[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากรุกไทยสุราษฎร์ธานี 5 ธันวามหาราช

รายละเอียด

เชิญสมัครแข่งขันหมากรุกไทย เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2553
ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2553
ณ ศาลาจตุรมุข เกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1.ประเภทประชาชน OPEN (ก)
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 1 ได้รับรางวัล 4,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 2 ได้รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 3 ได้รับรางวัล 2,000 บาท
5-8 ได้รับรางวัล 500 บาท

2.ประเภทประชาชน ดาวรุ่ง (ข)
รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 1 ได้รับรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 2 ได้รับรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 3 ได้รับรางวัล 1,000 บาท
5-8 ได้รับรางวัล 300 บาท

3.ประเภทนักเรียน/เยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี)
รางวัลชนะเลิศ 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 1 ได้รับรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 2 ได้รับรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 3 ได้รับรางวัล 1,000 บาท
5-8 ได้รับรางวัล 200 บาท

4.ประเภทนักเรียน/เยาวชน (อายุไม่เกิน 14 ปี)
รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 1 ได้รับรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 2 ได้รับรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 3 ได้รับรางวัล 500 บาท
5-8 ได้รับรางวัล 150 บาท

5.ประเภทนักเรียน/เยาวชน (อายุไม่เกิน 12 ปี)
รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 2 ได้รับรางวัล 800 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองฯ 3 ได้รับรางวัล 500 บาท
5-8 ได้รับรางวัล 100 บาท

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนไปแสดงเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
หมายเหตุ
- นักเรียนทั้ง 3 ประเภท แข่งขันวันเดียว 5 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น.
- ประชาชนทั้ง 2 ประเภท แข่งขัน 2 วัน 4-5 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น.

ติดต่อสมัครได้ที่.
- ชมรมหมากรุกไทย สุราษฎร์ธานี 086-2783195 , 081-8915162 , 080-5247555
- อบจ.สุราษฎร์ธานี 077-204174 , 081-3269584
- สนามแข่งขัน ศาลาจตุรมุข เกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4 ธันวาคม 2553
เวลา 08.00-09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. จับสลากแบ่งสายแข่งขัน

โดย : ChAmPiOn Member [ 01/12/2010, 17:05:31 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved