[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Singapore International Youth Championships


รายละเอียด

รายการแข่งขันหมากรุกสากล ณ.ประเทศสิงคโปร์ควมคุมทีมโดย FM จิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร

ขอเชิญเยาวชนที่สนใจหมากรุกสากล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singapore International Youth
Championships
ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2553 นี้

รายละเอียดการแข่งขัน(โดยย่อ)
25 ธ.ค. 2553 - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเซีย (ยังไม่ระบุเที่ยวบิน)
- ถึงสิงคโปร์ เดินทางเข้าที่พัก ณ. Stansfield Residence
- 20:00 Technical Meeting

26 ธ.ค. 2553 รอบที่ 1 9:00 น. รอบที่ 2 16:00 น.

27 ธ.ค. 2553 รอบที่ 3 9:00 น. รอบที่ 4 16:00 น.

28 ธ.ค. 2553 รอบที่ 5 9:00 น. รอบที่ 6 16:00 น.

29 ธ.ค. 2553 รอบที่ 7 9:00 น. รอบที่ 8 16:00 น.

30 ธ.ค. 2553 รอบที่ 9 9:00 น. พิธีปิด 15:00 น.

31 ธ.ค. 2553 เดินทางกลับ

ระบบการแข่งขัน Swiss System : FIDE-rated
เวลาในการแข่งขันคนละ 90 นาที และ เพิ่ม 30 วินาที ทุก1ตาเดิน

เงินรางวัล
1. ประเภททั่วไปเยาวชน (รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, ไม่เกิน 11 ปี, ไม่เกิน 14 ปี, ไม่เกิน 17 ปี :
นับถึงวันที่ 1 ม.ค. 2553)
ที่ 1 1,500S$ , ที่ 2 1,000S$, ที่ 3 800S$ , ที่ 4 600S$, ที่ 5 400S$ ,ที่ 6 300S$ , ที่ 7-13 คนละ
200S$
2. ประเภทหญิงเยาวชน (รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, ไม่เกิน 11 ปี, ไม่เกิน 14 ปี, ไม่เกิน 17 ปี :
นับถึงวันที่ 1 ม.ค. 2553)
ที่ 1 1,500S$ , ที่ 2 1,000S$, ที่ 3 800S$ , ที่ 4 600S$, ที่ 5 400S$ ,ที่ 6 300S$ , ที่ 7-8 คนละ
200S$
3.ประเภทประชาชนทั่วไป
โดยนักกีฬาทุกท่านจะได้รับการฝึกสอนและเตรียมตัวแข่งตลอดการแข่งขัน ก่อนการเดินทาง และจะมีการนัดซ้อมกันล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 2 วัน (สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจะจัดตารางการซ้อมให้ทางระบบออนไลน์)

รูปแบบการฝึกสอนและเตรียมตัว
อบรมเทคนิคการแข่งขันในระบบเกมมาตรฐาน เตรียมรูปแบบการเปิดหมาก
วิเคราะห์เกมในแต่ละกระดานของนักกีฬาทุกคน

ประวัติผู้ควบคุมทีม
FM จิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร นักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทยหลายสมัย และแชมป์ประเทศไทยปี 2551
ค่าใช้จ่าย ไม่เกินท่านละ 25,000 บาท (เนื่องจากราคาค่าตั๋วเครื่องบินมีการปรับเปลี่ยน)
1. ค่าสมัครคนละประมาณ 7,000 บาท (ลด 50% ถ้าสมัครก่อนวันที่ 20 พ.ย. นี้)
2. ค่าที่พักคนละประมาณ 7,000 บาท รวมค่าอาหาร 3 มื้อ (ห้องพักเป็นขนาดพัก3-4คน)
3. ค่าเครื่องบิน ประมาณ 6,000-9,000 บาท สายการบินแอร์เอเชีย
4.ค่ารถรับส่งระหว่างที่พักกับสนามบินบริการโดยทางผู้จัดไปกลับ 1,200 บาท ต่อ1ท่าน
5. ค่าฝึกสอนและควบคุมทีมตลอดการเดินทาง คนละไม่เกิน 5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณ จิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร Tel. 087-594-6951 Email
jirapak_p@hotmail.com รับสมัครเข้าร่วมทริปก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2553 (รับไม่เกิน
10ท่าน)
โฮมเพจของผู้จัดการแข่งขัน http://www.singaporechess.org.sg/new/

โดย : ChAmPiOn Member [ 12/11/2010, 12:42:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบข่าวคราวและติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทย
นักสืบ
http://chess-results.com/tnr41228.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=26

ธนาดล
http://chess-results.com/tnr41523.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=4

เน
http://chess-results.com/tnr41523.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=6

วรเดช
http://chess-results.com/tnr41480.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=17

Suvich
http://chess-results.com/tnr41480.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=38

วรสุดาhttp://chess-results.com/tnr41478.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&sn
r=7

Srivisut Pongpob
http://chess-results.com/tnr41477.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=40

Sukamongkol Veerakit
http://chess-results.com/tnr41477.aspx?art=9&lan=1&fed=THA&m=-1&wi=1000&snr=42

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 27/12/2010, 15:59:58 ]

  พลาสติกลูกฟูก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved