[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โครงการ ลาวัลย์ อะคาเดมิค ครอสเวิร์ดเกมมุ่งพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ระดับชาติ ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ ลาวัลย์ อะคาเดมิค ครอสเวิร์ดเกมมุ่งพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ระดับชาติ ครั้งที่ 1

กำหนดการแข่งขัน
วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2553

สถานที่แข่งขัน
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทการแข่งขัน
1.ระดับประถมศึกษา ประเภททีม
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ประเภทบุคคล
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ประเภททีม
รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
ทุกประเภทการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้
-รางวัลชนะเลิศประกาศเกียรติคุณจากทางสถาบันพัฒนาทักษะวิชาการลาวัลย์พร้อมด้วยทุนการศึกษา 5000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมด้วยทุนการศึกษา 3000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เกียรติบัตร พร้อมด้วยทุนการศึกษา 2000 บาท

ค่าลงทะเบียน
คนละ 60 บาท ทีมละ 120 บาท

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ Lawanfamily.com
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2553 นี้

โดย : ChAmPiOn Member [ 25/11/2010, 01:24:06 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved