[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


thai chess in nan at brain access


รายละเอียดโดย : hoygear26 Member [ 24/11/2010, 20:24:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : hoygear26 Member   [ 24/11/2010, 20:24:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ทีซี หงส์ และน้องริว ป6 ป 5ป 3 จากซ้ายมาขวา

โดย : hoygear26 Member   [ 24/11/2010, 20:28:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 3อ้าว หน้าหาย ว้ายผีหลอก

โดย : hoygear26 Member   [ 24/11/2010, 20:44:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

หลายคนในนี้ผมช่วยเทรนนิ่งให้ครับ รู้สึกว่า จะก้าวหน้าได้เร็วมาก ถ้าน้องๆที่น่าน
มาเรียนหมากรุกกันเยอะๆก็จะดีครับ ช่วยพัฒนา ตัวเองได้หลายอย่าง และจะได้มีกิจกรรมทำ ตั้งใจ ฝึกดีๆ
ก็มีโอกาสสร้างชื่องเสียงให้ตัวเอง และโรงเรียนด้วยครับ

โดย : pat_nan Member   [ 01/12/2010, 11:15:41 ]

  ถังเคมีพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved