[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


thaibgnan vs gtx ncs school


รายละเอียดโดย : hoygear26 Member [ 25/11/2010, 13:55:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 13:56:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 13:56:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 13:58:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 13:59:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:01:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:02:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:03:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:04:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

เด็กๆหลายคน ได้เริ่มฝึกฝนจากโครงการนี้เอง เช่น น้องไหม ภูริต น้องหนุ่ม

โดย : hoygear26 Member   [ 25/11/2010, 14:07:15 ]

  ลังพลาสติกใช้เป็นชุด
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved