[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาหมากกระดานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน ร่วมกับ
ฝ่ายกีฬาหมากกระดานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. 2553 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 3 ชนิดกีฬา คือ
1. หมากรุกสากล
2. หมากรุกไทย
3. หมากฮอส

มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายคณะทีเดียว มี คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
ศูนย์ศรีพัฒน์แพทย์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานกองคลัง
คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์

ถ้วยรวมปีนี้เป็นของคณะวิทยาศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 081-5680206 [ 05/12/2010, 13:29:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ประธานพิธีเปิด ... รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 14:36:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 2นักกีฬาหมากรุกสากล

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 15:05:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 3นายรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อธิบายเรื่องกฎ กติกา มารยาท และ ระบบการแข่งขัน

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 15:53:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 16:57:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 5แพ้ ชนะ ในเกม แต่ ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะ

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 17:08:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ปีนี้มีจัดแข่งกีฬาหมากออสบุคคลทั่วไปด้วย ปีหน้าอาจจะเพิ่มกีฬาหมากรุกไทยบุคคลทั่วไปด้วย
คอยติดตามนะครับ

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 17:13:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 7นักกีฬาคนเก่งหมากรุกไทย บุคลากร หญิง

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 17:34:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 8รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากรุกไทย บุคลากรหญิง

จุฬาณี ถาบุญเป็ง คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 17:52:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 9รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาหมากรุกไทย บุคลากรหญิง

นิดา ทะยะ คณะแพทย์ศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 18:04:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ชนะเลิศ หมากรุกไทย บุคลากรชาย

คุณเชิดพงษ์ ปัญญา คณะแพทย์ศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 18:33:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 11รองชนะเลิศอันดับ 2 หมากรุกไทย บุคลากรชาย

รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 18:40:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 12คนเก่ง แห่ง อาณาจักรหมากรุกสากล ม.เชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 18:47:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 13รองชนะเลิศอันดับ 1 หมากรุกสากล บุคลากร

ศ.เกียรติคุณ นพ.ทวีพันธ์ ตัณฑจำรูญ

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 18:56:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

รองชนะเลิศ หมากรุกสากล บุคลากร

อ.รักษ์ ตัณฑจำรูญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ติดภาระกิจ ร่วมถ่ายภาพไม่ได้

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 19:00:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ชนะเลิศ หมากฮอส บุคลากรหญิง

คุณเตือนใจ สุวรรณวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 05/12/2010, 19:22:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 16รองชนะเลิศอันดับ 2 หมากฮอส บุคลากรหญิง

คุณละอองนวล ศรีสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 07/12/2010, 18:56:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 17ภาพหมู่นักกีฬาหมากฮอส บุคลากรที่ได้รับรางวัล

โดย : ประกายดาว Member   [ 07/12/2010, 19:03:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 18รองชนะเลิศอันดับ 1 หมากฮอส บุคลากรชาย

คุณสุริยา หวลสัตย์ สำนักหอสมุด

โดย : ประกายดาว Member   [ 07/12/2010, 19:12:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 19รองชนะเลิศอันดับ 3 หมากฮอส บุคลากรชาย

คุณประธาน สันทิศ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ประกายดาว Member   [ 07/12/2010, 19:16:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

โอโฮ มช จ๊าบจริง ในฐานะศิษย์เก่า ขอตบมือให้ดังๆ น่าจะทำโครงการต่อยอด ขยายผล
ในการแข่งขันกระจายไปยัง ระดับบุคคากร ของมช ทั้ง นักศึกษา ป ตรี เพราะมีทัวส์นาเมนส์ใหญ่อีกหลายรายการ
เช่นกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งอดีต มช ดังมาก ได้เหรียญ ทำผลงาน กันมาตั้งเยอะตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่
ก็เห็นถ้วยในชมรมหมากกระดาน อมช ตั้งหลายใบ และได้ฝึกหมากรุก กับรุ่นพี่ นักกีฬาเก่า
หลายๆคนแบบตามมีตามเกิด ยุคนี่สมัยนี่น่าจะพัฒนาต่อยอด ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนขยายผลงานไปสู่ศาสตรือื่นๆ เพราะมช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในส่วนภาคเหนืออยู่แล้ว

โดย : hoygear26 Member   [ 13/12/2010, 14:37:56 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved