัติศาสตร์ของไทย การศึกษาสอนให้คนจำใครจำเก่ง
ตอบข้อสอบถูกใจครูคือเก่งสอบผ่าน อะไรเทือกนี่แหละครับ

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 17:47:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ผมเชื่อว่าเด็กไทยคนไทยศักยภาพสูง
แต่ปัญหาอยู่ที่ระบบและสิ่งแวดล้อมมากกว่าว่าเอื้อต่อการเรียนรู้มากน้อย

โดย : hoygear26 Member   [ 10/12/2010, 18:02:13 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved