[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


thaibgnan vs complatition at ncs school july2553

รายละเอียดโดย : hoygear26 Member [ 25/11/2010, 14:09:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:11:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:12:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 3น้องพัด แจ้งเกิดงานนี้ ตอนอยู่ม6 เข้ารับการเทรนแบบไม่เป็นทางการตั้งแต่อยู่ม5 ปลายปี2552
กับไทยบีจีน่านตอนช่วงนำร่องก่อนเปิดศูนย์การเรียนรู้ ไทยบีจีน่าน

โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:15:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:17:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:18:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:19:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ในรูป เป็นการแข่งขัน กีฬานร ไทยเข้มแข็ง รวม2 รอบ คือรอบเขต การศึกษา1 และรอบ จังหวัด ในจ น่าน
แบ่งเป้น2 เขต ครับ ในรูปข้างต้น ผมนำหนังสือ ตำรา ที่มีอยู่มาโชว์ให้เยาวชนเด็กๆ
และผู้สนใจดูประกอบครับ สภาพก็จะพังแหล่มิพังแหล่อยู่แล้ว แฮะๆ เก่าเก็บจนกระดาษเปื่อย

โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:24:07 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved