[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพงานกิจกรรมหมากกระดานโอเทลโล่MEIQและUnion Games

รายละเอียด

- กิจกรรม สอนและจัดการแข่งขันสําหรับน้องๆที่MEIQ ขอขอบคุณบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
สถาบันMEIQและเซนทรัลพลาซ่า
สาขาแจ้งวัฒนะที่สนับสนุนตลอดจนอํานวยความสะดวกให้กับกิจกรรมสมาคมในทุกๆด้านครับ

- กิจกรรมการแข่งขันหมากกระดานโอทลโล่ในงานUnion Gamesครั้งที่7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัท
โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการแข่งขัน ขอขอบคุณผู้จัดงานUnion
Gamesครั้งนี้ที่ทําให้หมากกระดานโอเทลโล่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาหลายๆสถาบัน

-
ขอขอบคุณสมาคมกีฬาหมากกระดานโอเทลโล่แห่งประเทศไทยและstaffทุกท่านที่สละเวลามาช่วยสอนและแนะนําน้องๆในทั
้ง2กิจกรรม

เครดิต( ตั้ม เก่ง พี่กัส คุณป๋อง วิค พี่โก พี่คอป พี่ปาม พี่นุ่น )

โดย : shyyy Member [ 01/11/2010, 14:22:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 1.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:25:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 2.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:27:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 3.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:31:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 4.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:32:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 5.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:33:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 6.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:36:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 7.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:39:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 8.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:41:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 9.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:44:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 10.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:45:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 11.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:47:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 12.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:48:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 13.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:50:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 14.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:52:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 15.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:53:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 16.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 14:55:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 17.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:26:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 18.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:29:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 19.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:32:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 20.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:33:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 21.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:34:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 22.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:36:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 23.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:38:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 24.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:39:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 25.

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:46:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 26

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณwww.thaibg.comที่เป็นช่่องทางหนึ่งของการสื่อสาร,
แลกเลี่ยนข้อมูลและกระจายข่าวสารทุกๆกิจกรรมของสมาคมฯมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

โดย : shyyy Member   [ 01/11/2010, 15:59:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

อ่าส์เหมือนจะไม่ได้นัดนะ 55 แต่มองกระดานไหนกันหวา :D

โดย : กัสจัง Member   [ 01/11/2010, 17:57:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 28

อย่าบอกนะว่าพี่ท๊อปหมายถึงรูปนั้น

โดย : Stoner Member   [ 02/11/2010, 02:02:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 29

จะดีหรอครับ

โดย : shyyy Member   [ 03/11/2010, 16:57:10 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved